Folytatódik a felvétel az Önkormányzatnál, lehet pályázni
Gazdaság
2016. márc. 10.

<p>Szociális ügyintézőt, csoport üzemeltetési és beruházási ügyintézőt, illetve pályázati referenst keres Esztergom.</p>


Korábban írtuk:

Önkormányzati tanácsadót keres Esztergom

Pályázati referenst keres Esztergom


 

Szociális ügyintéző

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Hatósági Osztályon belül működő Közjóléti és Köznevelési Csoport szociális ügyintéző III. munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 9. szociális feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A rendszeres gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos ügyek ellátása, ideértve a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz tartozó egyszeri természetbeni utalványosztást is.
 • A szünidei gyermekétkeztetés lebonyolítása.
 • Az étkeztetéssel kapcsolatos pályázatok előkészítése, lebonyolítása és elszámolása.
 • Munkaköréből fakadó környezettanulmányok elvégzése.
 • Ügyfélszolgálat biztosítása saját ügyekben.
 • A munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatok elvégzése, különös tekintettel a PTR rendszerben történő adatrögzítésre. Adatszolgáltatás és egyeztetés a társhatóságokkal.
 • A HH és HHH helyzet megállapításához kapcsolódó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint Esztergom Város Önkormányzatának helyi rendelete és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata, illetőleg Cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, pedagógus szakképzettség;

vagy

Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy
  • a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
  • a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.
  • a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a hat hónap próbaidőt vállalja.
  • hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.   
 • A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz.  A pályázat részeként benyújtható a mellékelt önéletrajz, a kitöltést követően.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a Kttv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről. (a bizonyítványt vagy az igazolást másolt vagy beszkennelt formában kérjük mellékelni.)
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: 7271/2016., szociális ügyintéző.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Végvári Ágnes, csoportvezető nyújt, a 33/542-025-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Sarkantyu Lajos Adrián, aljegyző részére a jegyzo@esztergom.hu E-mail címen keresztül        

vagy

 • Személyesen: Jegyzői Osztály - Iktató, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt.  


 

Csoport üzemeltetési és beruházási ügyintéző

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Városfejlesztési Osztályon belül működő Városüzemeltetési Csoport üzemeltetési és beruházási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetési, felújítási és beruházási feladatainak teljes körű ellátása.
 • Feladatköréhez kapcsolódóan, közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésében és azok végrehajtásában.
 • Részvétel a Városüzemeltetési Csoporttal kapcsolatos helyi rendeletek szakmai előkészítői munkájában.
 • Feladatköréhez tartozó szerződések szakmai előkészítése, az elfogadott szerződésekben foglaltak végrehajtásának folyamatos ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint Esztergom Város Önkormányzatának helyi rendelete és a Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata, valamint Cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba tartozó szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy
  • a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
  • a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.
  • a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a hat hónap próbaidőt vállalja.
  • hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.
 • A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz.  A pályázat részeként benyújtható a mellékelt önéletrajz, a kitöltést követően.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a Kttv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről. (a bizonyítványt vagy az igazolást beszkennelt formában kérjük mellékelni.)
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: 7062/2016., üzemeltetési és beruházási ügyintéző

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pacz János, osztályvezető nyújt, a 33/542-048-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Sarkantyu Lajos Adrián, aljegyző részére a jegyzo@esztergom.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Jegyzői Osztály - Iktató, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt.  


 

Pályázati referens

Az Esztergomi Közös ÖnkormányzatiHivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Kabineten belül működő Pályázati Csoport pályázati referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 24. koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos előkészítő adminisztratív feladatok ellátása;
 • A benyújtandó pályázatok előkészítése, a pályázati anyag összeállítása, pályázatírás;
 • Kapcsolattartás a pályázat előkészítésébe bevont szakemberekkel (közbeszerzési szakértő, műszaki/ egyéb tervezők stb), a pályázatokat kiíró hazai és külföldi hatóságokkal, szervezetekkel;
 • A pályázathoz kapcsolódó Bizottsági és Képviselő-testületi ülés előterjesztésének elkészítése;
 • Felettes vezető által kiadott feladatok végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint Esztergom Város Önkormányzatának helyi rendelete és a Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata, valamint Cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Pályázatírási területen szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:Pályázatírói képesítés megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • § Nyilatkozat arról, hogy
  • a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
  • a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.
  • a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a hat hónap próbaidőt vállalja.
  • hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.
 • A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz. A pályázat részeként benyújtható a mellékelt önéletrajz, a kitöltést követően.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a Kttv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről. (a bizonyítványt vagy az igazolást beszkennelt formában kérjük mellékelni.)
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: 7059/2016., pályázati referens

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Englóhner Edina, csoportvezető nyújt, a 33/542-094-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Sarkantyu Lajos Adrián, aljegyző részére a jegyzo@esztergom.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Jegyzői Osztály - Iktató, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt.

(forrás)