Dolgozzon a Városházán! - Közbeszerzési referenst keres Esztergom
Gazdaság
2016. márc. 9.

<p>Jelentkezési határidő: 2016. március 18.</p>


Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabineten belül működő Pályázati Csoport a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közbeszerzési referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 24. koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Közbeszerzési terv elkészítése;
 • Közbeszerzési beszámoló elkészítése a folyamatban lévő, valamint a már lefolytatott közbeszerzési eljárásokról;
 • Az éves statisztikai összegzés elkészítése;
 • Közbeszerzési szabályzat aktualizálása a törvényi módosítások idején;
 • Kapcsolattartás a Közreműködő szervezetek és az Önkormányzat között;
 • A közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos teljes körű ügyintézés (eljárási cselekmények elvégzése, ajánlati felhívások és dokumentációk készítése, közbeszerzési eljárások koordinálása, hirdetmények kezelése), a folyamatok nyomon követése, jelentés készítése az adott eljárásról és a felettes vezető rendszeres tájékoztatása;
 • A közbeszerzési ügyekben érintett szakbizottság elé kerülő előterjesztések elkészítése. Visszaküldött közbeszerzési dokumentumok véleményezése (ajánlattételi/részvételi felhívás; ajánlattételi/részvételi dokumentáció), kapcsolattartás az ajánlattevőkkel Felettes vezető által kiadott feladatok végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Esztergom Város Önkormányzatának helyi rendelete és a Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata, valamint Cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi szakképzettség,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közbeszerzési referens szakképesítés megléte.
 • Hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázati eljárásban szerzett gyakorlat.
 • Közbeszerzési területen szerzett 3-5 éves szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.
 • Nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a hat hónap próbaidőt vállalja.
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.
 • A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a Kttv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről. (a bizonyítványt vagy az igazolást beszkennelt formában kérjük mellékelni.)
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: 7060/2016., közbeszerzési referens

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Englóhner Edina, csoportvezető nyújt, a 33/542-094 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Sarkantyu Lajos Adrián, aljegyző részére a jegyzo@esztergom.hu e-mail címen keresztül VAGY
 • Személyesen: Jegyzői Osztály – Iktató, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

(forrás)