Önkormányzati tanácsadót keres Esztergom
2016. márc. 7.

<p>A pályázat benyújtásának határideje: március 18.</p>


Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet önkormányzati tanácsadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, előreláthatólag 2019. 09. 30-ig tartó közszolgálati jogviszony, a Kttv. 239. § (3) bekezdése alapján  a polgármester, a képviselő-testület és bizottsága megbízatásának, illetve feladata ellátásának idejére

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A képviselő-testület és bizottságai döntésének előkészítése, illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint Esztergom Város Önkormányzatának helyi rendelete és a Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata, valamint Cafetéria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet   
 • Felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Angol, francia vagy német nyelvből államilag elismert nyelvvizsga megléte,
 • Hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Nyilatkozat arról, hogy
  • a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
  • a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.
  • a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a hat hónap próbaidőt vállalja.
  • hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.
 • A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz.
 • A pályázat részeként benyújtható a mellékelt önéletrajz, a kitöltést követően.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a Kttv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.(a bizonyítványt vagy az igazolást beszkennelt formában kérjük mellékelni.)
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)
 • A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: 7061/2016., önkormányzati tanácsadó .

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Parrag Zsolt, önkormányzati tanácsadó nyújt, a 33/542-084-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Sarkantyu Lajos Adrián, aljegyző részére a jegyzo@esztergom.hu E-mail címen keresztül
vagy
 
 • Személyesen: Jegyzői Osztály - Iktató, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt.

(forrás)