1 napot késett a fellebbezés - 900 millióba került a városnak
Aquasziget

1 napot késett a fellebbezés - 900 millióba került a városnak

2015.04.23. 11:23

Tájékoztatjuk az esztergomiakat, hogy a Giegler Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. által Esztergom Város Önkormányzata ellen kezdeményezett adósságrendezési eljárást a Tatabányai Törvényszék 2015. február 26-án kelt végzésével megszüntette. A Tatabányai Törvényszék megállapította, hogy az Önkormányzat a korábbi – 2010-ben elrendelt – adósságrendezési eljárásban kötött egyezség alapján fennálló fennmaradt tartozását teljesítette, így az újabb adósságrendezés elrendelésének nem volt törvényi alapja. Fellebbezés hiányában a Tatabányai Törvényszék végzése 2015. március 21-én jogerőre emelkedett. 

Az ügy alapja az Önkormányzat és a Giegler Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. közötti, a Prímás-szigeten található mélygarázsra vonatkozó adásvételi szerződés. Mint ismert, ezen adásvételi szerződéssel kapcsolatosan az Önkormányzat, mint felperes és a Giegler Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft., mint alperes között 2010 szeptembere óta szavatossági per van folyamatban a Tatabányai Törvényszék előtt.

Az elmúlt években 1,6 milliárd forintot meghaladó összeget fizetett a város a Giegler Kft-nek a mélygarázs vételáraként. Annak ellenére, - legalábbis kb. 1,3 milliárd Ft tekintetében, - hogy a hibás teljesítés miatt indított szavatossági perben ítélet született volna a város által követelt 364 millió forintról. A Giegler Kft az önkormányzattal szemben a vételár késedelmes kifizetése miatt további peres eljárásokat indított.

Tájékoztatjuk továbbá az esztergomiakat arról is, hogy a Contur-Bau Építőipari és Kereskedelmi Rt. „f. a.” I.r., valamint a PK Követeléskezelő Zrt. II.r. felperes által Esztergom Város Önkormányzata elleni ügyben a Tatabányai Törvényszék 2014. augusztus 14-én részítéletet hozott, melyben kötelezte Esztergom Város Önkormányzatát, hogy a részítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizessen meg a II.r. felperesnek 564.593.741.-Ft-ot és annak 2005. (Kettőezer-öt) június 18. napjától a kifizetés napjáig számított, a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatát, (ez az összeg kb. 900 millió forint).  
A részítélettel szemben az Önkormányzat képviseletét ellátó budapesti ügyvédi iroda fellebbezést terjesztett elő. Esztergom Város Önkormányzata 2015. április 1-jén szerzett tudomást arról, hogy a Tatabányai Törvényszék által az Önkormányzatot 564.593.741.-Ft és annak 2005. (Kettőezer-öt) június 18. napjától a kifizetés napjáig számított, a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamatai megfizetésére kötelező részítéletével szemben a várost képviselő budapesti ügyvédi iroda, illetve annak helyettese betegség miatt egy napi késedelemmel terjesztett elő 2014. szeptember 9-e helyett szeptember 10-én fellebbezést. 
Az eljáró ügyvédi irodának a késedelem igazolására vonatkozó kérelmét mind a Győri Ítélőtábla, mind a Kúria elutasította, így a részítélet I.fokon jogerőre emelkedett. A város jelenlegi vezetése utasította a hivatal illetékes irodáját, vizsgálja ki, hogy az ügy intézésével kapcsolatban történt- e mulasztás. Az ügy alapja az esztergomi élményfürdő kivitelezésével kapcsolatos kivitelezői követelés. 
A felperesek jogi képviselője Esztergom Város Polgármesterét 2015. április 1-jén kelt levelével arról tájékoztatta, hogy a perbeli teljes követelés engedményezéssel az Agimpex Építő Zrt-t (8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4. II/5.) illeti meg.  A peres ügy a részítélettel el nem bírált részében folytatódik tovább. A részítélet meghozatalára úgy került sor, hogy az önkormányzat által követelt kb 1,1 milliárdos követelést a Törvényszék még nem bírálta el és a ll. r felperes is további százmilliókat követel még a várostól.

Tájékoztatjuk az esztergomiakat, hogy Esztergom Város Polgármestere és Hivatala, a város képviseletét ellátó ügyvédi iroda, az illetékes Önkormányzati Bizottságok és a Képviselők minden megtesznek azért, hogy a város érdekei ne sérüljenek az ügyben.

Esztergom, 2015. április 23.

Esztergom Város Önkormányzata

2015.04.24. 18:03

Szerintem kutyakötelessége ezekben megnyilvánulnia egy tisztességes testületnek.

Oké, szerinted. Szerintem meg foglalkozzanak az önkormányzati hatáskörökkel, helyi ügyekkel, azoknak az ellátására lettek megválasztva, nem pedig arra, hogy kiszólogassanak az országos politikai porondra. Avagy Tétényi az általad javallott utat járta, el is idegenítette és el is bukta a választói egyharmadát (amúgy é komolyan azt hittem, hogy Tétényi magát országgyűlési képviselőjelöltnek építi, azért foglalkozik állandóan országos politikával, több esélye is lett volna, mint a DK-s idepottyantott jelöltnek).

Mégegyszer mondom: Visegrád... ha nem ismered az ottani történéseket, elmesélem szívesen offline.

Egyébként meg kívánom, hogy minél tovább önálló döntéseket hozhasson a jelenlegi testület, és ne érje a fentebb említettekhez hasonló esemény a várost.

Ámen.

 

Törölt felhasználó

2015.04.24. 16:05

A véleményem továbbra is az, hogy nem szabad párhuzamokat vonni a nagypolitika és a helyi ügyek között. Igaz, a felső körökben megtörtént törések szerencsére ide is kihatnak, mivel átrendezik a bebetonozott régi erőviszonyokat, tehát tisztulást hozhat. Remélem, ezeket a törésvonalakat városunk előnyére fogják kihasználni a jelenlegi döntéshozók.

Tehát függetleníteni tudják magukat az eddigi érdekszféráktól, a hosszú távú szerződésektől (fürdőüzemeltetéstől és belvárosi mega fejlesztésektől), előnytelen vételi szerződésektől (mélygarázs), túlárazott beruházásoktól (élményfürdő), Strigoniumos leányvállalatok alvállalkozói szerződéseitől (iparűzési adó megcsapolása), stb.

Az elmúlt 15 évben idáig csak kicsatornázták a városi pénzeket és ezért cserébe Esztergom semmi viszonzást nem kapott a fidesztől. Igaz, a régi döntéshozók (a Meggyesféle fideszes képviselők) a mai napig élvezhetik döntéseik anyagi és társadalmi pozitívumait. De ne legyünk naivak, kisebb EU-s támogatáson kívül nem fogunk kapni semmit – ha egyáltalán kapunk valamit.

Tehát Esztergomnak fentről semmit nem kell elvárnia, a városunknak (a fejőstehénnek) van annyi bevétele és lehetősége, hogy fejlődhessen, csak ezeket a bevételeket kell megvédenie az új vezetésnek. A lényeg, hogy innen többé semmit ne vigyenek el! Ha ez megvalósul, akkor Esztergom elindulhat a fejlődés útján. Remélem, a mostani vezetőink nem esnek abba a hibába, hogy fentről várják a segítséget és ez miatt a Meggyes utat járjuk majd tovább.

Ha csak a magyar történelmet nézzük, országunkból csak elvittek és akik vittek azok sohasem hoztak.  Ez kicsiben is így van, aki a magánvagyonát gyarapította idáig Esztergomból, attól nem várhatjuk, hogy most visszaadjon… 

Szívesen megnéznék egy mérleget, mármint mennyi bevételt könyvelt el Esztergom az elmúlt 15 évben (tehát hány milliárd folyt be a kasszába) és ebből milyen (gyarapodás) fejlesztések történtek meg. Függetlenül  a túlárazott kivitelezések összegétől nagyon meglepődnénk, hogy mennyire keveset hagytak itt városunknak jótevőink.  (Lásd fent a cikket!)

2015.04.24. 15:23

"Nem az a dolga az önkormányzati képviselőnek, városvezetőnek, hogy kritikával éljen a kormánnyal kapcsolatban. Tök más a dolga. Akármilyen színeket vesz is magára."

Akkor sem, ha saját településén történnek az arcátlan lenyúlások ( pl. Föld, trafik, közbeszerzés ) Ha a nem szakmai döntések az ő települését is érintik? ( tankönyvelosztás, kötelezően választható tankönvek, szociális ellátási rendszer szétverése, kórházak szakmai és anyagi ellehetetlenítése )

Szerintem kutyakötelessége ezekben megnyilvánulnia egy tisztességes testületnek.

Egyébként meg kívánom, hogy minél tovább önálló döntéseket hozhasson a jelenlegi testület, és ne érje a fentebb említettekhez hasonló esemény a várost.

 

2015.04.24. 15:01

Szerinted azok az önkormányzatok az országban, ahol nem fidesz tagként, de fideszes támogatású volt az adott városvezető, vagy a testületi többség, ott módjuk volt/van kritikával élni a kormánnyal kapcsolatban? 

Nem az a dolga az önkormányzati képviselőnek, városvezetőnek, hogy kritikával éljen a kormánnyal kapcsolatban. Tök más a dolga. Akármilyen színeket vesz is magára.

Azt el tudom képzelni, hogy a jelenlegi testületből többen nem vállalnának ilyen szerepet. De hogy Esztergom, egyetlen a sok közül-ként szembeszálljon ilyenekkel, el tudod képzelni?

Visegrád. Mindenki független, van jó kapcsolat a fideszhez (nem Hadházy, ő már nagyon messze jár:), kapják is a mobilgátat, mindenki békén is hagyja őket.

2015.04.24. 14:46

Én egészen másról beszéltem. Nem a jelenlegi képviselők milyensége, mégcsak nem is a Strigonium volt a véleményem lényege. Liberális demokráciát gyakorló párt esetében valóban fontos a képviselők személyisége. A fidesz nem tartozik ebbe a kategóriába. ( hasonlóan a Jobbikhoz ) Náluk  minden csak addig történhet, amíg az a fidesz ( és az alatt értem magán a párton kívül a fidesz körüli meghatározó személyeket, érdekcsoportokat is ) érdekeit nem sérti. 

2015.04.24. 14:36

Az a gondom a véleményeddel, hogy Esztergomot kivonnád az általános politikai gyakorlat alól, mintha a város állam lehetne az államban.

Szerinted azok az önkormányzatok az országban, ahol nem fidesz tagként, de fideszes támogatású volt az adott városvezető, vagy a testületi többség, ott módjuk volt/van kritikával élni a kormánnyal kapcsolatban? 

Az elmúlt öt év minden hírére nyilván nem tudok visszaemlékezni, de nemigen emlékszem olyan esetekre, amikor ezek az önkormányzatok kiálltak volna az ország érdekeit, a liberális demokráciát egyértelműen sértő kormánylépésekkel szemben. A trafikmutyik, földmutyik, közbeszerzési csalások, ... mind, mind érintették az önkormányzatokat, az ő tudtukkal, gyakran aktív közreműködésükkel folytak ezek.  A fidesz másként működik , mint egy demokratikus párt. 

Azt el tudom képzelni, hogy a jelenlegi testületből többen nem vállalnának ilyen szerepet. De hogy Esztergom, egyetlen a sok közül-ként szembeszálljon ilyenekkel, el tudod képzelni?

 

Törölt felhasználó

2015.04.24. 12:02

Nem is a fidesztől várom a megújulást, hanem a képviselőktől (pártszíntől függetlenül) és szerintem nem náluk van a baj, hanem a Strigoniumban… De azzal, hogy a Strigoniumban elrejtett embereket egy kalap alá sorolod az új vezetéssel, szerintem az nagy tévedés. Az a kérdés, hogy a Strigonium falait be tudják-e venni. Ha nem, akkor nagy gondban lesznek – szerintem… Mivel a lóvé ott folyik ki, ott csatornázzák ki a városi közpénzét (pl.: parkoló bevételek) – no meg a Contur-Bau-s, mélygarázsos, élményfürdős ügyek segítségével. Meggyesék anno pont ezért hozták létre ezt az átláthatatlan birodalmat, ki tudja mennyi pénz folyt ki eddig, gondolom az új külső erő továbbra is erre hajt. Mármint a közpénzre a Strigon, vagy egyéb szerződéseken keresztül. Nagyon remélem, hogy az új vezetésnek lesz annyi elszántsága és ereje, hogy ezt bezárja, mert ez politikailag és emberileg is létérdekük.

2015.04.24. 12:02

 A véleményem az, hogy abban a pillanatban, amikor a fidesz valamit akar Esztergomtól, a testületben ülő fideszes képviselőknek egyáltalán nem lesz ebbe beleszólása.

Két fideszes ül a testületben, a többi nem párttag. Ráadásul csupa olyan ember került be fidesz-kdnp színekben, akiknél nem látom azt, hogy megérné az amúgy nagyon jól menő magánszférabeli gazdasági eredményeiket, sikereiket kockáztatni, a nevüket... családnevüket besározni azzal, hogy egy amúgy eléggé kifelé és lefelé álló párt amúgy sem egyértelműen kifizetődő kéréseit tolerálják. Meggyesnél tiszta volt a sor - a körülmények (feljelentések, ügyészség) belevitték egy olyan helyzetbe, amikor kellett neki a mentelmi jog, amihez kellett az országgyűlési képviselőség, amihez kellettek a szívességek a pártvonalon felfelé - a többi már történelem, de nem látom, hogy a jelenlegi testületben bárki ilyen kényszerpálya felé orientálná magát, sőt, épp az ellenkezőjét látom.

2015.04.24. 9:00

Talán nem kerülte el a figyelmedet az a gondolatom, hogy a jelenlegi fideszes képviselő-testület személyi összetétele többségében jó ( persze vannak olyanok, akik biztosan nem szakmai felkészültségük, vagy morális tisztaságuk révén lettek jelölve a fidesz által, de ők valóban a kisebbség most. ) 

Azt viszont a magyar politika elmúl öt éve alapján nem gondolhatod komolyan, hogy a fidesz -az országos fidesz, a meghatározó személyek-megváltoztak volna, és engednek a tagjaiknak, a képviselőiknek valódi szabad döntést.  A véleményem az, hogy abban a pillanatban, amikor a fidesz valamit akar Esztergomtól, a testületben ülő fideszes képviselőknek egyáltalán nem lesz ebbe beleszólása.( A város érdeke az, hogy ez a pillanat minél később jöjjön el.) Attól a pillanattól kezdve egyszerű gombnyomogatók lesznek. ( Kérdés, hogyan reagálnak erre majd a képviselők. )Az a fidesz, amely a háttérből jelenleg szemlélődik, de bármikor aktivizálhatja magát avárosban is, pontosan ugyanaz a fidesz, amely az elmúlt öt évben olyan mértékű morális és anyagi pusztítást okozott az országnak, amely a rendszerváltás óta példátlan. Valódi megújulást várni ettől a párttól nem lehet. A megoldás, hogy nem engedik kitölteni a kormánynak az öt évet, új, liberális demokrata elveket valló kormány kerül az ország élére, és akkor valódi változások következhetnek be az önkormányzatoknál is.

Törölt felhasználó

2015.04.23. 23:27

Én nem vonnék egyenlőségjelet a régi fideszes és az új fideszes képviselők között (ismereteim szerint a jelenlegi testületben két fidesz pártag van, a többi csak támogatottként került be). Továbbá azt is beláthatjuk, hogy a fidesz országosan kettészakadt, az ilyen ügyeket valószínűleg magasabb szintről engedik így folyni. Talán így akarják amortizálni a jelenlegi vezetést – mellyel nem csak nekik ártanak, hanem városunknak is. Nézzük meg milyen kötődésűek ezeknek a lehúzós ügyeknek anyagi nyertesei, így talán közelebbi képet kapunk a valóságról. Meggyes meggyengült, ki vette át a hatalmat régiónkban és az emberei felett? Ki helyezte pozícióba a régi bűnösöket a megyénél? Ki védi őket jelenleg is és miért? Kik koszorúzhattak Esztergomban márc 15.-én a fidesz nevében? Szerintem az új vezetés nehezen, de folyamatosan bontja az előző érát. Igaz nehéz dolguk lehet, mivel a házon belül valakik ezt folyamatosan akadályozzák egyéb politikai és gazdasági érdekeik miatt…

2015.04.23. 21:43

Nem Meggyes és Tétényi Éva vitája volt, ez a probléma elkenése. A Fidesz, mint a testület többsége, állt ellen minden, a város érdekét képviselő elképzelésnek. A Fidesz vétózta meg a döntéseket. Az a fidesz, amely most konszolidált arcát próbálja mutatni, holott fikarcnyit nem változott. Ez jól látszik az országos politikán. (Ez a fidesz formálisan próbált elfogadhatóbb arcokat találni, amely az esetek többségében sikerült is -most nem említem a néhány tökéletesen hiteltelen képviselőjüket-.  De ez a lényegen nem változtat. Gyanítom jó páran nem tudják közülük, hogy miért kellettek a fidesznek.)  De ami a lényeg. Az újabb veszteség egyetlen és kizárólagos felelőse a fidesz. Tétényi Éva egyben hibázott. Az viszont nagy hiba volt. Gyakorlatlanságából, és  személyiségéből fakadóan tökéletesen alájátszott önkéntelenül a fidesznek. Summázva: Újabb egymilliárd a fidesz adóssága a várossal szemben. 

2015.04.23. 19:47

Talán nem igaz, hogy négy évig Tétényi és Meggyes látszólag egymással birkózott a Contor bau követelése meg csak kamatozott, kamatozott, hogy kinek - ma már tudjuk, Gimesinek, aki nagy Meggyes haver hírében áll. Vegyük talán úgy, hogy ez Tamás végkielégítése lesz, reméljük ad belőle Évikének is, ha ily szépen összelapátolták ezt a helyzetet az utókornak.

2015.04.23. 18:26

A véleménnyel nincs baj.

De a tényeket tiszteld!:)

2015.04.23. 18:15

Legyél jó liberó, fogadd el ha az embernek van más véleménye mint a tied.

2015.04.23. 14:56

A cikkben az áll, hogy az ügyvédi iroda hibája a késedelem.

A pontos köszönet meg úgy hangzik: Köszönjük Tamás, Köszönjük Fidesz.

2015.04.23. 13:35

egy napi késedelemmel terjesztett elő 2014. szeptember 9-e helyett szeptember 10-én

Kampány volt, megesik. De azért köszönjük Tamás, köszönjük Éva!