Bellus Béla - Szeretgom

nemes Bellus Béla piszkei, majd tokodi főjegyző. 1883-ban Esztergomban született. Középiskoláit Esztergomban és Máramarosszigeten végezte., és ugyanott szerezte meg jegyzői oklevelét. 1902-ben Lábatlanon kezdte meg közigazgatási pályáját, utána Pilismarótra ment segédjegyzőnek. 1910. január 3-án Piszkén megválasztották vezető jegyzővé, ahol 18 évig maradt. Tokodra 1927-ben került. A helyi hitelszövetkezet, az Önk. Tűzoltó Testületnek és a Levente-egyesületnek, a Vármegyei jegyzők Egyesületének és a római katolikus egyháztanácsnak is elnöke. A vármegye törvényhatóságának tagja. Új kántori lakás, községháza, hősi emlékmű, ravatalozó, Stefánia-ház épült működése alatt. Utak kiépítése és fásítás fűződik a nevéhez. Öccse, Endre 1916-ban, a világháborúban halt hősi halált. Neje nemes Mohay Viktória ("Győzike"). Gyermekeik: Gabriella, (Krisay Károy magyar királyi honvédszázados neje) Magdolna és Viktória okleveles tanítók voltak.

 

Bellus Béla piszkei jegyző, a megyei jegyzői kar fiatal, szimpatikus tagja pünkösd vasárnapján tartotta eljegyzését Mohay Gyula nógrádpataki főtanitó házias és szép leányával, Győziké-vel. (EVID - 1911. június 8.)

 

Bellus Béla piszkei jegyző 29-én tartotta esküvőjét Nógrádpatakon Mohay Győzikével. (EVID - 1911. augusztus 31.)

Esztergomi személyek