Antóny Béla - Szeretgom

Dr. Antóny Béla ügyvéd, Esztergom polgármestere volt 1916. január 1. és 1931. december 1. között. A Bihar megyei Belényesen született 1880. február 6-án. Középiskoláit Szászvároson, az egyetemet Budapesten végezte, és ugyancsak ott szerzett diplomát. Az ügyvédi oklevél megszerzése után Szentendrén nyitotta meg ügyvédi irodáját és egy ideig ott működött. 1912-ben gyakorlatát félbehagyta, miután Szentendrén polgármesterré választották. Ebben a minőségben 1915 végéig működött. 1916 januárjában Esztergomba helyezte át székhelyét, miután Esztergom városa megválasztotta polgármesterévé Mátéffy Viktor prépost ajánlására. Munkáját nagy lendülettel, grandiózus tervekkel kezdte, azonban a trianoni döntés, a korona elértéktelenedése nagyban hátráltatta. Polgármesterségének ideje alatt állandóak voltak a pártpolitikai összecsapások, Antóny hatásköreit is megnyirbálták, az szinte csak az adminisztrációra terjedt ki. 1925-ben a város felvett 225 ezer dollárt - az I. Speyer kölcsönt. Ebből a pénzből indult meg a csatornázás, a főút kikövezése. A nem körültekintő kivitelezés miatt azonban a város újabb kölcsönök felvételére szorult. A kamatterhek, a visszafizetési kötelezettségek, a tetemes létszámúra duzzadt városi vezetés költségei Esztergom teljes eladósodásához vezettek. Ebben a helyzetben a város arra szorult, hogy éljen a II. Speyer kölcsönnel, ami 120 ezer dollárt taksált. Olyan beruházásokat folyatott, amik nem hoztak jövedelmet, és a fizetőképesség fenntartásának érdekében folyamatosan kisebb-nagyobb hitelekhez kellett folyamodni. A pénzek folyamatos felvételét az ellenőrző bizottság sosem állította meg. 1930-ban Huszár főispán elmarasztalta a gazdálkodás és az ellenőrzés hiánya miatt.
Antóny Béla 1931 decemberéig viselte a polgármesteri tisztséget, amikor nyugdíjba helyezték, ez után ügyvédi foglalkozását folytatta. Nyugalomba vonulása után is nagy közéleti tevékenységet fejtett ki. A kisgazdapárt vármegyei társelnöke, a Keresztény Szocialista Országos Szövetség főtitkára és lapjuknak főszerkesztője volt. Munkatársa volt az egyetemi lapoknak, a kolozsvári Ellenzék c. lapnak, valamint számos más lapnak. Kiadótulajdonosa és főszerkesztője volt a Szentendre és Vidéke című lapnak, emellett önálló munkái is jelentek meg. Felesége Halmos Anna, gyermekeik Béla és Margit.

A korabeli könyvek írásai szerint Esztergom városának modernizálása Antóny nevéhez fűződik. A város fejlesztése, kiépítése, szépítése, az idegenforgalom fellendítése körül elévülhetetlen érdemei vannak.

Esztergomi személyek