Alberti József - Szeretgom

Alberti József a Központi Kávéház egykori tulajdonosa. Újpesten született 1890-ben. Ugyanott végezte tanulmányait, amelyek befejezése után Budapesten kezdte meg pályáját és ott is élt 1910-ig. Ekkor került Esztergomba a Korona Kávéházba főpincérnek. A korabeli lapok szerint rendszeresen adakozott jótékony célokra. 1913-ban feleségül vette Neuman Margitot. 1919-ben kibérelte a „Három Szerecsen" szállodát és éttermet. Ez abban az időben az egyik legforgalmasabb étterme volt Esztergomnak. 1924-ben tagja lett a Történelmi Társulatnak, amiről az alábbiakat írta: „Kérem a tagsági díjat mindjárt öt évre tőlem beszedni; ezzel is a célt kívánom szolgálni." 1927-ben megvált a szálloda bérletétől es átvette a Központi Kávéházat, amelyet ő virágoztatott fel és tett népszerűvé úgy a város közönsége, mint a kirándulók körében.

 

Megnyílt a Központi Kávéház. Alberti József, a városszerte ismert „Három Szerecsen" vendéglőse bérbevette a Központi Kávéházat, hogy Esztergom nemes társadalmának  alkalma legyen esti szórakozásra. A kávéház nagy átalakításon ment keresztül, a termet újonnan átfestették és új berendezést állítottak be. A kávéház mostani képe teljesen meg fog felelni nemcsak az esztergomi közönség igényeinek, hanem a budapestieknek is. Alberti József eddigi működése garancia arra, hogy a Központi Kávéházban a közönség igénye kielégítést nyerjen. A kávéházi árak méltányosak lesznek, és Alberti József az olcsó de kitűnő kiszolgálásával csakhamar meg fogja nyerni a közönség tartós érdeklődését. - Esztergom c. lap 1927. július 31.

Megnyílt ismét a Központi Kávéház. F. hó 20-án, szombaton nyilt meg a Központi Kávéház teljesen újonan átalakítva. Az új bérlő Alberti József, a „Három Szerecsen" vendéglő volt jónevű bérlője, kinek neve elég garancia arra, hogy a „Központi Kávéházó ismét a szórakozni vágyó közönség kedvenc találkozó helyévé váljék. A kávéházban esténkint a hírneves Váci Kiss Károly zenekara hangversenyes. - Esztergom és Vidéke 1927. július 31.

Esztergomi személyek A két háború között