Újra napirenden a Bástya-áruház, a gát és a buszközlekedés

Újra napirenden a Bástya-áruház, a gát és a buszközlekedés

2016. 11. 14. 11:28

November 17-én, csütörtökön 9 órától testületi ülést tartanak a Városházán.

 1. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelet módosítására (a 2016. szeptember 30-ai állapotnak megfelelően)

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom Árvízvédelmi koncepciójával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Tájékoztató Esztergom város helyi autóbusz közlekedésének 2016. évi várható eredményéről. Esztergom város helyi járati menetrendjének és a megállóhelyek nevének módosítása 2016. december 11-től. Javaslat Esztergom város autóbuszos személyszállításában 2017. január 1-től érvényes tarifákra

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. A KNYKK Zrt. által Esztergom város területén lévő Klapka téri autóbusz megállóhely és a Vaskapu autóbusz forduló felújítására vonatkozó Vállalkozási szerződés elfogadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom Város Önkormányzatának a helyi építészeti örökség védelméről szóló 30/2008.(IV.24.) rendeletének módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

 1. Esztergom, Meszéna utca, Árpád utca, Erzsébet Királyné utca által határolt közpark (hrsz: 17733), úgynevezett erdész fasorban megrongált emlékoszlop felújítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Pályázat benyújtása „Első világháborús emlékhely visszaállítása és sírhelyek felújítása Esztergomban” címmel

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Javaslat a város sportjáról szóló 11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Az Esztergom Város közigazgatási területén kialakított orvosi és védőnői körzetekről szóló rendelet módosításával (felülvizsgálat) kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés Buzási Lászlóné közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. A Veled-Érted Egyesület támogatásáról szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. A Boldog Ceferino Roma Misszió támogatásáról szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Javaslat Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló rendelet módosítására (háziorvosok és gyermekorvosok várakozására vonatkozásában)

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. 2016 évben jóváhagyott, Gördülő fejlesztési tervmódosító javaslatának elfogadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Pályázat kiírása az esztergomi 16104/6 hrsz-ú, „Kórházpince” elnevezésű ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Pályázat kiírása az esztergomi 0555/24 hrsz-ú, „Lőtér” elnevezésű ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés a 16812/1 hrsz.-ú, természetben Esztergom, Lázár Vilmos u. 74. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés a Kolping Katolikus Szakiskola tulajdonában lévő tálaló bérleti szerződésének megkötése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Korábbi években keletkezett, pénzügyileg rendezetlen kötelezettségekkel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. A 10. számú felnőtt háziorvosi praxis betöltéséről szóló döntés

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés az Esztergom 19760/3/A6, 7, 8, 9 helyrajzi számú Bástya Áruház ingatlan üzemeltetésével kapcsolatban

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés Szőnyi Ferenc kisajátítási perében peren kívüli egyezségről és ingatlan adásvételéről

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

Még nincsenek kommentek :(