Testületi október 20-án
Közélet
2016. okt. 17.

<p>A képviselők 9 órakor kezdenek a Városházán.</p>

 1. Esztergom-Kertváros területét érintő „településrendezési eszköz módosítása”

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Javaslat az Esztergom, Széchenyi térre és az Aradi vértanúk terére történő behajtás rendjéről szó rendelet megalkotására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. A Széchenyi tér végleges forgalomba helyezéséhez szükséges közterületek közúttá történő átminősítése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. R 11 sz. út tanulmánytervének Esztergom városát érintő szakasza

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés az Alapítvány az Esztergomi Városi Zeneiskola Támogatására támogatásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés költségvetési sor átcsoportosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés az Esztergom 10910, 10911 és a 10912 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos megállapodásról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés Esztergomi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat helyiséghasználati kérelméről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés a 17350/A/1 hrsz.-ú, természetben a Széchenyi tér 21. sz. alatt lévő ingatlan bérbeadásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Elvi döntés a 19782 hrsz.-ú, természetben az Esztergom, Bajcsy Zs. E. u 22. szám alatti ingatlan hasznosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában álló 19759 hrsz-ú telken álló „zöld ház” sorsáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Köznevelési intézményműködtetéshez szükséges státuszbővítés

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés Szőnyi Ferenc kisajátítási perében peren kívüli egyezségről és ingatlan adásvételéről

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés a Terszol Környezetvédelmi és Építőipari Zrt. ajánlatáról

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés az Esztergom 11088 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozó kérelem tárgyában

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

 Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

*     Törvényességi észrevétel az Eseti Bizottságokkal kapcsolatban

Előterjesztő: Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző

(forrás)