Újra meglehet a 4. gyermek: pótolhatják az Aradi vértanúk terén felállított szoborkompozíció hiányzó darabját

Újra meglehet a 4. gyermek: pótolhatják az Aradi vértanúk terén felállított szoborkompozíció hiányzó darabját

2016. 08. 26. 14:52

Szeptember legelső napján összeül a képviselő-testület. Az ülés 9 órakor kezdődik.

Napirendi pontok:

 1. „Esztergom, 1117. számú út melletti iparterület fejlesztése” című pályázat készítése és benyújtása TOP támogatás elnyerése érdekében

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2015. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Javaslat Esztergom Város forgalmi rendjéről szóló 45/2007. (VI. 28.) ör. rendelet módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Javaslat az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 21/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom, Aradi Vértanúk terén, 19763 helyrajzi számú közterületen meglévő, „Játszó Gyerekek” elnevezésű, négy gyermeket megmintázó szoborcsoport megrongálásából adódó helyreállítási munkákkal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában lévő kivett, beépítetlen területek, valamint a mezőgazdasági célú hasznosítású ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Hozzájárulás kamionparkoló használatához Csepy Zoltán részére

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. A 438/2016. (VII.29.) öh. határozat módosítása – faház értékesítés vevő nevének változása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések
 • ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokhoz kapcsolódó bérleti díjtartozások megfizetésére beérkezett részletfizetési kérelmek elbírálása
 • ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Peti Endre, néhai Szűcs Istvánné örökösei és Csóka Ferenccel kötendő megállapodás a 0892/17 és 0892/18 helyrajzi számú területekkel kapcsolatosan
 • ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Balázs Mária bérlő, Lévai Mária és Nagy Zsolt lakásigénylésével kapcsolatos döntés
 • ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés Patkó Attila kártérítési kérelméről
 • ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés a Contur Bau per aktuális kérdéseiről
 • ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés egyes önkormányzati határozatok végrehajtásáról
 • ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
 • ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

 

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

* Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

* Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

2016. 08. 29. 8:42

Szerintem csak el kéne tüntetni a rögzítés nyomait, és új értelmet nyer a szobor: A hiányzó gyermek

https://youtu.be/NRtvqT_wMeY