Rendkívüli testületi ülés július 21-én
Közélet
2016. júl. 19.

<p>Napirenden a Csalamádé temető felújítása, szponzori támogatás az FC Esztergommal, illetve az Aradi vértanúk tere forgalmi rendjének változása is.</p>

Meghívó

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2016. július 21-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

 1. Csatlakozás a Városok-Falvak Szövetségéhez

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom-Kertváros területét érintő „településrendezési eszközök módosítása” 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2)-(3) szerint a véleményezési szakaszban  beérkezett véleményekről döntés

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Javaslat az Esztergom, Széchenyi tér és Aradi vértanúk tere forgalmi rendjéről szóló rendelet megalkotására

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Ütemterv elfogadása egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása, valamint az ehhez kapcsolódó Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Beszámoló az Adóhatósági Csoport 2015. évi tevékenységéről

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom, Szent István Strandfürdő területén található geotermikus energiapotenciál kihasználása” című pályázat készítése és benyújtása TOP támogatás elnyerése érdekében

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. A 3. sz. fogorvosi körzet tekintetében az egészségügyi szolgáltató változásával kapcsolatos döntés

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. A Vaszary Kolos Kórház 2016. évi támogatási szerződésének módosításáról szóló döntés

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 330/2016. (VI. 23.) önkormányzati határozatának módosítása - Szent György Vívó Egyesület

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergomi Várszínház kérelme a Dobó Katalin Gimnázium aulájának használatával kapcsolatban

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Mónos Irén bérleti díjtartozásának megfizetésére vonatkozó részletfizetési kérelmének elbírálása

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Esztergom, Bajcsy-Zs. utca 20 szám alatti ingatlanokra kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Faházak értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés az FC Esztergommal kötendő szponzori szerződésről

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Az Esztergom 18486 hrsz alatt nyilvántartott közpark (Csalamádé temető) felújítására végleges szerződés megkötése

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. "Inkubátorház kialakítása az Ipari Park területén" című pályázat készítése és benyújtása TOP támogatás elnyerése érdekében - elvi döntés

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Tájékoztató a Rákóczi tér 5. szám alatti Bástya Áruházzal kapcsolatos fejleményekről

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Az Esztergom Pláza Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyása

           ZÁRT ÜLÉS!

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés a Contur Bau per aktuális kérdéseiről és az Alkotmánybíróság végzéséről

           ZÁRT ÜLÉS!

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Döntés egyes önkormányzati határozatok végrehajtásáról

           ZÁRT ÜLÉS!

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. Az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos döntés

           ZÁRT ÜLÉS!

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. A Duna Training Kft-vel kapcsolatos döntés

           ZÁRT ÜLÉS!

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 1. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM Igazgatósága állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása

           ZÁRT ÜLÉS!

           Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Esztergom, 2016. július ….

 

Romanek Etelka

polgármester

(forrás)