Még nem kezdődött el a politikai uborkaszezon

Még nem kezdődött el a politikai uborkaszezon

2016. 07. 06. 9:09

Július 7-én rendkívüli testületi ülést tartanak a Városházán. Napirenden a "felújított" Aradi vértanúk terének forgalmi rendje és a Csalamádé temető is.

Meghívó

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüliülését 2016. július 7-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

1.    Versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonát képező 17351/A/1 hrsz-ú, természetben Esztergom, Széchenyi tér 23., a 17351/A/4-7 hrsz-ú, természetben Esztergom, Kossuth u. 3. sz. alatti ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Szakmaspecifikus koncepciók készítéséről szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Esztergom Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Esztergom Város Önkormányzat Önkormányzati adóhatósági köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Javaslat az Esztergom, Aradi vértanúk tere forgalmi rendjéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Döntés „A TOP -5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási paktum” pályázatban való részvételről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Döntések Esztergom név és címerhasználatával kapcsolatban

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Döntés az FC Esztergom kérelméről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Döntés a Palatinusz Búvár és Vizisport Egyesület kérelméről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  A Komárom-Esztergom Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.  Elvi döntés a Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvánnyal kötendő megállapodásról a gyepmesteri feladatokellátására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  Döntés a Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány támogatásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  A gyermek/ifjúsági fogorvosi körzetek változásával (felülvizsgálat) kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.  Az 1. számú és 3. számú iskolavédőnői körzetek álláshelyeire kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.  A DOCTORDA Kft által (10. számú felnőtt háziorvosi praxis) az egészségügyi feladat-ellátási szerződés felmondása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.  Iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntés, valamint a Hungast Esztergom Zrt-vel kötött szerződés módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.  A Hungast Esztergom Zrt iroda- és konyhabérlés kérelmével kapcsolatos döntés 

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.  Az Esztergomi Montágh Imre EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézménybena Salva Vita Alapítvány által használni kívánt helyiséggel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.  Esztergom Bajcsy Zs. utca 22. és 24. szám alatti ingatlanok tulajdoni viszonyának rendezése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.  Az Esztergom 18486 hrsz alatt nyilvántartott közpark (Csalamádé temető) felújítására végleges szerződés megkötése

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.  Döntés a Port Danube Kft. ügyvezetőjének személyében történő változásokról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

22.  Döntés a Babits Kft. és a Wika Kft. telekvásárlási ügyében

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23.  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM Igazgatósága állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

24.  Döntés a Contur Bau per aktuális kérdéseiről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

25.  Döntés a Giegler Kft-vel szembeni végrehajtás egyes kérdéseiről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

26.  Döntés a Zöld Út Kft. osztalék kifizetése kérdésében

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

Esztergom, 2016. július 5.

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester

Még nincsenek kommentek :(