Aki szellemileg és lelkileg is serkentette Esztergomot: Pro Urbe-díjat vehetett át Vilmos atya

Aki szellemileg és lelkileg is serkentette Esztergomot: Pro Urbe-díjat vehetett át Vilmos atya

Pro Urbe-díjjal tüntette ki Halmai Vilmos atya, ferences rendi szerzetes nyugalmazott tanárt Esztergom Önkormányzata. Az elismerést a május 19-ei képviselő-testületi ülésen, a napirendi pontok tárgyalását megelőzően adták át.

A Halmai Vilmosnak adandó Pro Urbe-díj megítélését Meszes Balázs, az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnöke indokolta az ülésen.

„Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 188/2016.(IV.21.) számú önkormányzati határozatával a városi kitüntetések adományozásáról szóló 47/2005. önkormányzati rendeletének 5. §-a alapján Esztergom tanuló ifjúsága körében több évtizeden át végzett kimagasló oktató-nevelői és lelki gondozó munkássága, példamutató papi-szerzetesi szolgálata elismeréseként Halmai Vilmos atya részére „Pro Urbe Esztergom” kitüntetést adományoz.

Halmai Vilmos Gyöngyösön született 1946. május 26-án. 1964-ben érettségizett Esztergomban a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium reál tagozatán.

Az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen fizika-kémia szakos tanári diplomát szerzett. 1972-től tanár Esztergomban. Mintegy 40 éven keresztül tanított, a hivatást ma már segédprefektusként gyakorolja.

Első szerzetesi fogadalmát 50 éve tette. Bár szülei eleinte nem értettek egyet szerzetesi „pályaválasztásával”, ő mindvégig kitartott hivatása mellett. 1968. szeptember 15-én tett Örökfogadalmat. 1971. augusztus 8-án szentelték pappá.

Szolgálatát a kommunista diktatúra terrorjában kezdte. Generációk sorát tanította, nevelte páratlan megértéssel és humorral, a kémia és fizika szikár képletei mögött is megmutatva a Teremtő Isten végtelen szeretetét.

Évtizedeken át oktatta diákok százait, ezreit az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban. Megszámlálhatatlan legenda, történet övezi tanári-nevelői pályáját, mégis ha egyetlen jelzőt keresnénk e nagyívű életút összefoglalására, az a derű lenne. Derű, amely minden téren áthatja életét, legyen szó iskolai oktatásról vagy lelki gondozásról. Esztergom városát mind a mai napig építi tanítványain, papi-szerzetesi szolgálatán keresztül.

2016. március 15-e alkalmából kiemelkedő színvonalú munkájáért Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adományozott részére.

Vilmos atya tevékenysége nemcsak a ferences gimnázium számára bír elévülhetetlen jelentőséggel, hanem közvetve Esztergom szellemi és lelki szintű gyarapítása terén is.

Ezen érdemei elismeréseként döntött úgy Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete, hogy Halmai Vilmos atya részére Pro Urbe Esztergom kitüntetést adományoz.” A méltatást követően a Pro Urbe Esztergom díjat az Esztergomi Önkormányzat nevében Romanek Etelka polgármester adta át Halmai Vilmos atyának a képviselő-testület és a meghívott vendégek jelenlétében.

Még nincsenek kommentek :(