Testületi ülés percről percre

Testületi ülés percről percre

2015. 05. 21. 8:56

9 órától szöveges közvetítés a soron következő testületi ülésről.

Elöljáróban:

 

Napirendi pontok

 

Csak ennyi kell, hogy Esztergom egy élhetőbb város legyen

 

Az esztergomi rendőrség éves beszámolója statisztikákkal

 

11:45- kórház támogatási szerződésének elfogadása. 11 millió forintos eszközbeszerzés. A bizottságok pártolják a hiánypótló eszközök beszerzését. Elfogadják. Köszönjük a figyelmet!

 

11:44- Kovács Géza és a Sakk Klub Kérelme a Budai Nagy Antal u. 2. számú ingatlan bérleti kérelmére. Hátralékát is rendeznie kellene a klubnak, amit felhalmozott a helyiség használata révén. Kovács Géza kérelme a térítésmentes használatra, kérte, hogy a felhalmozott díjhátraléktól tekintsen el az önkormányzat. Önkormányzat: kizárólag a Teleház működhet itt ezentúl, részletfizetésben kell rendeznie a díjhátralékot, az aktuális közüzemi költségeket pedig a továbbiakban is fizetni kell. Ezek a feltételek. A bizottságok további előkészítést kérnek az ügyben.

 

11:37-Vinum Ister-Granum Borlovagrend Széchenyi 20-at kulturális tevékenységre és borbemutatás céljaira akarja használni, bérleti szerződést kötne az önkormányzat a renddel. Elfogadják.

 

11:25- Holló Cserkészcsapata helyiségbérleti kérelme hajók elhelyezésére. Elfogadják.

 

11:14- harmadik hitelezői csoport kielégítése (Strigonium és a hozzá kapcsolódó önkormányzati cégek).

 

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva utasítja az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőit, valamint a közvetett önkormányzati tulajdonú cégek vezetőit a Strigonium Zrt. vezérigazgatóján keresztül, hogy az önkormányzat irányukba fennálló tartozásait engedjék el (az adósságrendezési eljárásban elismert és befogadott követeléseik erejéig).

 

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva utasítja az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőit, valamint a közvetett önkormányzati tulajdoni cégek vezetőit a Strigonium a vezérigazgatóján keresztül, hogy az egymás irányába fennálló követeléseiket konszolidálják és a konszolidált mérleget az önkormányzat részére nyújtsák be 30 napon belül.

 

11:03-Sarkantyu: elszámolási viták vannak, de most mindenkinek az a célja, hogy kinyisson végre az élményfürdő.

 

10:59-Aquasziget felújítási munkái. Investor Kft. végzi. Romanek: azt szeretnénk, hogy minél hamarabb kinyisson. Június 12-én nyit az élményfürdő a kivitelező ezért átütemezte a munkálatokat.

 

10:50-Hirdetési díjtételek elfogadása az Esztergom újságban.

 

10:48-Termelői piac házirendje. Strigonium nem akarja az önkormányzatnak ingyenesen átadni a területhasználatot. Az önkormányzat viszont kitart az ingyenesség mellett. Nyíri: egy kérdés, ki lesz jelölve a hely az árusoknak? Romanek: nem tudjuk még, hogy hányan jönnek. Helyhasználati díj 500 forint/alkalom lesz. Valószínűleg közvetlenül a városháza előtt lesz a piac.

 

10:37-megyei kormányhivatal törvényességi észrevétellel éltek. Kertvárosi Részönkormányzat összetételével van gubanc. A bizottsági tagoknak többségben kell lenniük a képviselőknek. Jelenleg 7 külsős tag mellett 2 képviselő alkotja a grémiumot. Esztergom város vitatja ezt a felvetést, így megtartja az arányokat. Alberti: ebből peres eljárás lesz, valószínűleg a kormányhivatal látja jól, ennek ellenére mi a bírósági jogértelmezésre bízzuk magunkat. Romanek: reméljük precedensértékű döntés születik majd,  és nekünk lesz igazunk.

 

10:33-Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület április 27-én megtartotta első gyűlését. Cél, hogy könnyebben hozzájuthassunk a fejlesztési pénzekhez. Induló időszak költségeinek fedezetét meg kell határozni. Nyíri: létrehozunk egy szervezetet, amelynek a munkájába Esztergomnak nincs nagy beleszólása. Nem látom biztosítottnak, hogy a szavunknak súlya lesz a szervezetben. Romanek: hiányosságot pótlunk a szervezet létrehozásával, megyénkben több helyen működik ilyen szervezet, Esztergom hangsúlyos része lesz a társulásnak. Elfogadják.

 

10:20- Intézményi státuszbővítésekhez döntenek a fedezetről (helytörténeti könyvtáros, adminisztrátor az olvasókörbe, illetve  takarító a könyvtárba). Elfogadják.

 

10:17- Zöld Óvoda vezetői pályázatát fogadhatják el. Erős Gábor: Esztergom város szerencsés, hogy ilyen óvodai vezetői vannak. Elfogadják Buzási Lászlóné pályázatát. 3. pont: iskolai felnőtt étkezési díjról döntenek.

 

10:13- Esztergom gazdasági programja. Második napirendi pont. Nyíri: egyfajta átfogó koncepciót nem látok az egészben, hogyan és miből valósulna meg mindez. Láttuk, mi történt a Gyarapodás programjával! Nincs gazdasági és pénzügyi háttere az egésznek. Egyfajta kívánsági tárháznak látom az egészet, miközben térben és időben elveszik a program. Romanek Etelka: 4 évig nem volt gazdasági program, jó lett volna, ha képviselő úr ezt a munkaértekezleten is elmondja. A megvalósulás és ütemezés a pályázatoktól függ majd. Elfogadják a programot.

 

10:05- Kegyeleti Kft. ügye: jogorvoslattal éltünk a feljelentés elutasításával szemben, azon vagyunk, hogy megtaláljuk a felelősöket.

 

10:00- Romanek Etelka ismerteti a két ülés között történt eseményeket.

 

9:45-A képviselő-testület elfogadja a beszámolót. 15 perc szünet.

 

9:40-Szerencsés: dohányboltoknál a fiatalok másokkal vetetik meg a dohányárut. Rendőrkapitány: tudunk róla, komplex kérdés, tájékozódunk.

 

9:36-Stámusz: fiatalkorúak szeszesitallal való kiszolgálását tudják valahogy ellenőrizni? Rendőrkapitány: megvannak a módszereink, többször vittünk már haza fiatalkorúakat, hogy a szülő szembesüljön a gyerekével. Ez komplex probléma, fontos szerepe van a társadalomnak is ez ügyben. Egyetlen alkalommal 50-70 embert ellenőrzünk, hosszú, sziszifuszi munka.

 

9:25-Rendőrkapitány: társadalmi szervezetként is ott vagyunk mindenhol, az iskolákban előadásokat tartunk, játékos vetélkedőket szervezünk, de gondot fordítunk az időskorúak védelmére is. Szórakozóhelyek és fiatalok. Együttműködünk az önkormányzattal, több az ellenőrzés a szórakozóhelyeken. Már a gyerekek is együttműködőbbek, nem üvöltöznek, javult a magatartásuk.

 

9:19- Rendőrkapitányság 2014-es jelentése. A rendőrkapitány: szakmai ünnepnap a mai a kapitányság életében, kicsit megállunk, számot vetünk a munkánkkal.

 

9:13-Morgolódás a teremben. Első napirendi pont tárgyalása után szünet következik.

 

9:10-Bírósági ülnök esküvel kezdünk. Esztergomi Kegyeleti Kft. ügyvezetője Hégli Krisztián mostantól. Stámusz Andrea ügyrendi javaslata: kabinetfőnökkel "gondok" vannak, írtunk Romanek asszonynak levelet az ügyben, választ nem kaptunk. Romanek: nyílt ülés után elvonulunk a szobámba, és megmutatom a leveleket, amelyeket önnek írtam.

2015. 05. 23. 11:31

Hallgattam a rendőrségi beszámolót amiben a statisztikai mutatók nagyon jók,ez meglepett.

A rendőrség,polgárőrség éjszakai külterületi jelenlétéről sem hallottam semmit.

Gyalogos rendőrőrjáratot sem láttam még,bár lehet,hogy a belvárosban járőröznek.

A rendőrparancsnok részéről a felderítlen fegyveres rablásokról nem esett szó,igaz 2012-es esetről van szó amiről tudok.

Nem vagyok olyan elégedett a munkájukkal,mint a képviselőtestület.

A Belvárosi temetőben ami történt és annak rendőrségi,ügyészségi(nem) eljárása az felháborító!

2015. 05. 21. 14:01

Közbiztonsági tárgykörben ez a két kérdés jutott eszükbe a képviselőknek, pardon, annak a kettőnek, aki a fiatalok ilyen-olyan kiszolgálásáról kérdezte a beszámolót? a testületi tagokhoz egyetlen információ sem jutott el, ami kérdésként megfogalmazódhatott volna? Amelyre valami számokérhető válasz születhetett volna a "komplex kérdés, de vizsgáljuk" helyett? Tudom, a munka a bizottságokban folyik, de arról a választó nem értesül. Másrészt, aki testületi tag, de az adott bizottságnak nem tagja, esetleg nem is a Fidesz frakció tagja, nem gondolja, hogy dolga lett volna a napirendi ponttal? Ők mit csináltak a napirend alatt? Nyíri egy középhelyes magyar mondatot próbált fejben összerakni? Vígh talán a következő szubjektívon dolgozott? Juhász. Egyáltalán van Juhász? 

 

Így kényelmes képviselőnek lenni, a legmegerőltetőbb talán a tiszteletdíj felvétele! 

2015. 05. 21. 11:27

A bizottsági tagoknak többségben kell lenniük a képviselőknek. Jelenleg 7 külsős tag mellett 2 képviselő alkotja a grémiumot. Esztergom város vitatja ezt a felvetést, így megtartja az arányokat. Alberti: ebből peres eljárás lesz, valószínűleg a kormányhivatal látja jól, ennek ellenére mi a bírósági jogértelmezésre bízzuk magunkat. Romanek: reméljük precedensértékű döntés születik majd,  és nekünk lesz igazunk.

Alberti jól látja, felesleges per, felesleges pénzkidobás. Nem ezért szavaztunk magára Etelka!

Van valaki aki tudja, hogy mivel foglalkozik ez a részönkormányzat? Publikálják valahol a jegyzőkönyveiket? Egyáltalán működik, vagy csak felmarkolják a zsetont?

2015. 05. 21. 10:24

A Kegyelet Kft.ügyvezetője nem Nagy Attila volt?

Mi történt,az ember csak kapkodja a fejét,viszont a belvárosi temető nagyon elhanyagolt állapotban van.

Az iroda előtt rend van,sehol máshol.

Nem kellene közmunkásokat bevetni,hogy takarítsák ki a temetőt?

WC a látogatóknak munkaidőben van,utána bezárják és ha rájön a szükség valakire akkor a sírok közt végzi el a dolgát.

Egy időben volt mobil WC amit szintén megszüntettek.

A városban hol található nyilvános WC?

2015. 05. 21. 9:50

Határozott a képviselő-testület: feljelentést tesz az előző polgármestert és jegyzőt érintő ügyekben

 

Feljelentést tesz öt ügyben ismeretlen tettes ellen a félegyházi önkormányzat. Erről március 25-i ülésén döntött a képviselő-testület, miután Bense Zoltán ismertette azt a sürgősségi indítványt, amelyet Balla László, Horváth Gábor és Szamosi Endre képviselőtársaival közösen terjesztett elő.

 

tovább:

http://felegyhazikozlony.eu/sa_hirek/i_kozelet_4/i_hatarozott_a_kepviselotestulet_feljelentest_tesz_a_4158/