Az idei költségvetés tárgyalása - testületi ülés február 26-án

Az idei költségvetés tárgyalása - testületi ülés február 26-án

2015. 02. 20. 14:46

Soron következő testületi ülését február 26-án 9 órától tartja a képviselő-testület, 44 napirendi pont kerül megvitatásra, többek között az idei év költségvetés tervezetének tárgyalása és az intézmények átvételével kapcsolatos döntés is terítéken lesz.

1.    Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása II. fordulóban, a rendelet elfogadása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója Esztergom város 2014. évi helyi autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Javaslat a települési szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesülethez

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Regisztrált helyi TDM szervezet megalakításának előfeltételeként meghatározott, turisztikai egyesületet létrehozó alapító tagságról döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Intézmények átvételével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Elvi döntés az EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola sportiskolai képzésének megindításával kapcsolatban

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    A Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom intézmény státuszbővítése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Hozzájárulás az Esztergom településnév és szóembléma használatához a Moriani Consulting Kommunikációs és Tanácsadó Kft. részére

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  Esztergom-kertváros településrendezési eszközeinek módosítása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.  Esztergom, Petőfi Sándor és Kölcsey Ferenc utcák végleges forgalomba helyezésével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  Esztergom, Mátyás király út 20377/41 hrsz-ú ingatlanon járda és útépítésre és fenntartásra vonatkozó megállapodás

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat használati kérelme a 40127 hrsz-ú, Pilisszentlélek, Hunyadi u. 1. sz. alatt található ingatlanra vonatkozóan

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.  Az Esztergomi Járási Ügyészség helyiségbérleti kérelme

        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.  Magvető szobor áthelyezésével kapcsolatos korábbi döntés módosítása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.  A 17323 helyrajzi számú, természetben a Kossuth u. 25. sz. alatti ingatlan Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába történő visszakerülésével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.  Lauró Árpád helyiségbérleti kérelmével kapcsolatos döntés, a 17471/A hrsz-ú, természetben a Simor J. u. 41. sz. alatt található helyiségre vonatkozóan

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.  Az Eurohíd Alapítvány ingyenes használattal kapcsolatos kérelme

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.  Esztergom-kertváros, Kassai utcában található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.  Esztergom-Kertváros, Kassai u. 13. sz. alatti ingatlan használatba adása a Roma Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.  Az Arany János Általános Iskola területbérleti kérelmével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

22.  Az önkormányzati tulajdonban lévő, piacon található faház bérbe adása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23.  Széchenyi tér 5. sz. alatti helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés módosítása (időtartam, albetétszám módosítása)

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

24.  Suprema Theatron Játékszíni Kft. helyiséghasználati kérelmével kapcsolatos döntés a Széchenyi tér 21. sz. alatt található helyiségre vonatkozóan

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

25.  Rékási METALLTECHNIK Kft. helyiségbérleti kérelmével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

26.  a 19760/22 hrsz-ú, természetben a Bajcsy-Zsilinszky úton található helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

27.  Baptista Szeretetszolgálat helyiséghasználati kérelmével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

28.  Neuzer Kft. helyiségbérleti szerződésének módosítása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

29.  Az Esztergom, Park Center bevásárlóközpont melletti területátvétellel kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

30.  Az Esztergom 16108/6 helyrajzi számú, természetben a Vaskapui úton lévő ingatlannal kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

31.  Esztergom, Ipari Parki ingatlanok versenytárgyalásának eredményhirdetése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

32.  A Széchenyi tér 16. sz. alatti étteremre kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

33.  A Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

34.  Esztergom Város Polgármestere 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

35.  Döntés kitüntetések adományozásáról

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

36.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

37.  Az Esztergom, 18168 helyrajzi számú ingatlan egy részének megvásárlására vonatkozó fizetési ütemezés módosítása

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

38.  Az ING Bérlet Magyarország Zrt. „v.a.” követelésével kapcsolatos döntés

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

39.  A MAHART Passnave Kft. - Strigonium Zrt. között létrejövő megállapodás jóváhagyása és Képviselő-testület elé terjesztése a Komáromi kikötő megvalósítására a Port-Danube Kft.és a KIKSZ Zrt. között 2014. április 13.napján létrejött és 2014. szeptember 01 napján módosított (I. számú módosítás) KÖZOP-4.1.0-13-2013-0003 számú támogatási szerződésben meghatározott önerő-biztosítására és hosszú távú együttműködésre vonatkozóan

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

40.  A ZÖLD-ÚT Kft felé kiállított 2011-2012. évi bérleti díjat tartalmazó számlák sztornírozása, valamint a 2010. évi kompenzációból eredő "feléledő" követelések rendezése

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

41.  Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 70/2015.(I.22.) öh. határozatának (Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, illetve az általa alapított gazdasági társaságok kötelezettségvállalásának és egyéb jognyilatkozatának kötelező ellenjegyzéshez kötése)  hatályon kívül helyezése

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

42.  A 128/2014.(II.20.), 129/2014.(II.20.) és a 130/2014.(II.20.) számú határozatok hatályon kívül helyezése

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

43.  A Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.327./213/7 számú jogerős ítéletével kapcsolatos döntés

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

44.  Futball Club Esztergom kérelmezőnek óvadék biztosítása

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IV.7.) önkormányzati rendelet 19. § szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató a Strigonium Zrt. 2015. január havi tevékenységéről - vezérigazgatói beszámoló

 

 

Esztergom, 2015. február 19.

 

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester

Még nincsenek kommentek :(