Az idei költségvetés tárgyalása - testületi ülés február 26-án
Közélet
2015. febr. 20.

<p>Soron következő testületi ülését február 26-án 9 órától tartja a képviselő-testület, 44 napirendi pont kerül megvitatásra, többek között az idei év költségvetés tervezetének tárgyalása és az intézmények átvételével kapcsolatos döntés is terítéken lesz.</p>

1.    Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása II. fordulóban, a rendelet elfogadása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója Esztergom város 2014. évi helyi autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Javaslat a települési szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesülethez

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Regisztrált helyi TDM szervezet megalakításának előfeltételeként meghatározott, turisztikai egyesületet létrehozó alapító tagságról döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Intézmények átvételével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Elvi döntés az EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola sportiskolai képzésének megindításával kapcsolatban

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    A Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom intézmény státuszbővítése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Hozzájárulás az Esztergom településnév és szóembléma használatához a Moriani Consulting Kommunikációs és Tanácsadó Kft. részére

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  Esztergom-kertváros településrendezési eszközeinek módosítása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.  Esztergom, Petőfi Sándor és Kölcsey Ferenc utcák végleges forgalomba helyezésével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  Esztergom, Mátyás király út 20377/41 hrsz-ú ingatlanon járda és útépítésre és fenntartásra vonatkozó megállapodás

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat használati kérelme a 40127 hrsz-ú, Pilisszentlélek, Hunyadi u. 1. sz. alatt található ingatlanra vonatkozóan

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.  Az Esztergomi Járási Ügyészség helyiségbérleti kérelme

        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.  Magvető szobor áthelyezésével kapcsolatos korábbi döntés módosítása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.  A 17323 helyrajzi számú, természetben a Kossuth u. 25. sz. alatti ingatlan Esztergom Város Önkormányzata tulajdonába történő visszakerülésével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.  Lauró Árpád helyiségbérleti kérelmével kapcsolatos döntés, a 17471/A hrsz-ú, természetben a Simor J. u. 41. sz. alatt található helyiségre vonatkozóan

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.  Az Eurohíd Alapítvány ingyenes használattal kapcsolatos kérelme

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.  Esztergom-kertváros, Kassai utcában található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.  Esztergom-Kertváros, Kassai u. 13. sz. alatti ingatlan használatba adása a Roma Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.  Az Arany János Általános Iskola területbérleti kérelmével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

22.  Az önkormányzati tulajdonban lévő, piacon található faház bérbe adása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23.  Széchenyi tér 5. sz. alatti helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés módosítása (időtartam, albetétszám módosítása)

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

24.  Suprema Theatron Játékszíni Kft. helyiséghasználati kérelmével kapcsolatos döntés a Széchenyi tér 21. sz. alatt található helyiségre vonatkozóan

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

25.  Rékási METALLTECHNIK Kft. helyiségbérleti kérelmével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

26.  a 19760/22 hrsz-ú, természetben a Bajcsy-Zsilinszky úton található helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

27.  Baptista Szeretetszolgálat helyiséghasználati kérelmével kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

28.  Neuzer Kft. helyiségbérleti szerződésének módosítása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

29.  Az Esztergom, Park Center bevásárlóközpont melletti területátvétellel kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

30.  Az Esztergom 16108/6 helyrajzi számú, természetben a Vaskapui úton lévő ingatlannal kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

31.  Esztergom, Ipari Parki ingatlanok versenytárgyalásának eredményhirdetése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

32.  A Széchenyi tér 16. sz. alatti étteremre kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

33.  A Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

34.  Esztergom Város Polgármestere 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

35.  Döntés kitüntetések adományozásáról

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

36.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

37.  Az Esztergom, 18168 helyrajzi számú ingatlan egy részének megvásárlására vonatkozó fizetési ütemezés módosítása

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

38.  Az ING Bérlet Magyarország Zrt. „v.a.” követelésével kapcsolatos döntés

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

39.  A MAHART Passnave Kft. - Strigonium Zrt. között létrejövő megállapodás jóváhagyása és Képviselő-testület elé terjesztése a Komáromi kikötő megvalósítására a Port-Danube Kft.és a KIKSZ Zrt. között 2014. április 13.napján létrejött és 2014. szeptember 01 napján módosított (I. számú módosítás) KÖZOP-4.1.0-13-2013-0003 számú támogatási szerződésben meghatározott önerő-biztosítására és hosszú távú együttműködésre vonatkozóan

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

40.  A ZÖLD-ÚT Kft felé kiállított 2011-2012. évi bérleti díjat tartalmazó számlák sztornírozása, valamint a 2010. évi kompenzációból eredő "feléledő" követelések rendezése

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

41.  Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 70/2015.(I.22.) öh. határozatának (Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, illetve az általa alapított gazdasági társaságok kötelezettségvállalásának és egyéb jognyilatkozatának kötelező ellenjegyzéshez kötése)  hatályon kívül helyezése

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

42.  A 128/2014.(II.20.), 129/2014.(II.20.) és a 130/2014.(II.20.) számú határozatok hatályon kívül helyezése

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

43.  A Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.327./213/7 számú jogerős ítéletével kapcsolatos döntés

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

44.  Futball Club Esztergom kérelmezőnek óvadék biztosítása

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IV.7.) önkormányzati rendelet 19. § szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

*     Tájékoztató a Strigonium Zrt. 2015. január havi tevékenységéről - vezérigazgatói beszámoló

 

 

Esztergom, 2015. február 19.

 

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester

(forrás)