Eck András (8. vk) bemutatkozása

Eck András (8. vk) bemutatkozása

2014. 09. 24. 9:41

8. választókerület, a  Fidesz-Kdnp jelöltje.

1.    Miért abban a körzetben indul, hogyan kötődik hozzá?
Kilenc éve lakom az Aranyhegyen családommal.


2.    Miért érzi, hogy Ön alkalmas a körzet képviseletére?
Több mint nyolc éve dolgozom régiófejlesztőként. Esztergom a 82 tagot számláló Ister-Granum EGTC székhelye, fővárosa. Munkám folyamán az elmúlt időszakban sok esetben volt lehetőségem arra, hogy szülővárosom érdekeit képviseljem. Így résztvevője voltam, vagyok a 2014-2020-as időszak megyei fejlesztési tervek összeállításának. Olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkezem, amelyek Esztergom, és lakókörnyezetem jövőjének alakítása kapcsán aktív szerepvállalással szeretnék kamatoztatni. A tavaszi választások kapcsán aktívan segítettem a Fidesz kampányát, ami lehetőséget adott arra, hogy még jobban megismerjem a körzetet, a benne élő emberek problémáit.

 

3.    Mik a körzete problémái? Milyen megoldási lehetőségeket lát?
Sajnos több olyan utca volt már a 2010-et megelőző időszakban is a választókörzetben, amely felújításra szorult volna. Állaguk az elmúlt évek során tovább romlott. A hegyvidéki jelleg miatt legtöbb esetben az utak állapotának a folyamatos rosszabbodásához a vízelvezetés megoldatlansága, a korábbi évtizedekben elhanyagolt elvezető árkok, csatornák tisztításának az elmaradása is hozzájárult. Az erdőből lezúduló víz Pilisszentléleken is problémát okoz, ott is van ez ügyben tennivaló. A Közútkezelővel együttműködve meg kell valósulnia a Dobogókői út teljes átépítésének, a Terézia úti csomópontban körforgalmat építve. A forgalmi rendet a Siszler útnál is rendezni kell, mivel jelenleg bosszúságot okoz az ott élőknek. Nincs a választókerület területén játszótér sem Esztergomban, sem Pilisszentléleken. Esztergomban, ha nem is közvetlenül a körzetben, de a szomszédos lakóövezetekkel közösen kéne megteremteni a lehetőséget arra, hogy a kisgyermekeseknek ne kelljen azért a város másik felébe elmennie, hogy korszerű, biztonságos környezetben tudjanak játszani gyermekeikkel. Pilisszentlélek Esztergom része. Ennek megfelelően a buszközlekedésnél is vissza kell térni majd a helyi járati tarifára (a busztársasággal megállapodást kötve). A vadkár megelőzése érdekében célszerű volna a gazdálkodásra használt terület bekerítése.


4. Miért érezte úgy, hogy be kell lépnie a helyi politikába? Miért pont azon az oldalon teszi ezt, ahol teszi - ha független, akkor melyik politikai oldal áll a legtávolabb Öntől)?
Több mint tíz éve vagyok a Fidesz tagja. Kötődésem a keresztény-polgári oldalhoz minden ismerősöm előtt ismert.  Ezért nem kérdés, hogy miért ezen az oldalon szándékozom „belépni” a helyi közéletbe. Ahogy a korábban írtam, régiófejlesztőként az elmúlt években is minden fórumon, amelyen megfordultam Esztergom érdekeit képviseltem. Városunkban változásra van szükség! Úgy gondolom, ismereteimmel, tapasztalataimmal aktívan tudok hozzájárulni ahhoz, hogy szülővárosom kikerüljön abból a válságos korszakból, amelyet az elmúlt években el kellett szenvednünk.

5. Mi Ön szerint a város legsürgősebben megoldandó és mi a legkönnyebben     megoldható problémája?
Működőképessé kell tenni a várost! Meg kell szüntetni a mindennapos bosszúságokat okozó gondokat. Így például Esztergom a mai napig sok helyen – szó szerint, és átvitt értelemben is - sötétbe „burkolózik”. Minden területen meg kell szüntetni a „homályos” foltokat, hogy Esztergom jövője tervezhető legyen.


A legkönnyebben megoldható – de az elmúlt időszakban a legnagyobb - probléma kulcsa a választópolgárok kezében van! Amennyiben olyan polgármestert, képviselőket választanak, akik tudnak és akarnak is együtt dolgozni, akkor az elmúlt négy év méregfogát kihúzva tényleg lesz esély arra, hogy Esztergom újra előreléphessen, ne kelljen büszkeséggel tekinteni a természetes dolgokra (fűnyírás, útkarbantartás), hanem nagyobb volumenű fejlesztéseket is megvalósíthassunk, mint amilyen az elmúlt évtizedben például a „Bánomi áttörés” megépítése volt.

Bemutatkozás
Eck András, 8. számú választókörzet: Aranyhegy, Újfalu, Kenderes, Pilisszentlélek


Esztergomban születtem, és itt is élek immár 41 éve. A Ferences Gimnáziumban érettségiztem 1991-ben, majd néhány vendéglátóiparban eltöltött év után a Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Karán szereztem diplomát, amelyet később egy projekttervezés-, menedzsment másoddiplomával egészítettem ki. Pedagógus feleségemmel tíz éve élünk házasságban, három gyermekünk közül kettő a Szent Erzsébet iskolában tanul, a legkisebb pedig az intézmény óvodájába jár.
Az esztergomi önkormányzatnál szerzett tapasztalatokat követően 2006-tól dolgozok az Ister-Granum magyar-szlovák határon átnyúló együttműködésnél régiófejlesztő menedzserként.
Kilenc éve lakom Aranyhegyen, melynek képviselőjeként célom hogy a más településeken tapasztalható fejlődés Esztergomban is folytatódjon, országunk gyöngyszeme rangjához méltó helyét visszaszerezze, az Ister-Granum „fővárosa” visszanyerje valódi régióközponti szerepét.


Tel.: (+36)20/770-4862
mail.: eckandras@gmail.com

Még nincsenek kommentek :(