Végre tényleg megújulhat a Csalamádé temető
Kultúra
2014. jún. 19.

<p>Új I. világháborús emlékmű, közvilágítás, felújított sétálóutak és új fák is kerülhetnek a Csalamádé temetőbe a képviselők mai döntésétől függően.</p>

A Tizennégy Oroszlán Kft. még 2012-ben fordult az önkormányzathoz azért, mert szerette volna a Csalamádé temetőt használatba venni, a későbbiekben pedig megvásárolni. Cserébe vállalta volna a temetőben található orosz és magyar emlékművek felújítását, a park gondozását.  Ezen tervéről a társaság két év elteltével sem tett le, ezért ha kisebb módosításokkal, de most is napirendre került a temető felújítása.

 

A képviselő-testület annak idején úgy döntött, hogy

 

1. engedélyezi a Tizennégy Oroszlán Korlátolt Felelősségű Társaságnak, hogy a Csalamádé temetőben található orosz és magyar emlékműveket felújítsa.

 

2. az önkormányzat megállapodást köt a temetőben található orosz és magyar emlékművek felújítását követően a társasággal a terület karbantartására, amennyiben az vállalja a parkfenntartási költségek finanszírozását.

 

3. megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával, hogyan tudja az eredeti funkció megtartásával a terület forgalomképessé tételét, ezáltal az esetleges elidegenítést a társaságnak lehetővé tenni.

 

Ez utóbbi meg is történt, és arra jutottak, hogy a terület a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozik, ezért nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, osztott tulajdon nem létesíthető rajta. A különféle jogszabályi rendelkezések alapján a terület tulajdonjogát az önkormányzat átengedni nem tudja, illetve használatba, kezelésbe sem tudja adni a területet.

Ellenben megállapodás köthető a Kft.-vel, hogy a 2008 óta közparknak számító temetőt az gondozni fogja és vállalja a Hősök Kertjére átnevezendő terület felújításának tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzését is.

 

A tervek szerint ezek a következők lennének:

- a faállomány felújítása, a sétányok mentén hiányzó fák pótlása;

- kerítés építése kapukkal;

- sétáló utak felújítása, új utak építése;

- mozgáskorlátozottak számára is használható WC elhelyezése kézmosóval és babapelenkázóval;

- locsolóhálózat kiépítése;

- közvilágítás kiépítése;

- az orosz emlékmű és sírok felújítása, átépítése;

- az I. világháborús magyar emlékmű elforgatása és új méltó emlékmű építése;

- az I. világháború utáni megbékélést szimbolizáló új szobor építése.

 

 

Az új szobor építését és környezetének kialakítását az orosz fél fogja állni, az összes többi költség a Tizennégy Oroszlán Kft.-t terheli. A megállapodás keretében az önkormányzat 3 évre (lejáratkor meghosszabbítható) 2 fő parkgondozót biztosítana azzal, hogy bérük megfizetését a vállalat vállalja. Az önkormányzat vállalja továbbá a közvilágítási és vízellátási üzemeltetési költségek megfizetését.

 

Minderről a képviselők a ma 17 órakor kezdődő testületi ülésen dönthetnek, természetesen sok más  téma mellett.

(forrás)