Költségvetési egyeztető fórum a Városházán
Közélet
2013. jan. 26.

<p>2013. január 31-én (csütörtökön) 17 órakor a Városháza nagytermében – a 2013. január 17-i képviselő-testületi ülésen megbeszéltek szerint – költségvetési egyeztető fórumot tartok, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.</p>

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2013. január 31-én (csütörtökön) 18 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

A napirendi pontok tárgyalása előtt:
        A Képviselő-testület 2013. január 17-i zárt ülésén hozott határozatok nyilvánosságra hozatala.

1.        Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása második olvasatban
        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

2.        Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 32/2001. (XI. 22.) KT. számú rendelet módosítására a 2013-as naptári évre vonatkozóan, valamint a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntések
        Előterjesztő: Pál György, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

3.        Az óvodák alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

4.        A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

5.        A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

6.        Ipari Park rendezési tervével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

7.        Döntés az Immaculata szobor áthelyezéséről
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

8.        A Magvető szobor államnak történő átadásával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester


9.        A parkolással kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

10.        Interpellációk, kérdések

11.        Döntés a Strigonium Zrt. igazgatótanácsának felállításáról
        ZÁRT ÜLÉS!
        Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

12.        Döntés az Egom-Garázs Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
        ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

13.        Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések
        ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke


Tájékoztatók:

*        Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága 2013. évi munkatervéről
        Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

*        Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága 2013. évi munkatervéről
        Előterjesztő: Zoltai Dániel, a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság elnöke


Esztergom, 2013. január 24.

Tétényi Éva s.k.

polgármester


 

 

(forrás)