Megújulhat a Csalamádé temető
Kultúra
2012. dec. 7.

<p>A tegnapi ülésen sürgősségi napirendként került a képviselő-testület elé az egykor szebb napokat is látott Csalamádé vagy Szent Anna temető felújításának ügye. Az 56-os Szövetség által emelt 14-es emlékművet és a szovjet katonák nyughelyéül szolgáló sírkertet egy Kft. hozná rendbe.</p>

A Tizennégy oroszlán Kft. a közparkot öt évre kérte kezelésbe a várostól ötévenkénti megújítási lehetőséggel, amiért vállalták, hogy két fő parkgondozó bérét negyedévente átutalják a Városgazdálkodás részére. A kérelemben szerepel, hogy a felújításra kerülő részt (orosz emlékhelyet) a társaság szeretné megvásárolni 5 000 000 forint értékben, hogy azt a Hadisírgondozó Hivatalnak térítésmentesen tulajdonba adhassa. A felújításra kerülő terület közterületnek minősül, vagyis forgalomképtelen vagyon, amit nem lehet értékesíteni. Amennyiben az Önkormányzat értékesíteni szeretné a területet, szükséges a Déli Városrész helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása az övezeti besorolás és funkció vonatkozásában.

A város honlapján az előterjesztések között most is megtekinthetőek a látványtervek. A felújítás után a térburkolatba süllyesztett LED-es világítást kapna a kereszt. A beruházás becsült értéke 18 millió forint. A Kft. kérelme szerint az előzetes egyeztetések már megtörténtek a Honvédelmi Minisztériummal, az Orosz Nagykövetséggel, az 56-os Szövetséggel és a városháza szakembereivel.

A felújított parkot a tervek szerint 2013. május  9-én, a Győzelem napján adnák át.

A Szent Anna temető egykor a szegényebb réteg temetője volt. Az 1920-as években rendszeresen megemlítik, hogy olyan elhanyagolt, "amilyet még a legkisebb faluba sem látni". Gyakran ökör- és libalegelőnek, vagy futballpályának használták, a sírokra ültetett virágokat pedig kecskék lelegelték. A lakosság sürgette a bekerítését is, mert az útról letérő a szekerek, új utat kezdtek kijárni a sírok mellett, ezáltal nemcsak a sírokat tették tönkre, de a kereszteket is eltördelték. 1929-ben 1500 pengőt tettek félre a temető kerítésére, ami minden bizonnyal elkészült, ugyanis 1935-ben már arról cikkezett a helyi sajtó, hogy a temető kapuját feltörték, és kocsival ismét keresztül hajtottak rajta. 1934 decemberében kezdődött meg a fásítás. Az addig elhanyagolt temetőt háromszáz gesztenyefa-csemete ligetszerű elültetésével kívánták rendezni, a fák ma védettek. Vízvezetékkel és ravatalozóhelyiséggel sosem látták el. A katonai emlémű 1946-ban készült el.

Csak kevés sírhely maradt ránk viszonylag épségben

 

A "Csalamádé" jelenlegi állapota siralmas, évek óta nem gondozzák, bokáig járni a szemétben. Már csak 1-2 sírhely látható, a szovjet emlékműről az évek alatt eltűnt, darabokra törött a betontábla, a hármas halom a kettős kereszttel viszont még jól látható.

 

A képviselő-testület hozzászólás nélkül, egyhangú döntéssel elfogadta a javaslatot.

 


Est a Csalamádé-temetőben


Gyűrött rögök közt, szent kis temetőn

süket koporsók néma, puha estje

Süppedt hullákból fakadt itt a virág

s könnyek vize szerte.


Rothadt lendülések s véres halál szülte,

szomorú lelkek álomdala sír most

s az orgonás csöndben könnyre fakasztón

lapulnak a sírok


Lapulnak a sírok- Sok, sok letépett szív

porladó ágya, kiknek álma volt a holnap...

Fakeresztek. Temető. Szent csoda sírja

gyönyörű daloknak,

 

belefult az estbe.

 

Váy Lajos, 1935

(forrás)