KSH: Területileg is megfogyatkozott Esztergom

KSH: Területileg is megfogyatkozott Esztergom

2012. 09. 10. 21:58

Évek óta fogy a város népessége, a KSH ma megjelent helységnévkönyvéből viszont az derült ki, immáron 100 km2 alá esett Esztergom közigazgatási területe is.

Egészen mostanáig Esztergom közigazgatási területe 10 035 hektár, valamivel több, mint 100 km2 volt. 2008-ban lehetett először hallani területek átcsatolásáról Esztergom és a szomszédos Tát között. Ekkor még úgy kommunikálták a területek cseréjét, hogy a Körtvélyesi-, Táti- és a Nyáros-szigetek csúcsainál húzódó közigazgatási határt igazítják a szigetek csúcsához. A fellelhető előterjesztésekben tényleg a szigeten lévő helyrajzi számok szerepeltek.

 


2008. július 7-én Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:

 

548/2008. (VII. 7.) esztergomi öh.

I. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tát Nagyközség Önkormányzatával a II. pontban körülírt, egymással határos, nem lakott területrészeik kölcsönös átcsatolásáról megállapodik.

II. A megállapodás értelmében Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztergom Város közigazgatási területéhez tartozó, külterületen fekvő, a határozati javaslat mellékletében jelzett helyrajzi számokat magában foglaló területrészt - melynek a településszerkezeti terv szerinti felhasználási módja egyéb rendeltetésű erdő, mezőgazdasági általános terület, illetőleg mezőgazdasági korlátozott terület - Tát Nagyközség Önkormányzatának átadja, és ugyanakkor a Tát Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó, külterületen fekvő, a 087/1- től a 087/39-ig terjedő helyrajzi számú ingatlanokat magában foglaló területrészt átveszi.

III. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a terület-átcsatolás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat, illetőleg a felek között a területrészek átadására-átvételére irányuló megállapodást készítse el – azzal, hogy a költségeket a felek egymás közt egyenlő arányban viselik -, és jóváhagyásra terjessze a Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elé.

Felelős: Dr. Marosi György jegyző

Határidő: 2008. szeptember 30.

 

A melléklet nem került fel az esztergom.hu-ra, amiből kiderülne, hogy milyen "rendeltetésű erdő, mezőgazdasági általános terület, illetőleg mezőgazdasági korlátozott terület" az, amit átadunk.

 


"2008. november 26-án a bizottság helyszíni szemlét tartott és azt a javaslatot tette, hogy földrajzi szempontból célszerű lenne a 0948 hrsz-ú területet Tát Nagyközség közigazgatási területéhez csatolni, hiszen az átadandó területrész a Táti-szigethez kapcsolódik, aminek 98 %-a jelenleg is Táthoz tartozik. Ugyanígy a Táttól átcsatolni kívánt 086/1 hrsz-ú területrész is szerves részét képezi az Esztergomhoz tartozó Nyáras-szigetnek."

 


 

 

A határozatot 2008. december 11-én Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozattal módosította:

 

880/2008. (XII. 11.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Közigazgatási területek cseréje Esztergom és Tát között” tárgyú 548/2008. (VII. 7.) esztergomi öh. határozat az alábbiaknak megfelelően módosítja:

1. A határozat mellékletét képező, Tát Nagyközségnek átadandó helyrajzi számokat magában foglaló területrészeket megjelölő térképi melléklet helyébe a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező - a tervezett közigazgatási határt tartalmazó – térképi melléklet lép.

 

2. A határozat II. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„II. A megállapodás értelmében Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztergom Város közigazgatási területéhez tartozó, külterületen fekvő, a határozat 2. sz. mellékletében jelzett helyrajzi számokat magában foglaló területrészt - melynek a településszerkezeti terv szerinti felhasználási módja egyéb rendeltetésű erdő, mezőgazdasági általános terület, illetőleg mezőgazdasági korlátozott terület - Tát Nagyközség Önkormányzatának átadja, ugyanakkor a Tát Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó, külterületen fekvő, 086/1, a 086/2 későbbiekben meghatározott területmértékét valamint a 087/1-től a 087/39-ig terjedő helyrajzi számú ingatlanokat magában foglaló területrészt átveszi.”

3. A határozat módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester

Határidő: azonnal

 

A térképmelléklet ismét nem került fel az esztergom.hu-ra.


Három hónappal később, 2009. február 19. Ülésen kiosztva, sürgősségi:

Az érintett önkormányzatok képviselőinek egyeztetését követően Tát Nagyközség polgármesterének javaslataként merült fel, hogy a Duna partján található 0440 hrsz-ú közút egy része Esztergomhoz, egy része Táthoz kapcsolódjon, tekintettel arra, hogy ezáltal mindkét település – a vonzáskörzetéhez kapcsolódó – folyóparti ingatlanok megközelítését kielégítő módon biztosítani tudják.

 

Ez a helyrajzi szám már nem a szigeteken, hanem a "szárazföldön" van.


Ennek fényében egy 2011-es előterjesztésen már olyan helyrajzi számok (0440, 0441/5 és 0441/6) megosztásával kapcsolatos döntés is feltűnik, amik az egyik Táthoz közeli de, esztergomi területen lévő szórakozóhely környékét jelentik. Ezeket a helyrajzi számokat is meg lehet keresni a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben.

 

Az előterjesztés így ír az ügy akkori állásáról: "A megállapodás, valamint a hozzákapcsolódó változási vázrajzok jelenleg az Esztergomi Körzeti Földhivatalban vannak további ügyintézés céljából. A Földhivatal tájékoztatása alapján a területrészek átcsatolását megelőzően a területen lévő közutak megosztásáról gondoskodni kell. A megosztásról szóló vázrajzok beadásra kerültek a Földhivatalba, ám szükséges kiegészíteni a beadványt egy nyilatkozattal, miszerint az érintettek együttesen kérik, hogy az utak megosztása iránti kérelem elbírálása előzze meg a folyamatban lévő közigazgatási határváltozás átvezetése iránti kérelmét."

 


Bár eddig utak megosztásáról és mezőgazdasági területekről, erdők cseréjéről volt szó, a táti képviselő-testület júniusban a községhez került külterületeket közterületté nyilvánította Táti-tó néven.

 

Végül pár napja, szeptember 6-án az előterjesztések között fellelhető mellékleten a korábbi esztergomi területek már tátinak vannak feltüntetve 0104, 0105 stb helyrajzi számmal. Ezen már egyértelműen látszik, hogy a tó és vele a szórakozóhely mostanra Táté lett.

 

Valamiért nagyon küzdöttünk, hogy egy jól menő, bizonyára a városnak szép adóbevételt hozó vállalkozást átadjunk Tátnak, ami végül sikerült is, de legalábbis nem úgy tűnik, hogy ragaszkodtunk a területhez. A KSH.hu-n mai nap megjelent helységnévkönyv alapján a város területe 9995 hektárra csökkent, azaz 40 hektárt vesztettünk. Viszonyításképp: Ez nagyobb mint a 30 ha körüli Palatinus-tó. A múlt hónapban kiderült, hogy tavaly 424 fővel csökkent a város népessége, most azonban sikerült földrajzilag is zsugorítani Esztergomot.

A megyében ennek ellenére továbbra is a második legnagyobb területű település Esztergom, közvetlenül Ács után.

A helységnévkönyvből az is kiderül, hogy az elmúlt naptári évben az esztergomi lakások száma 12 081-ról 12 122-re emelkedett.

2012. 09. 13. 21:24

Cserének indult, nagyjából egyenlő területekkel, csak aztán valakik valakiknél "belelobbiztak" még jópár hektárny földterületet Esztergom területéből a "cserébe", amiért Tát nem adott semmit, ellenben az épp az Ice Beach-et fedte. Tessenek a Fidesz frakciót kérdezni a miértekről és a hogyanról, ők szavazták meg.

Erről szól a cikk amúgy, ha végignézed a döntéseket.

2012. 09. 13. 20:31

Ha jól értettem itt terület cseréről volt szó, ami nálam azt jelenti, hogy két földdarabot elcseréltek, akkor hogyan zsugorodhatott össze Esztergom területe, hiszen ő is kapott és a szövegből az derül ki, hogy egy egész szigetet.

2012. 09. 12. 15:20

 

A képviselőtestületnek nevezett bagázs kit képvisel ?Egyfolytában a város érdekei ellen beszél, tevékenyen  rontja az itt élők életfeltételeit.

Lásd:Stein, Kálmán. Zoltai, Pál stb.Méltó utódai Meggyes országos hírű politikai ámokfutásának.Esztergom tönkretevői.

Iridium

2012. 09. 11. 0:27

Engem az érdekelne, hogy pontosan minek is köszönheti Komárom-Esztergom megye azt, hogy Budapest után ebben a megyében a legmagasabbak a fizetések az egész országban? Tényleg ennyit számítana a Suzuki, Zoltek stb.? Hiszen sorra bezárt több gyár is, a Nokia, Papírgyár stb., de akkor mi pumpálja fel a fizetéseket? Pest megyében ott vannak a multinacionális cégek központjai a főváros melletti kisvárosokban, Érd, Budaörs stb., így ott érthető lenne... De mi van a megyében, ami így megdobja a fizetést, ha egyszer se multi központ nincs, se annyi gyár, mint régebben, a Duna is gyakorlatilag kihasználatlan ezen a szakaszon... Nem tudok rájönni hol és kik keresik meg azt a bizonyos pénzt.