KSH: Területileg is megfogyatkozott Esztergom
Közélet
2012. szept. 10.

<p>Évek óta fogy a város népessége, a KSH ma megjelent helységnévkönyvéből viszont az derült ki, immáron 100 km<sup>2</sup> alá esett Esztergom közigazgatási területe is.</p>

Egészen mostanáig Esztergom közigazgatási területe 10 035 hektár, valamivel több, mint 100 km2 volt. 2008-ban lehetett először hallani területek átcsatolásáról Esztergom és a szomszédos Tát között. Ekkor még úgy kommunikálták a területek cseréjét, hogy a Körtvélyesi-, Táti- és a Nyáros-szigetek csúcsainál húzódó közigazgatási határt igazítják a szigetek csúcsához. A fellelhető előterjesztésekben tényleg a szigeten lévő helyrajzi számok szerepeltek.

 


2008. július 7-én Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:

 

548/2008. (VII. 7.) esztergomi öh.

I. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tát Nagyközség Önkormányzatával a II. pontban körülírt, egymással határos, nem lakott területrészeik kölcsönös átcsatolásáról megállapodik.

II. A megállapodás értelmében Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztergom Város közigazgatási területéhez tartozó, külterületen fekvő, a határozati javaslat mellékletében jelzett helyrajzi számokat magában foglaló területrészt - melynek a településszerkezeti terv szerinti felhasználási módja egyéb rendeltetésű erdő, mezőgazdasági általános terület, illetőleg mezőgazdasági korlátozott terület - Tát Nagyközség Önkormányzatának átadja, és ugyanakkor a Tát Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó, külterületen fekvő, a 087/1- től a 087/39-ig terjedő helyrajzi számú ingatlanokat magában foglaló területrészt átveszi.

III. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a terület-átcsatolás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat, illetőleg a felek között a területrészek átadására-átvételére irányuló megállapodást készítse el – azzal, hogy a költségeket a felek egymás közt egyenlő arányban viselik -, és jóváhagyásra terjessze a Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elé.

Felelős: Dr. Marosi György jegyző

Határidő: 2008. szeptember 30.

 

A melléklet nem került fel az esztergom.hu-ra, amiből kiderülne, hogy milyen "rendeltetésű erdő, mezőgazdasági általános terület, illetőleg mezőgazdasági korlátozott terület" az, amit átadunk.

 


"2008. november 26-án a bizottság helyszíni szemlét tartott és azt a javaslatot tette, hogy földrajzi szempontból célszerű lenne a 0948 hrsz-ú területet Tát Nagyközség közigazgatási területéhez csatolni, hiszen az átadandó területrész a Táti-szigethez kapcsolódik, aminek 98 %-a jelenleg is Táthoz tartozik. Ugyanígy a Táttól átcsatolni kívánt 086/1 hrsz-ú területrész is szerves részét képezi az Esztergomhoz tartozó Nyáras-szigetnek."

 


 

 

A határozatot 2008. december 11-én Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozattal módosította:

 

880/2008. (XII. 11.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Közigazgatási területek cseréje Esztergom és Tát között” tárgyú 548/2008. (VII. 7.) esztergomi öh. határozat az alábbiaknak megfelelően módosítja:

1. A határozat mellékletét képező, Tát Nagyközségnek átadandó helyrajzi számokat magában foglaló területrészeket megjelölő térképi melléklet helyébe a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező - a tervezett közigazgatási határt tartalmazó – térképi melléklet lép.

 

2. A határozat II. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„II. A megállapodás értelmében Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztergom Város közigazgatási területéhez tartozó, külterületen fekvő, a határozat 2. sz. mellékletében jelzett helyrajzi számokat magában foglaló területrészt - melynek a településszerkezeti terv szerinti felhasználási módja egyéb rendeltetésű erdő, mezőgazdasági általános terület, illetőleg mezőgazdasági korlátozott terület - Tát Nagyközség Önkormányzatának átadja, ugyanakkor a Tát Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó, külterületen fekvő, 086/1, a 086/2 későbbiekben meghatározott területmértékét valamint a 087/1-től a 087/39-ig terjedő helyrajzi számú ingatlanokat magában foglaló területrészt átveszi.”

3. A határozat módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester

Határidő: azonnal

 

A térképmelléklet ismét nem került fel az esztergom.hu-ra.


Három hónappal később, 2009. február 19. Ülésen kiosztva, sürgősségi:

Az érintett önkormányzatok képviselőinek egyeztetését követően Tát Nagyközség polgármesterének javaslataként merült fel, hogy a Duna partján található 0440 hrsz-ú közút egy része Esztergomhoz, egy része Táthoz kapcsolódjon, tekintettel arra, hogy ezáltal mindkét település – a vonzáskörzetéhez kapcsolódó – folyóparti ingatlanok megközelítését kielégítő módon biztosítani tudják.

 

Ez a helyrajzi szám már nem a szigeteken, hanem a "szárazföldön" van.


Ennek fényében egy 2011-es előterjesztésen már olyan helyrajzi számok (0440, 0441/5 és 0441/6) megosztásával kapcsolatos döntés is feltűnik, amik az egyik Táthoz közeli de, esztergomi területen lévő szórakozóhely környékét jelentik. Ezeket a helyrajzi számokat is meg lehet keresni a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben.

 

Az előterjesztés így ír az ügy akkori állásáról: "A megállapodás, valamint a hozzákapcsolódó változási vázrajzok jelenleg az Esztergomi Körzeti Földhivatalban vannak további ügyintézés céljából. A Földhivatal tájékoztatása alapján a területrészek átcsatolását megelőzően a területen lévő közutak megosztásáról gondoskodni kell. A megosztásról szóló vázrajzok beadásra kerültek a Földhivatalba, ám szükséges kiegészíteni a beadványt egy nyilatkozattal, miszerint az érintettek együttesen kérik, hogy az utak megosztása iránti kérelem elbírálása előzze meg a folyamatban lévő közigazgatási határváltozás átvezetése iránti kérelmét."

 


Bár eddig utak megosztásáról és mezőgazdasági területekről, erdők cseréjéről volt szó, a táti képviselő-testület júniusban a községhez került külterületeket közterületté nyilvánította Táti-tó néven.

 

Végül pár napja, szeptember 6-án az előterjesztések között fellelhető mellékleten a korábbi esztergomi területek már tátinak vannak feltüntetve 0104, 0105 stb helyrajzi számmal. Ezen már egyértelműen látszik, hogy a tó és vele a szórakozóhely mostanra Táté lett.

 

Valamiért nagyon küzdöttünk, hogy egy jól menő, bizonyára a városnak szép adóbevételt hozó vállalkozást átadjunk Tátnak, ami végül sikerült is, de legalábbis nem úgy tűnik, hogy ragaszkodtunk a területhez. A KSH.hu-n mai nap megjelent helységnévkönyv alapján a város területe 9995 hektárra csökkent, azaz 40 hektárt vesztettünk. Viszonyításképp: Ez nagyobb mint a 30 ha körüli Palatinus-tó. A múlt hónapban kiderült, hogy tavaly 424 fővel csökkent a város népessége, most azonban sikerült földrajzilag is zsugorítani Esztergomot.

A megyében ennek ellenére továbbra is a második legnagyobb területű település Esztergom, közvetlenül Ács után.

A helységnévkönyvből az is kiderül, hogy az elmúlt naptári évben az esztergomi lakások száma 12 081-ról 12 122-re emelkedett.

(forrás)