A holnap margójára
Közélet
2012. márc. 14.

<p>Az Esztergomi Polgári Körök közleménye</p>

A prímások városa

 

„Mindszenty József I.rendű vádlott: bűnös, a demokratikus államrend és köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének büntettében… ezért életfogytig tartó fegyházra…ítéli.”

 

Mindszenty József hercegprímást 1948. Karácsonyán tartóztatták le Esztergomban és társaival együtt ítélték el koncepciós perben, mely mind állami, mind társadalmi szinten megfelelt a szovjet mintájú koncepciós büntetőeljárásoknak.

 

Esztergom városa, a „reakciós város”, a második világháború befejezése után, a kommunista hatalomátvételt követően hamar mellőzötté, kegyvesztetté vált. Szent István városa helyett Tatabánya lett a megyeszékhely, s a járási központ Dorogra került. Még Esztergom nevének megváltoztatása is felmerült, hogy a múltat „végképp eltörölve”, az ezer éves hagyományokat földbe tiporva egy bukott parasztforradalmár bolsevik képébe bújva teremtsen új jövőt az itt felnövekvő nemzedékek számára. A prímások városában az utcák és közterületek nevének megváltoztatása egyetlen célt szolgált. El mindennel és mindenkivel ami és aki történelmi tudatot, hátteret, nemzetérzést adhat a magyarnak, legyen az hercegprímás, király, szent. Senki sem sérthetetlen. Így megtépázva jutunk el 1956. októberéhez, amikor az országon végigsöprő forradalom fellángolt Esztergomban is, s a Sötétkapunál kioltotta 17 ember életét egy magyar tiszt, aki már a fennálló hatalom kiszolgálója volt. Az ÁVH-sok másnap reggelre elhagyták Esztergomot. Érkeztek helyettük szovjet csapatok, s megalakult a már országosan Kádár János nevével fémjelzett MSZMP, Magyar Szocialista Munkáspárt. A megtorlások I. István városában is az ellenforradalmárok levadászásával és letartóztatásokkal jártak, s a viszonylagos semmittevésben romboló lassú, parttalan átnevelés megkezdte a valódi ideológiai okítást az egyén nemzet- és történelmi tudatának végleges kilúgozását. Megalakult a Munkásőrség, mely fegyveres testületként, közvetlenül a pártvezetésnek alárendelve igyekezett fenntartani a „rendet” és kiszűrni a „belső ellenséget. Köztünk éltek. A Prímások városát megtöltötték besúgók és besúgottak. A besúgók- a tegnap és a ma becstelen megélhetési proletárjai minden évben felvonultak Esztergom városában. A spejzban ma is „ott lóghat” az egyenruha. S ki tudja hányan szolgálnak régi-új ideológiával felbukkanó botcsinálta demokratákat, amikor az MSZP újra Esztergomban ünnepel.

„A bolsevizmus világnézete az orosz – szláv világhatalom fegyvereivel itt van Magyarországon és itt van a Magyar Sionon is. A magyar bolsevizmus, miután az anyagiakat az orosz fegyverek segítségével törvénytelenül elvette, Esztergomban is rohamra készen álla keresztény szellemű oktatás, a család és a hitélet ellen.” /Mindszenty József: A prímások városa/

Esztergomi Polgári Körök

(forrás)