Lezárult az adósságrendezési eljárás?
2011. jún. 3.

<p>Sok esztergomival meglepődve olvastuk a Szeretgomon a  Polgámester Asszony tegnapi, az  Országos Polgármester Találkozó szervezéséről szóló közleményét, mely szerint a  találkozó témája a települések finanszírozási gondjainak megvitatása, “különös tekintettel arra, hogy Esztergom városában május 25-én lezárult a tavaly októberben indított adósságrendezési eljárás.”</p>

Lemaradtunk volna valamiről? Ugye ez valami félreértés, valami kommunikációs hiba?

Több okból remélem, hogy csak az utóbbiról van szó...

Egyrészt azért, mert a lakosság mindenképpen megérdemelte volna, hogy erről a rendkívül fontos témáról, eseményről ne csak egy héttel később, csak úgy egy másik hír mellékleteként, egy odavetett félmondatból szerezzen tudomást.

Esztergomban az elmúlt fél évben szinte kívétel nélkül senki nem tudott úgy kelni és úgy feküdni, hogy ne jutott volna eszébe az adósságrendezési eljárás. Ez úgy érzem mindenkire igaz, legyen az illető az eljárás megindításának pártolója, vagy ellenzője. A keserű pirulát mindenkinek le kellett nyelni, még ha sokan tudták is, hogy Tétényi Éva csak a tablettát felíró orvos volt, a betegségért nem  terheli felelősség, Ő csak a gyógyulást indította el, ami mindenképpen szükséges, elengedhetetlen volt! Mindenki a saját bőrén érezte a folyamat erős negatív hatását, a kötelező alapfeladatokon felüli ellátások, szociális és intézményi támogatások, zöld felületi- és  útkarbantartások és  számtalan kedvezmény megvonását, és a 10-ek választási bosszújának kibontakozását. Ennyi nélkülözés,  mondhatni szenvedés után elvárható lett volna, hogy ha a folyamat lezáródik, akkor azonnali és korrekt tájékoztatást kapjon mindenki, hiszen rengeteg a jogos kérdés. Hogyan fejeződött be az eljárás, mi lett a végkifejlet, Esztergom jövőjét ez mennyiben befolyásolja, egyezség történt-e a hitelezőkkel és így rabság, nyomorúság vár ránk és az utódainkra a következő 34 évben, vagy vagyonfelosztást történt-e és akkor remélhetünk egy szebb jövőt? Minderről az elmúlt időszak fórumain és egyéb média felületeken miért nem esett szó?Mindez annyira valószínűtlennek tűnik, annyira ellentmondásban van a Polgármester Asszony eddigi korrekt tájékoztatási gyakorlatával, hogy ez a mostani hír csak  félreértés lehet.

Másrészt azért gondolom, hogy kommunikációs hibáról lehet szót, mert az adósságrendezési eljárás folyamata nem zárulhatott le.

A május 25-i dátum, azaz az eljárás megindításától számított 6 hónapos (150 nap + 30 napos hosszabbítási lehetőség) határidő csak  egy befejezési cél, a vonatkozó törvény szerint, legkésőbb eddig az időpontig az adósságrendezési bizottság által előterjesztett reorganizációs programot és az ehhez kapcsolódó egyezségi javaslatot kell a képviselőtestületnek elfogadnia. Esztergomban ez nem történt meg, hiszen a FIDESZ frakció és Juhász István képviselő – a többi képviselő és a polgármester nélkül –  az április 12-én megtartott, általuk “testületi ülésnek” nevezett összejövetelükön fogadták el a reorganizációs tervet és az egyezségi ajánlatot. Ezt az eljárást később a Kormányhivatal is jogszabályellenesnek minősítette, így nem született érvényes egyezségi ajánlat.Tehát arról van szó, hogy az adósságrendezési eljárás tovább folytatódik oly módon, hogy most a hitelezőkön a sor, 30 napon (a kezdettől számított 210 napon) belül nekik kell összeállítani egy egyezségi tervet, melyet az adósságrendező biztoson keresztül juttatnak el a testülethez jóváhagyásra. Ha ez sikeresen megtörténik, akkor az adósságrendezést a bíróság ez alapján zárja le. Ha a testület a hitelezők javaslatát sem fogadja el, (vagy nem tudja, mert nem ül össze, mert nem határozatképes, mert a jogszabályi feltételek nincsenek meg az érvényes döntéshez, stb.)  akkor a biztos  erről jelentést  tesz a bíróságnak,  indokolt esetben még 30 nap hosszabbítást kérhet az egyezség létrehozására, tehát már 240 napnál, 2011. július 25-énél vagyunk! Ez a végső időpont, ha eddig sem jön létre egyezség, akkor a bíróság elrendeli a vagyonfelosztást.  Ekkor tesz a  biztos vagyonfelosztási  javaslatot, ha   abíróság azt jóvágyja, a biztos 60 napon (ez 30 nappal még meghosszabbítható) belül megkisérli a felosztható vagyon értékesítését, ha ez is megtörtént akkor hozza meg  a bíróság az eljárást befejező végzését, és teteti azt közzé a Cégközlönyben. Na ekkor zárul le az adósságrendezési eljárás!Ezt az eljárási rendet és a kapcsolódó határidőket gondolom a Polgármester Asszony is ismeri, így valószínűleg arról lehet szó, hogy a tájékoztatást adó kommunikátor összetévesztette az adósságrendezési eljárás befejezésének időpontját az, adósságrendező bizottság által előterjesztett egyezségi javaslat elfogadására nyitva álló határidő végső napjával. Nem mindegy!

Bármi is a (félre)tájékoztatás alapja, az esztergomi lakosság megnyugtatásásra szükségesnek tartottuk ennek a témának a körülményeit tisztázni.Szerencsés lenne, ha a hivatalos kommunikáció is nyilatkozna az ügyben és eloszlatná a kételyeket, hogy nem maradtunk le semmiről, nem néztek bennünket kis butuskának, mint korábban annyi éven keresztül és amúgy az adósságrendezés menetével egyébként az illetékesek tisztában vannak.Így az a halovány kis “ha” sem motoszkálna az esztergomiak fejében...

Körmöczi Miklós

Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete

elnök

(forrás)