Tóparti telek 43 400 Ft/m2 áron
Közélet
2010. nov. 1.

<p>Meggyes Tamás búbánatvölgyi házával szemközt, a tóparton helyezkedik el a 11016 helyrajzi számú, 288 m2 alapterületű beépítetlen ingatlan, melyért 12,5 millió forintot adott volna Esztergom önkormányzata egy előterjesztés szerint. Az adásvétel nem jött össze.</p>

Az ingatlan megvásárlására kiírt közbeszerzési eljárásban nem érkezett érvényes ajánlat, vagyis a tulajdonos nem ajánlotta fel megvételre az ingatlant, pedig a város a piaci ár többszörösét ajánlotta érte. Ingatlanpiaci szakértők szerint a legdrágább eddigi esztergomi telekár a belvárosban 25 000 ft / m2 körül alakult - ehhez képest égbekiáltóan magas árat kínált az Önkormányzat a csak részben közművesített, tóparti ingatlanért:

114/2010. (VI. 17.) KÜB határozat
1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy az Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatásával adásvételi szerződést köt az esztergomi 11016 hrsz-ú, 288 m2 alapterületű, kivett beépítetlen területként nyilvántartott ingatlan 1/1-ed arányú tulajdoni hányadára. Az ingatlan értéke 12.500.000,- Ft.

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező tartalommal az 1. pontban körülírt ingatlan megvásárlásáról szóló felhívás szövegét.

3. Az 1. pontban szereplő összeg fedezete a 2010. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 4.) ör. rendelet 7/B. számú mellékletének 60. (ingatlanvásárlások) sora.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: az ajánlattételi felhívás kiküldésére: azonnal

2009-ben ellenben még "sikeres" ingatlanbeszerzéseket bonyolított le Esztergom önkormányzata a Búbánatvölgyben. Közel 35 millió forintért vásárolt meg az Önkormányzat a leendő tó északi oldalán 4 darab telket és a rajtuk lévő hétvégi házakat:

157/2009. (V. 7.) KÜB határozat

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzata megvásárolja a Gál Katalin tulajdonában álló, Esztergom, Búbánatvölgy 11090 helyrajzi számú, 317 m² nagyságú hétvégi ház és udvar megnevezésű ingatlant bruttó 5.950.000,- Ft áron.

A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság az 1. pontban szereplő ingatlan megvásárlása vonatkozásában Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V.2.h) pontja alapján eltekint a további ajánlatok bekérésétől.

Az 1. pontban szereplő összeg fedezete Esztergom Város Önkormányzatának a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7/2009. (III.10.) ör. rendelete 7/B. sz. mellékletének 142. sora.

A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.


Felelős: Meggyes Tamás polgármester

Határidő: az adásvételi szerződés aláírására a döntést követő 30 napon belül

 

197/2009. (V. 20.) KÜB határozat

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy Esztergom Város Önkormányzata megvásárolja a Stampf Nándor tulajdonában álló, Esztergom, Búbánatvölgy 11089 helyrajzi számú, 299 m² nagyságú hétvégi ház és udvar megnevezésű ingatlant bruttó 6.800.000,- Ft áron.

A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság az 1. pontban szereplő ingatlan megvásárlása vonatkozásában Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V.2.h) pontja alapján eltekint a további ajánlatok bekérésétől.

Az 1. pontban szereplő vételár az ingatlan tehermentes állapotára vonatkozik, a tulajdonjog átvezetésére tehermentesen kerül sor.

Az 1. pontban szereplő összeg fedezete Esztergom Város Önkormányzatának a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7/2009. (III.10.) ör. rendelete 7/B. sz. mellékletének 142. Vagyongazdálkodási Alap sora.

A Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.


Felelős: Meggyes Tamás polgármester

Határidő: az adásvételi szerződés aláírása a döntést követő 30 napon belül

 

245/2009. (VII. 9.) KÜB határozat
1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy az „Esztergom belterület 11091 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megvásárlása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Steindl Oszkárné  ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a
szerződés teljesítésére.

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy az ajánlati felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgátatást tartalmazó ajánlat szempontja szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat.

3. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy Steindl Oszkárné (2500
Esztergom, Béke tér ) ajánlattevő bruttó 11.400.000,- Ft összegű ajánlatot tett.

4. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Esztergom belterület 11091 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megvásárlása" tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Steindl Oszkárné (2500 Esztergom, Béke tér ). a vételár fedezet a 7/2009. (III.10.) esztergomi ör. 7/B melléklet 142. sora.

5. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 8 napon belül

 

259/2009. (VIII. 6.) KÜB határozat

1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy az „Esztergom belterület 11092 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megvásárlása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Rottár Viktorné (2500 Esztergom, Fárikúti út 11092 hrsz.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés teljesítésére.

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy az ajánlati felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgátatást tartalmazó ajánlat szempontja szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat.

3. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy Rottár Viktorné (2500 Esztergom, Fárikúti út 11092 hrsz.) ajánlattevő bruttó 11.100.000,- Ft összegű ajánlatot tett.

4. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Esztergom belterület 11092 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megvásárlása" tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Rottár Viktorné (2500 Esztergom, Fárikúti út 11092 hrsz.). A vételárból a 4.000.000 Ft fedezete a 7/2009. (III.10.) esztergomi ör. 7/B melléklet 142. sora.

5. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy a vételárból fennmaradó 6.100.000 Ft fedezetének biztosításáról 2010 évi költségvetés tervezésekor gondoskodjon.

6. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 8 napon belül

Egy kis segítség a fenti részletek beazonosítására:

(forrás)