Főzőműsort is rendelt az önkormányzat

Főzőműsort is rendelt az önkormányzat

2010. 10. 11. 16:51

Valószinűleg egyedülálló beszerzést folytatott le Esztergom önkormányzata 2010 januárjában, amikor a közbeszerzési bizottság egy főzőműsor beszerzéséről döntött. Sajnos nem a Jamie Oliver DVD összest, vagy Stahl Judit műsorának felvételeit vettük meg valamelyik áruházban párezer forintért: a városháza 6,1 millió forint ellenében az ETV Kft-től vett főzőműsort. Hogy erre milyen önkormányzati feladat ellátásához volt szüksége a városatyáknak, az nem derül ki a határozatból.

3/2010. (I. 14.) KÜB határozat

1.
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága elfogadja az ETV Kft-nek a Főzzünk együtt című főzőműsor-sorozat elkészítésére és az ETV-ben való sugárzására vonatkozó árajánlatát.

2.
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága Esztergom Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának V. 2. g) pontja alapján eltekint a további árajánlatok bekérésétől.

3.
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága egyet ért azzal, hogy az Önkormányzat megrendeli az 1. pontban szereplő munka elvégzését az ETV Kft-től nettó 4.890.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.112.500 Ft összegért. A fenti összeg fedezete a 2010. évi önkormányzati költségvetés.

4.
A Bizottság felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt a 3. pontban szereplő összeg 2010. évi költségvetésbe történő betervezésére.

5.
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő munka elvégzésére vonatkozó szerződést - a határozat mellékletét képező tartalommal - aláírja.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Határidő: a szerződés aláírására a döntést követő 8 napon belül,
a fedezet tervezésére 2010. január 31.

2010. 10. 11. 18:27

A karaktergyilkosságot Meggyes követte el önmaga ellen ezekkel a számlákkal,

a kis ravasz... Nyelvöltés

2010. 10. 11. 18:23

 

 Haladhattak volna a korral a válogatásnál. Nagyon döcögősen megy a különböző korosztályú m.vezetővel. Olyan 80as évek vége 90es évek eleje hangulatú.

2010. 10. 11. 17:43

Minden ügyben a szálak Meggyes Tamáshoz fognak vezetni. Az eljárásokban a mentelmi jog kiadása várható!

Erről jut eszembe: Karakter gyilkosságot csak az ellen lehet elkövetni, akinek van karaktere!

2010. 10. 11. 17:28

Most is megy a főzőműsor, éppen Sinkó Gyula készít majonézt! Minőségi konyhagépek, ha jól látom Zepter!

2010. 10. 11. 17:04

Ez az a műsor volt amibe a helyiek pályázhattak? Szép kis összegbe került. Mennyibe lehetett az országos ismeretséggel rendelkező műsorvezetővel készült tényfeltáró műsor?