Testületi ülés 2010. január 21.

Testületi ülés 2010. január 21.

2010. 01. 15. 19:03

Mintegy ötven napirendi ponttal indul a testületi munka a 2006-ban megválasztott városi képviselő-testület utolsó évében.

Napirend előtt: a Babits Mihály-díj „Esztergom Kultúrájáért" kitüntetések átadása


1. A Strigonium Zrt. beszámolója a holding működéséről (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

2. Döntés önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tisztségviselőiről (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

3. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

4. A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény gazdasági igazgatója megbízatásának meghosszabbítása (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

5. A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézménnyel kapcsolatos döntések (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

6. Esztergom Város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása (5. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

7. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

 

8. Beszámoló az Ister-Granum Szolidaritási Alap pályázatainak elszámolásáról (2. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

9. Beszámoló az Esztergomi Kistérségi Társulás 2009. második félévi tevékenységéről (az előterjesztéseket külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

10. Döntés a 2008. évi Panel Program pályázatok önkormányzati támogatásáról szóló képviselő-testületi határozatok módosításáról (8. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

11. A Nemzeti Kulturális Alapprogram" Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására címet viselő pályázattal kapcsolatos döntés (az előterjesztéseket külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

12. A KDOP -2009-4.2.3. „Közösségi közlekedés fejlesztése" címet viselő pályázattal kapcsolatos döntés (az előterjesztéseket külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

13. Döntés csökkentett összegű támogatásról való lemondásról, a 110003306U számú támogatási szerződés felmondása a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal (az előterjesztéseket külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

14. Döntés a közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázatának önrész támogatás módosításáról (az előterjesztéseket külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

15. Közmunka pályázattal kapcsolatos döntés (az előterjesztéseket külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

16. Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 32/2001.(XI. 22.) KT. számú rendelet módosítására (12. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

17. Az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének fenntartásában működő intézményekben az óvodai és általános iskolai korosztály számára iskolatej biztosítása (6. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

18. Az óvodák 2010. évi nyári nyitva tartása (1. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

19. Javaslat az Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának 2010. évi általánostól elérő ügyfélfogadási rendjéről szóló rendelet megalkotására (10. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

 

20. A 2010. évi önkormányzati költségvetési rendelettervezet tárgyalása I. fordulóban (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

21. A 2010. évi előzetes közbeszerzési terv elfogadása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

22. Javaslat az Esztergom Szenttamás városrész egyes ingatlanait érintő változtatási tilalomról szóló 44/2007.(VI.21.) esztergomi ör. rendelet, valamint az egyes változtatási- és építési tilalmak elrendeléséről szóló rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 45/2009.(XI.27.) esztergomi ör. rendelt módosítására (13. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

23. Döntés „Az Esztergom, Víziváros és Várhegy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 41/2006.(VII.14.) esztergomi ör. rendelet módosításának kezdeményezése" tárgyú 33/2007.(II.15.) esztergomi öh. határozat módosításáról (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

24. Javaslat az Esztergom, Déli városrész városfejlesztési programtervének elfogadására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

25. Javaslat a helyi autóbusz-közlekedési hatósági ár megállapításáról szóló 4/1991. (III. 5.) KT. számú rendelet módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

26. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos képviselő-testületi hatáskörbe utalt döntések meghozatala (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

27. Teherkomp pályázat támogatási szerződésének elfogadása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

28. A 18201/8 és a 18201/9 helyrajzi számú ingatlanokra kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

29. Ipari parki telkek eladási árának felülvizsgálata (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

30. A Babits Kft-vel kötendő csereszerződés szövegének elfogadása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

31. A Reál Kft-vel megkötött adásvételi szerződés módosítása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

32. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő helyiségekkel kapcsolatos döntések (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

33. Döntés a Kossuth L. u. 78. szám alatt található raktár megnevezésű ingatlanok versenytárgyalás útján történő értékesítéséről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

34. Döntés garázsterületek értékesítéséről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

35. A VICTUS & T Kft. -vel történő szolgalmi jogos megállapodás (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

36. Az Esztergom 16335 helyrajzi számú ingatlanon kialakuló Aqua Palace Hotellel kapcsolatos döntés (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

37. Az Erzsébet házban lévő mélygarázs üzemeltetésével kapcsolatos döntés (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

38. Interpellációk, kérdések

 

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

* Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok és a Kisebbségi Bizottság 2009. II. félévi tevékenységéről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Szalma László, a Kisebbségi Bizottság elnöke

* Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kisebbségi Bizottsága 2010. évi munkatervéről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Szalma László, a Kisebbségi Bizottság elnöke

* Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsága 2010. évi munkatervéről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Petrovics János, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

* Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága 2010. évi munkatervéről (7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Osvai László, a Közjóléti Bizottság elnöke

* Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 2010. évi munkatervéről (4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Petróczy Gyula, a Városfejlesztési Bizottság elnöke


* Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottsága 2010. évi munkatervéről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Ivanov Mihály, a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság elnöke

* Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Ifjúsági Bizottsága 2010. évi munkatervéről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Eck Alajos, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

* Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 2010. évi munkatervéről (11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

* Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága 2010. évi munkatervéről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Dr. Kolumbán György, a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Törölt felhasználó

2010. 01. 28. 22:38

Uraim, szép, hogy Meggyes blődlijével vagyunk nagyon elfoglalva, de valaki feldobhatna valamit a

20. A 2010. évi önkormányzati költségvetési rendelettervezet tárgyalása I. fordulóban (az előterjesztést külön postázzuk) - pontról, feltéve ha a vita nélküliség nem jelentette azt, hogy vakon is kellett szavaznotok :)

 

A városi weblapon persze teljesen hiányos az előterjesztések listája, bizonyára leépítették a munkatársat aki felpakolja azokat oda, vagy gyesre ment vagy nem is érdekli azt egész, esetleg már a kampányfeladatokat látja el, netán jelentéseket ír kollegáiról, vagy mittomén...

Legalább arra a nyomorult látszatra illene adni, hogy még valaha lehet itt DEMOKRÁCIA...

Törölt felhasználó

2010. 01. 21. 21:24

A polgárok meg örömmel szívnak.

Hát igen. Ezeket itt az sem érdekli, ha holnaptól a levegővételért is méltányossági adót kellene fizetni. Füvet kell nyírni? Sebaj. Abnormális szemétdíj? Sebaj. Totális eladósodottság? No problem. Hiszen meg van írva, hogy gyarapodunk. És pont.

Feszt azzal jön mindenki, hogy itt mekkora elnyomás volt a cucializmusban, de Esztergom micsoda csodahely volt, és itt hogy kitartottak a lakók, és megmaradtak a nézetek, mert ez ugyebár mégiscsak Esztergom.

Most a helyzet annyit változott, hogy nem változott semmit. Ugyanúgy lesütik a szemüket, maguk alá hümmögnek kettőt, aztán lefekszenek, elfogadnak.

Na persze, mit lehetne tenni? De hát azért volt pár tüntetés már, és 3-400 embernél több nem igen jött még össze egy 30ezres városban. Ez azért gáz. Négyszemközt minden második embernek elege van.

De sebaj, mindenki továbbra is maradjon büszke, gyámoltalan, szent esztergomi. Más kérdés, hogy lassan ez már sz@rt sem ér... :(

Törölt felhasználó

2010. 01. 21. 16:43

16:35-kor felkerültek a mai napra szánt előterjesztések. Persze a költségvetés nélkül. Kezdem azt érezni, hogy direkt van ez így.

Ez a város szivatja a polgárait. A polgárok meg örömmel szívnak.

Törölt felhasználó

2010. 01. 21. 16:10

A beterjesztett költségvetés igen jól előkészített,amit nem is szükséges megszavaztatni, 20 perc az sok idő a döntéshez,hiszen így

milliárdonként egy perc jut a döntésre. Különben is MT egyszer már megmondta, hogy egy egy kérdést addig fog szavaztatni, míg

nem az Ő elképzelése jön be!Vigyor

Törölt felhasználó
Törölt felhasználó

2010. 01. 21. 13:13

Fél nap sincs hátra. Költségvetés sehol. 20 perc alatt döntenek majd cirka 20 milliárdról?

Törölt felhasználó

2010. 01. 19. 16:26

Elképesztő, hogy úgy fognak ezek az okosok a költségvetésről tárgyalni, hogy 3 nappal a szavazás előtt még nem ismerik az előterjesztést.

 

2010. 01. 19. 16:11

igaz kicsit sok a napirend, de már olyan mindegy 1-el több vagy kevesebb

előterjesztés meg úgysem fontos kapásból tudnak szavazni.

figyelmeztetem, remélem ismerik a lánc,lánc eszterlánc gyermek

mondókát, s megfogják egymás kezét, DrKGY,MT,KJP,+ alattvalóik,s helyesen szavaznak.

2010. 01. 17. 23:55

Én meg nem tisztelt Imrus!

Mi mazohista módon tesszük, amit tennünk kell.

Önök meg majd szavazhatnak! Remélem több sikerrel teszik, mint eddig tették.

 

 

2010. 01. 17. 19:55

Tisztelt JÓNÁS ÚR!

Ha nem lehet érdemi munkát végezni, én már rég elhagytam volna a testületet!!!Üvöltés

2010. 01. 17. 19:39

 Kedves Fórumozók! Sajnos teljesen igazatok van. Az utolsó pillanatban elénk tolt előterjesztéseket áttekinteni nem lehet. A testületi ülés elején bevezetett félórás "  Olvasási szünet" igazi áldemokratikus, cinikus, megalázó látszatintézkedés. A napirendhez hozzászólni nem lehet. Meggyes polgármester azt vita nélkül szavaztatja meg, egy korábban szavazógépével elfogadtatott SZMSZ paragrafusra hivatkozva. Testületi ülés közben is még legalább 10 előterjesztést osztanak ki. Vagy azt tanulmányozom, vagy a vitát figyelem. Tulajdonképpen fölösleges is áttanulmányozni az előterjesztéseket. Mivel blokkban tárgyaltatja a napirendi pontokat, legfeljebb 2 ponthoz szólhatok hozzá a 15-20 egyszerre tárgyalt előterjesztésből.Összesen 2+1,5 percben... Pl. ha  interpellálok, akkor már nem szólhatok hozzá abban a blokkban csak egy ponthoz, mert az interpellációkat is besüllyeszti a pogármester egy blokkba másik 20 kérdéssel.A szavazatom jelentősége,jelen felállás mellett pedig.......

Kérem, ne csak a képviselőkben keressétek a hibát! Tudjátok, hogy vagyunk sokan , akik nem szavazzuk meg a városrontó, vagy érthetetlen előterjesztéseket. A feltétel nélkül , mindent megszavazókat is Esztergom polgársága választotta meg. Csak együtt, mindnyájan tehetünk azért, hogy  ősztől már ne így legyen. Ha pedig ez Esztergomnak így jó, akkor így lesz ismét... Remélem, azt látjátok,hogy rajtam nem fog múlni, hogy ne így legyen! Ugye Rajtatok sem ?

2010. 01. 16. 18:02

Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 2010. évi munkatervéről (11. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

-Kálmán Sándornál tehetségtelenebb, szolgalelkűbb szakbarbár kevés van a Városházán.

Az ESC ügyében hazudott a közszereplő "úr"! Kolumbánnal együtt.

Kíváncsi lennék 2008-ban melyikük tüntette el Meggyes Tamás utasítására a sakkcsapat pályázatait!? ( Piac ügyben Meggyes Tamás utasítására, általa megfogalmazott rágalmakra tiltott ki 2004-ben Süveges Flórián piacfelügyelő. / Ismétli magát a történelem./ )

Majdnem feledtem, hol az ifjúsági játékosok 150 ezer Ft-ja. Június 24-én aláírva, 8 napon belül az sem érkezett meg, azt még nem vonták vissza? Akkor? Hol? Kinél? Kinek a zsebébe vándorolt Szent Miklós városában az ifjúsági játékosok nyertes pályázata és hol van a 2008-as? ...

2010. 01. 15. 20:20

Esztergom városát nagyon felkészült emberek vezethetik, mivel majd minden napirendi pont meghatározásánál szerepel a

ZÁRT ŰLÉS, az előterjesztést a helyszinen osztjuk ki, az anyagot külön postázzuk stb. Felvetődik bennem az a kérdés, hogy a hozott

döntéseket mennyire lehet komolyan venni, mivel a képviselő még felkészűlni sem tud az adott témából,hogy felelős döntést hozzon.

Mivel ismételten igen sok napirendi pont van, remélem a képviselők túlóra pótlékot is kapnak!!Vigyor