Parlamentbe készülnek a Civilek!

Parlamentbe készülnek a Civilek!

2009. 12. 23. 12:21

Parlamentbe készülnek a Civilek!

Az ötszázalékos küszöböt szeretné átlépni a tavaszi választásokon a Civil Mozgalom.

Az ötszázalékos küszöböt szeretné átlépni a tavaszi választásokon a Civil Mozgalom. A mozgalom egyik legfőbb célkitűzése a pártfinanszírozás átalakítása. Azt szeretnénk elérni, hogy a pártok a tagság támogatására támaszkodjanak elsősorban, ne a finanszírozásra. Tarthatatlannak érezzük, hogy több milliárd forinttal támogatja az állam évente a pártokat, ugyanakkor a pártok mögül lassan kivonul a tagság. A magyar lakosságnak körülbelül két százaléka tartozik valamelyik párthoz - hangsúlyozta Seres Mária.

Meglepetést szeretnénk okozni a tavaszi választásokon. A Civil Mozgalom egy nagyon sikeres aláírásgyűjtési akciót hajtott végre. Magánszemélyként kezdtem ehhez hozzá, de sok ezer ember segítségével értük el ezt a sikert. Zömmel megvan ez a bázis, mert úgy gondoljuk, hogy a magyar politikai életbe be kellene kerülni a civileknek. Szeretnénk minden választási körzetben jelöltet állítani. Szeretnénk átlépni az ötszázalékos határt - fejtette ki az elnök.

http://videotar.mtv.hu/?k=seres+m%c3%a1ria

http://www.dunatv.hu/itthon/civil_mozgalom_tervek.html

 

2010. 02. 11. 15:18

 

Lehet, hogy a civil nevet csak felhasználja Seres Mária?

 

Egy érdekes összefüggésre hívták fel a figyelmemet, a Civil Mozgalomból kiugrott, volt megyei vezetők! Két hete, 8 megye vezetője vált ki a Seres Mária vezette Civil Mozgalomból!

Információik szerint Stelker Ottó, Seres Mária férje jelenleg a Zöld Párt elnöke, sajnos ezen fejlemények átgondolásra késztetnek a fent megjelentetett hírrel kapcsolatban!

 

http://hvg.hu/itthon/20090122_seres_maria_zold_part_tomcat

http://www.valasztas.hu/vteup04/l2-tl9.html

 

Ezt a levelet jutatták el hozzám a volt megyei vezetők:

 

Nyílt levél Seres Máriának!

Tisztelt Elnök Asszony!

Alulírottak, a mai napon, Nyíregyházán lefolytatott megbeszélés hatására azt a döntést hoztuk, hogy az Ön által alapított Civil Mozgalom nevű szervezetben betöltött minden korábbi tisztségünkről lemondunk, egyúttal kérjük a regisztrációnk és az adataink törlését az Önök rendszeréből, és egyúttal határozottan megtiltjuk személyes adataink bárminemű további felhasználását.

 

Indokaink a következők:

- Több megyei szervezetnél tapasztalt problémák, kérdések nyomán végül 9 megyei vezető előzetes támogatása alapján 2010. január 26-án az alábbi levelet fogalmaztuk meg:

 

Kedves Mária!

Alulírott megyei vezetők aggodalmunkat fejezzük ki a mozgalomban jelenleg tapasztalható

helyzet miatt.

Rendezetlenek a tagsági viszonyok. Jelenleg a Civil Mozgalomnak regisztrált támogatói, aktivistái

vagyunk, tudomásunk szerint egyikünk sem írásban visszaigazolt tagja a Civil Mozgalom

valamelyik szervezetének. Így nem is beszélhetünk arról, hogy a mozgalmunkat a tagság által

demokratikus választás útján meger?sített szervezet irányítja. Így az egyik legfontosabb célunk,

hogy „Civil kontrollt és társadalmi részvételt" hozunk „létre a közélet minden területén" a saját

szervezetünkre nem érvényes. Ezzel hitelünket veszítjük a választók el?tt, és képvisel? jelöltjeink

esélytelenül indulnak neki a választási kampánynak.

A Köztársasági Elnök Úr ígéretéhez híven a legkorábbi id?pontra tőzte ki a választások idejét.

Ezáltal az események felgyorsulnak, a halogatás, és hezitálás ideje lejárt.

Hogy eséllyel tudjunk bekapcsolódni a választási kampányba, 2010. január 30-án délel?tt 10 órai

kezdettel értekezletet szervezünk a megyei vezet?k és vezet? koordinátorok részvételével,

Budapesten a Mester utcában. Kérünk, hogy Te, mint a mozgalom elnöke tartsd meg ezt a

megbeszélést, és add meg nekünk a lehet?séget a továbblépésre.

A találkozó eredményével hazatérve lehetne a konkrét kampányt és kopogtatócédula győjtést

elindítani.

 

Az alábbi pontokban szeretnénk miel?bbi konszenzusra jutni:

1. Részt kívánunk venni a választási kampány megtervezésében, mind az el?készítési mind a

döntéshozatali fázisban, hogy egységes megjelenést érjünk el.

2. A CM által támogatott egyéni választókerületi képvisel?k listáját haladéktalanul

nyilvánosságra kell hozni.

3. Demokratikus módon, szavazással, döntsünk a Civil mozgalom megyei és országos listáinak

kialakításában. A listákat haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni.

4. Kérjük megbízólevél kiállítását a CM támogatásával induló képvisel?jelöltek, valamint

megbízott megyei vezet?k részére.

5. Tisztázni szeretnénk, mit is takarnak pontosan a képvisel?jelölti nyilatkozatban aláírt

vállalásaink. (pl. a választási törvény el?írása szerint kitöltött ajánlószelvényeket miért kell

esetlegesen egy „harmadik személynek" átadni.) Szerintünk ez a nyilatkozat jogi

szempontból támadható, mert csak az egyik fél adatait tartalmazza. Ezért javasoljuk a

nyilatkozat jogilag korrektebb átdolgozását egy kétoldalú megállapodássá, amely tartalmazza

a jelöl? szervezet konkrét adatait, és vállalásait is. Ugyancsak kérdés, hogy a képvisel?jelölt

a parlamentb?l, vagy akárcsak a listáról is milyen indokokkal hívható vissza.

6. Tisztázni szeretnénk, hogy képvisel? jelöltjeink a Civil Mozgalom párt, vagy a társadalmi

szervezet színeiben indulnak-e? Ennek megfelel?en szeretnénk, hogy amelyikünk akar, az,

az adott szervezetben tagsági jogviszonyt létesíthessen. Ennek birtokában a megyei vezet?

kezdeményezi a tagság felé a megyei szervezetben a választást, így a demokratikus keretek

közti mőködés biztosított.

7. A választások végéig egy döntési jogkörrel rendelkez? ideiglenes vezet?ség azonnali

megválasztását javasoljuk, amelynek létszáma Seres Máriával együtt 5-7 f?.

8. Tisztázni szeretnénk, hogy az ajánlószelvény győjtést követ?en a kapott állami és más

forrásokból a CM-hez kerül? támogatás milyen arányban kerül felosztásra az egyéni jelöltek,

illetve a központi kampány között?

9. Döntési jogkörrel részt kívánunk venni az országgyőlési választások után a CM-et érint?

kérdések megvitatásában, így különösen a választásokon elért 1%-osnál nagyobb arányú

támogatottság esetén járó állami támogatás felhasználásának eldöntésében.

10. Követeljük, a személyes adatokat tartalmazó CM adatbázis adatvédelmi törvényeknek

megfelel? biztonságos kezelését, annak tartalmához a CM jogosult adatkezel?in, és a

személyes adat tulajdonosán kívül harmadik személy illetve más pártok tagjai, így különösen

a MSZZP részér?l senki sem férhessen hozzá. Azonnal meg kell szüntetni minden olyan

belépési kódot, amely ezt lehet?vé teszi.

 

Sürget? szükségét érezzük, hogy a demokrácia szabályai szerint a fentiek tekintetében

megnyugtató válaszokat kapjunk, megismerjük szervezetünk alapszabályát, személyesen

megismerjük a CM alapító tagjait, okiratait, a már meglév? vezet?ségét, hiszen a sikeres

választási kampányhoz elengedhetetlen a stabil és mindenki által ismert szervezeti háttér.

Részvételed a mozgalom jöv?je szempontjából elengedhetetlen. Távolmaradásod esetén

egyeztetjük a választással kapcsolatos további lépéseinket, melyr?l értesítést küldünk.

Amennyiben az iroda a megbeszélésre nem áll rendelkezésre, egy alternatív budapesti helyszínt

jelölünk meg.

 

Kedves Mária! Abban mindannyian egyetértünk, hogy a Civil Mozgalom mindenképpen a Te

elnökséged alatt érheti el a lehet?ségeinek maximumát. A szervezetlenség és a bizalom hiánya

azonban eleve kudarcra ítéli a Te és a Mi eddigi összes er?feszítéseinket.

 

Kelt: 2010. január 26.

 

Üdvözlettel:

Fodor Ibolya sk. Baranya megye

Ván Jen? sk. Bács-Kiskun megye

Szanyi László József sk. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Erki István sk. Heves megye

Juhász Sándor sk. Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kristóf Csaba sk. Somogy megye

Kovács János sk. Tolna megye

Miskó József sk. Veszprém megye

Czigány Tibor sk. Zala megye

 

2010. 01. 04. 10:26

 

Elnézést mindenkitől, aki már olvasta, de gondoltam ide is felteszem ezt a linket:

http://www.kibulizottorszag.net/

2010. 01. 03. 12:07

   

Egy leveket idézek:

Tisztelt Ókovács Szilveszter!

 
Egy tegnapelőtti betelefonálós Hír tv-s adás kapcsán hozzám érkezett sokadik levél után írok Neked.

A tegező hangvétel oka az, hogy talán még emlékszel pár hónapja mindketten a családunkkal pihentünk Galyatetőn - és ott személyes kapcsolatba kerültünk. A gyermekmedence sajátos hangulatából adódóan persze nem a magyar politikai helyzetről diskuráltunk - viszont sajnálom, hogy legalább egy rövid kitérőt nem tettünk ebbe az irányba. (Talán legközelebb...) No de nem ezért akartam levelet írni.   Több hónapja tapasztalom a Hír TV - hogy is fejezzem ki magam - diszkriminációját a személyemmel és a népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatban. A négy hónapos gyűjtés alatt mindössze egy ízben jött ki a Hír Tv stábja egy Örs vezér téri aláírásgyűjtéssel egybekötött sajtótájékoztatóra, de végül az sem került adásba. A többszázezer aláírás leadásának napján szintén említést sem tettek róla. Vélhetően nem érezte elég fajsúlyosnak az eseményt a hírszerkesztő - de ez a televízió saját ügye, hogy mi alapján válogat a híranyagból. Mindenesetre ez meglepő, egy „hír" tévéhez képest. Én a Hír TV egyetlen műsorába sem kaptam meghívást - ami számomra végig furcsa volt, hisz más csatornák nem csak híranyagként kezelték a szokványosnak nem nevezhető akciómat, hanem többször felkínálták az élő műsorokban való megjelenés lehetőségét. A Blikket már meg sem említem, ahol többoldalnyi felületet kapott az esemény - és a finisben még az aláírásgyűjtő ívet is berakták a lapba - nehogy pár ezer aláíráson múljon a siker.   Nem értettem, miért nem éri el a Hír Tv ingerküszöbét a sok százezer embert megmozgató, és a teljes politikai elit kicsinyességét egyértelműen bizonyító akció. Azóta tudom.  A Hír Tv-nek az Albert házaspár volt az igazi - őket szerette, ők igazi „civilek" voltak. (nem olyan politikai babérokra törő rejtőzködő politikusok - mint szerinted én.) Az, hogy az Albert házaspár a saját aláírásukon kívül talán csak a nevét adta a dologhoz, azt elhanyagolható részletként kezelte a sajtó. Ők, mint kezdeményezők és aláírásgyűjtők... Ugyan már!   Sokan nem értettek engem. Ki vagyok? Miért járom körbe az országot? Hogyan bukkantam felszínre az ismeretlenségből? Illetve a nem teljes ismeretlenségből, hiszen egyszer már szerepeltem egy listán, amivel ugyan a kutya sem törődött, de ez mostmár mindegy. Ez a tény az, ami alapján Te is felületesen ítéletet alkottál és eldöntötted: valami nem stimmel körülöttem. Holott csupán arról volt szó, hogy vállaltam egy utolsó előtti 26. helyen egy jelképes részvételt a Vidék Párt - Zöld Párt közös EU-s listáján - mely összefogás ugyan nagyon rövid életű volt, ám arra a listára én a mai napig büszke vagyok. Főleg az élcsapatban lévő két személyre. Fekete Lászlóra és Dézsi Beátára gondolok. Indulásuk, szerepvállalásuk egyedülálló és jelképes volt, és egy nagyon szép üzenetet hordozott: Magyarország legerősebb embere és a születése óta kerekesszékhez kötött, magasan képzett, több nyelven beszélő fiatal debreceni lány azt akarta üzenni, hogy mi együtt vagyunk igazán erősek. Te a „kétes hírű" jelzőt használtad a Zöldpárttal kapcsolatban, akik már sok mindenről fellebbentették a fátylat - nyilván ez a bűnük... De akkor milyen jelzővel illeted azokat, akinek a nevéhez székházbotrányok, számlagyárak, milliárdos költségvetési pénzlenyúlások, cégeladások, fiktív civil holdudvar, Kaya Ibrahimok, Tocsikok, külföldi betétek, korrupt tagok, folyamatos kopogtatócédula stiklik, választási csalások, lehallgatások, stb. kötődnek?! És ezeknek a pártoknak az adófizetők akaratukon kívül évről-évre milliárdokat adnak. (Ők maguknak nem adnának - ezért inkább külföldön működik a cégük, ott vannak a bankszámláik az adózás elkerülése végett stb.)   Elnézést a sarkításért, de ezek a pártok húsz éve azon munkálkodnak, hogy anyagilag jól járjanak és közben ideológiai alapon megosztják az embereket és ellenséget csinálnak azokból, akik a másik táborhoz tartoznak. A társadalom számára ennél ártalmasabb tevékenység nincs. Oszd meg és uralkodj! - mondják. De meddig, és milyen áldozatok árán?   Te, aki heti szinten több tucat emberrel beszélsz, látsz esélyt arra, hogy a jelenlegi politikai felállásban az átrendeződő erőviszonyok valóban megoldást jelentenek? Én tudom, hogy nem. És nincs kedvem újabb 4 évet várni. 20 éve csak várunk egyfolytában, a kisebbik rossz elvét követve. Nagy hiba volt ez a 20 év.   Az én történetemben Magyarország összes demokratikusnak mondott intézménye önmagát buktatta meg - viszont az emberek csillagos ötösre vizsgáztak összefogásból. Egy „senki" hívószavára százezrek jutottak el arra a szintre, hogy a különbözőségek ellenére felismerjék mi az, ami összeköt bennünket, és hajlandóak voltak a cselekvésre is. Tenni valamit egy korrupt és képmutató elit ellen, amely csak számunkra alkot szabályokat, saját magukat pedig igyekeznek minden kötelezettség alól kivonni.   Én a mai napig nem rendelkezem sem irodával, sem fizetett munkatársakkal - és mégis működnek a dolgok. A pár hónapja megalakult Civil Mozgalomnak olyan társadalmi bázisa van, amire büszke lehetne akár egy parlamenti párt is, a kisebbek közül - pedig hozzánk egyetlen fillér sem jut az államkasszából. S hogy miért? A választ a politológusok nem találják - viszont az „átlagember" azonnal megérzi.   Kedves Szilveszter! Milyen demokrácia az, ahol 600 ezer ember teljesen jogos kérését trükközéssel kijátszhatja az általuk választott parlament - amihez asszisztál a Köztársasági Elnök, és az Alkotmánybíróság 9 bírójából hét. S miután ezt nem akarjuk elfogadni, még a békés vélemény nyilvánítás lehetőségét sem kapjuk meg, mert a rendőrség szerint egy 300 fős élőlánc este nyolckor megzavarja a belváros forgalmát, hermetikusan lezárja a Kossuth tér közlekedési útvonalait, ezért megtiltja azt?! Szerinted milyen országban élünk? A politikusok bizalmi indexe lassan nem is mérhető. Csodálkozunk? Igazságszolgáltatás? Kinek az érdekeit védik? A törvények betartása miért nem egyformán vonatkozik mindenkire? Népakarat?! Kit érdekel ez odafent?   S hogy nekem politikai ambícióim vannak? Ez így kimondva kissé megmosolyogtat ugyan, de látva azt ami itt folyik, mi mást tehetnék, mint beavatkozni? Ha a rendszer rossz, és tudom hogyan lehet változtatni rajta, akkor ezt kötelességem megtenni. Ha ezt nem teszem meg, én is bűnrészes vagyok - vagyis felelős azért, ami itt folyik. Persze csak közvetett formában - de ez is felelősség. Kibújt a szög a zsákból! - fogalmazott Göndör István, amikor kiderült számára, hogy nem magánszemélyként csinálom tovább, amit a télen elkezdtem, hanem szervezetet alapítottam. Ha ő mondja ..?! Ha a hatalom érdekelne, akkor beálltam volna egy létező szervezethez, amire voltak is felkérések. Én viszont a nehezebb, de tisztességesebb utat választottam. És ezt is értik az emberek - ahogy tudomásom szerint a hozzád betelefonáló is értette, csak sajnos éppen Te nem.


Üdvözlettel: Seres Mária

2009. 12. 29. 12:12

 

Kedves Laci!

 

Köszönöm hogy megtisztelsz a tegeződés lehetőségével, mivel eddig személyesen még nem beszéltünk egymással (de ha te, a Szeretgomon történt beszélgetésünket annak veszed, akkor én ezt a lehetőséget örömmel elfogadom).

 

 

Remélem nem haragszol meg érte, de sajnos a két állításod nem egyezik egymással-szerintem:

Első állításod: „Tessenek már mondani a Seres féle szabadcsaptok mitől civilek? Mert annak mondják magukat?"

Második állításod: „Továbbra  is fenntartom azon véleményemet, hogy a pártok nagyon is civil mozgalmak. Ha az MDF-et nézzük, nagyon nehéz elvitatni tőle, hogy nagyon is "civil" mozgalom."

 

Valahogy én ezeket az állításokat nem tudtam összerakni, de lehet hogy bennem van a hiba! Nem értem, akkor most ki tartja magát civilnek és ki lehet civil? Egyébként abban egyetértek veled, hogy a civilség/polgárság a pártoknál jóval nagyobb egység. (Igaz a civil szó értelmezése pontatlan a magyar köztudatban.)

 

Akár a fent megemlített mozgalmat hívhatnák Polgári Mozgalomnak is, én ezt jobbnak tartottam volna.... (Talán akkor nem lenne ennyi probléma azzal, hogy ki a civil és ki nem az! De sajnos igaz az is, hogy a Fidesz kisajátította magának a polgári kifejezést - tehát így marad a civil megnevezés!)

 

Írtad: „Pontosan civil embereket várunk, hogy álljanak mellénk, gondolkodjanak velünk, hozzák a jó gondolatakiat!"

 

Minden párt és szervezet ezt várja, ebben nincs különbség köztük, mivel a civilek/polgárok szavazata dönti el ki kerülhet képviselői/önkényuralmi pozícióba. Nekem az elmúlt húsz év teljes politikai elitjével van bajom és ha megengeded - én már nem bízok az eddig szerepet vállalt pártokban. Én már nem hiszem, hogy a rendszerváltó pártok és gazdasági csatlósaik csak úgy megvilágosodnak. Nem hiszem, hogy az elit jogaikat csak úgy feladják a nép ragyogó két szép szeméért! Ezeket a változásokat csak a társadalom tudja kikényszeríteni, de ehhez viszont a társadalomnak kellene megvilágosodnia!!!

 

2009. 12. 29. 10:13

Szerintem is ez lenne a megoldás. Bár elgondolkodtató, hogy  ez nem vezetne- e  az ordas eszmék megerősödéséhez, vagy a nagytőke még teljesebb uralmához a politika felett? Részletesen szabályozva kéne megvalósítani.

 

2009. 12. 29. 10:08

Elnézésedet kérem kedves BÍRÓ Laci!

Véletlenül egy í kimaradt gépelési hibából, az előbbiben a nevedből.

2009. 12. 29. 10:06

Én is erre céloztam, csak kissé kevéssé szókimondóan, mint Te :-)

Bró Lacinak :Azért mert Meggyes bevezette a magázódást testületi ülésen- szerintem nem helyesen- attól még itt az emberek- ha régi ismerősök,és mindig tegeződtek ,akkor maradjanak is ennél :-) .  Nem lesznek " politikusabbak" a mgázódástól.

Szerintem valami mozgalom nem attól válik párttá, hogy jobbos vagy balos.  Lehet ma még "mozgalomnak" hívni valamit, holnap már párt lesz. Hogyan indult az MDF? Az SZDSZ? A Fidesz? Pártok voltak?  A" párt "nem ördögtől való fogalom.Azok tehetik azzá, akik dolgoznak benne.  A PÁRT" szót a  fasiszták, mega komcsik járatták le. Az MDF kormány alatt nagyon is helyreállt a becsülete. Aztán, hogy most ismét az emberek a "párt " szót akarják "Jónásként"Kacsintás a vízbe dobni? Természetes. Mindig keresnek valamit, valakit amire,akire a hibákat a bajokat rálőcsöljék. Úgyis jön a "bálna", ami majd megmenti az arra érdemes pártokat.

Szerintem még a Seres féle mozgalmat sem sértem meg azzal ,hogy véleményem szerint, nagyon is pártszerűvé kezd válni. Szerintem, ha valóban civilek akarnának maradni, akkor a "szabadcsapatok" jelzőt nagyon is pozitívan értékelnék. A civilek, azok a szabadcsapatok. Az ő dolguk, hogy erősítsék kiváló személyekkel, ügyért elkötelezett emberekkel a szerintük legjobb pártalakulatokat. Továbbra  is fenntartom azon véleményemet, hogy a pártok nagyon is civil mozgalmak. Csak nem, mondjuk az akvariumi halak, a horgászat, az elesett kutyák védelme (mindhárommal foglalkozó civil egyesületnek tagja vagyok, azért említem ezeket, hogy ne sértsek meg senkit :-) )  tartják össze a tagokat, hanem az, hogy politikát akarnak csinálni. Az általuk elképzelt eszmék szerinti.

Ha az MDF-et nézzük , nagyon nehéz elvitatni tőle, hogy nagyon is "civil" mozgalom. Még az sem biztos , hogy a szó csak jó értelmében... Sokszor azt is a szemünkre vetik, hogy nagyon is civil ügyek mentén gondolkozunk. PL, haláladó, vagy az esztergomi kutak Wc-k...., Bursa hungarica stb....,búbánati épülő tavacska...

Pontosan civil embereket várunk, hogy álljanak mellénk, gondolkodjanak velünk, hozzák a jó gondolatakiat! Bizony, még akkor is azt kérem, ha Bokros Lajossal együtt gondolkodunk, racionálisan, ha kell keményen, és nem bőségszarut, kánaánt hazudunk, nem a megsemmisülésbe vezető "pártszerű":-) blődli,más embereket kirekesztő szólamokban gondolkodunk. Tesszük ezt valóban szervezett keretek között. Bocs, de a civilekért.

Az, hogy a megoldáshoz jól szervezett , párt hátteret tudunk biztosítani, szerintem, nem bűn, sőt...

Az én politikai karrieremet ne féltsDkedves Laci. Ilyen nincs, és nem is vágyom rá. Szolgálok Esztergomban, "valaki" idevezetett. Az, hogy ez meddig tart, az Esztergom civil polgáraitól függ. Ha úgy ítélik meg, hogy alkalmasabbat találnak helyettem , akkor mosolyogva fogok félreállni. Most azonban úgy érzem, még nagyon sokan számítanak rám.

Ha pedig azt fogják mondani, hogy köszönjük, tovább nem kérjük, akkor ismét több idő fog maradni a betegeimre.  Hidd el nagyon sokan, nagyon várják közülük.....

 Az én politikai karrierem nem volt, nincs, és nem is lesz. Hála Istennek, én nem "megélhetési" politikus, hanem a város polgárainak akaratából, az ő jobb "élhetésükért" politizáló ,MDF párttag ,CIVIL  orvos vagyok.

 

2009. 12. 28. 23:33

Maximálisan egyetértek az írásoddal

2009. 12. 28. 14:31

Én még mindig jó ötletnek tartanám az évenként, az adóbevallás mellé leadott újabb borítékot valamelyik párt "technikai számával", amiben az szja újabb 0,5-1%-ról lehetne lemondani most épp nem az egyházak, hanem valamelyik párt javára. Vagyis a pártok állami támogatási rendszerét oly módon átalakítani, hogy arról az adófizetők közvetlen módon dönthessenek, és ne 4, hanem 1 évente.

2009. 12. 28. 14:03

Kedves Vidéki!

„Sajnos állami pénz nélkül nem fog menni a párt finanszírozás, kizárt dolog, hogy egy párt a tagdíjaiból az országgyűlési választásokra szükséges min. 4-5 MRD Ft-ot összetudja szedni."

Azt hiszem Önnek sikerült tökéletesen rátapintani a dolgok lényegére, nevezetesen, hogy mi az, amit a mai demokráciában abszolúte nem lehet elfogadni.

Az igaz, tény, hogy a pártok a közpénzek lenyúlásából tartják fenn magukat, de szó sincs arról, hogy ez így jó lenne, vagy elfogadható.

Az pedig már végképp tévedés, sőt, rosszindulatú téves propaganda, hogy lopott pénz nélkül nem lehet demokrácia.

Ahhoz pedig végképp nincs szükség pénzre, hogy egy progresszíven gondolkodó, önálló egzisztenciával rendelkező polgár, aki nem fél senkitől, semmitől, mert a jogállam biztosítja alapvető szabadságát, hogy bármikor, bárkire, és akárhányszor leadja a szavazatát.

Ez az amit kellene sulykolni az emberekbe, mert minden más csak áldemokrácia, ál-jogállamiság, álszabadság, és nem szól másról mint ideológiáktól teljesen független, attól mentes gazdasági érdekcsoportok országos garázdálkodását jelenti, akik egyébként önmagukat sztárolják, és pártoknak nevezik milliárdokért, hogy a pornép is tudjon dönteni, kire szavazzon. Nevetés

Ez idő szerint Magyarországon nincs se jobb oldal, se bal oldal, és az úgynevezett pártoknak semmi köze ezek ideológiájához.

Legtöbbjüknek fogalma sincs arról, mit jelent jobboldalinak, bal oldalinak, liberálisnak, vagy keresztény-konzervatívnak lenni.

Amit nemhogy életvitelükkel nem tudnak igazolni, hanem még szavakkal sem tudnának megfogalmazni.

A lényeg a hatalom, a pénz, az uralkodni vágyás.

Eredendően pedig megítélésem szerint minden magyar választópolgár alapvetően civil, de jó néhány semmire való pszichopata tehetségtelen kalandor pártokat szervezett, és elhitette a választópolgárok nagy többségével, hogy övék a hatalom, a pénz, a paripa, és a fegyver is.

A polgárok ezt nemcsak hogy elhitték, hanem még támogatják is, mint a fenti példa mutatja, és ahogy ez elvárható egy alattvalótól.

Na ez az, amitől elsősorban meg kellene óvni a tisztességes választópolgárokat, elég, ha csak arra rávilágítunk, hova jutott ezek irányítása, uralkodása, garázdálkodása során 20 év alatt az ország.

Amit immár nem foghatunk sem az oroszokra, sem a németekre, sem a tatárokra, sem a nácikra, hanem ezt az eredményt kizárólag az elmúlt 20 évben regnáló pártok „dicsőséges" uralkodása hozott össze.

Igaz, a csoda az lenne, ha ezzel a „grémiummal" nem ide jutottunk volna.

Természetesen, akinek kevés volt ez a 20 éves tapasztalat szavazhat jobbikra, fideszre, mszp-re, szdsz-re, vagy bármelyik tagság nélküli „pártra".

Csak aztán ne tessék 20 év múlva panaszkodni, ha gyerekeik, unokáik 3 diplomás rabszolgák lehetnek a gúnyhatárokkal körbekerített hazájukban.

Mindezek ellenére mindenkinek kívánok Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt!

„Szebb Jövő!"

Aki pedig azt gondolja, vagy abban bízik, hogy ezt az országot a fidesz fogja megváltani, az téved.

Aki pedig azt gondolja, hogy a jobbik fog igazságot tenni, és felvirágoztatni a gazdaságot, az megtévesztett ember.

Aki pedig azt hiszi, hogy ezt az országot bármelyik párt a hozzáértő civil szakaemberek közreműködése, azok egyetértése nélkül meg fog változtatni, az is téved.

Minthogy ennek az országnak igen jelentős többsége civil.

Az pedig már a dolgok paródiája, hogy a 20 éves tapasztalat után még mindig van olyan ember aki elhiszi, hogy ezt az országot csak „pártok" irányíthatják, és képes még emellett kampányolni is.

Természetesen én senkit nem akarok meggyőzni semmiről, de hiszem, és tudom, mert meggyőződésem, hogy nagyon sokan gondolkodnak így ahogy én ezt leírtam, és őket szeretném hitükben megerősíteni.

Hogy higgyék el és tudatosodjon bennük, hogy minden más reggeltől estig tartó közpénzből fizetett propaganda ellenére nekik van igazuk, mert civil összefogás, civil egyetértés, civil közreműködés és akarat, egyáltalán teljesen új paradigma nélkül semmi nem fog változni.

Eredeti méret

2009. 12. 28. 13:02

Hogy most éppen "civil"-e Seres Mária, nem tudom, de hogy nem volt mindig az, az biztos. Olyannyira nem volt civil, hogy 2004-ben a P. Tamás-féle Zöld Párt színeiben indult volna az EP-választáson, de az OVB szerencsére vagy sajnos az egész listát elkaszálta érvénytelen - utólag módosított - ajánlószelvények leadása miatt. Lásd: http://www.valasztas.hu/vteup04/l2-tl9.html

2009. 12. 27. 12:58

 

Kedves Jónás Úr!

 

A feltett kérdés számomra értelmetlen, de a Szeretgomon az ilyen jellegű felvetésre ezt válaszoltam:

„2002-től a civil szervezetekre elkezdtek jobbos, vagy balos jelzőket ragasztani, valahová mindenféleképpen be akarnak szorítani. Azt akarják, hogy valahova tartozz. Azt el sem tudják képzelni, hogy te ne tartozz politikai párthoz. Pedig a civilségnek ez lenne a lényege: függetlennek maradni, a saját meggyőződésed és nem mások parancsai szerint működni, részt venni a közéleti vitákban."

Ön hová szeretné besorolni a Civil Mozgalmat? Jobbra, vagy balra? Szerintem az ilyen megnyilvánulásokkal nem fogja elősegíteni a politikai pályafutását - szerintem!!! Eddig pont Ön hangoztatta, hogy milyen kirekesztő a jelenlegi városvezetés és lám, pont ugyanazt teszi ezzel a mozgalommal! Miért?

 

Ezt is nyilatkoztam a civilség mibenlétéről:

„A civil szó latin eredetű, a cívisből ered, ami magyarul polgárt jelent. A civil szó továbbá azt is jelenti, hogy nem hivatalos, vagy nem parancsot teljesítő (civil - katona/pártkatona).

A civilség a társadalom gyökeréből ered, összeköti az embereket. A pártok viszont a természetükből fakadóan szétválasztani és megkülönböztetni akarnak minket." (http://www.szeretgom.hu/content/52567-civilmustra-1-regionalis-szakmai-tarsasag)

 

Tehát mindenki civil, vagyis polgár - választópolgár! Remélem segítettem Önnek!

 

Itt bárki megnézheti a Civil Mozgalom honlapját és döntse el maga, hogy kik ők: http://www.civilmozgalom.hu/index.php?ac=mozgalom#top

 

Jónás úr, szerintem ezt a kérdést Magyarországon döntsék el a civilek (a polgárok) és ne a pártkatonák! Persze hagyunk kifutási időt ennek a mozgalomnak és a Magyar választók majd eldöntik ezt rövid, vagy hosszútávon!

 

(Ja, Seres Mária 605 000 aláírást gyűjtött össze Magyarországon, ez a választójoggal rendelkezők közel 10%-a, ennyit a szabadcsapat kérdésről! Jónás úr, ugye Ön nem akarja minősíteni a választópolgárok 10%-át!)

                                                          

2009. 12. 27. 10:20

Sima Fidesz alakulat!

2009. 12. 26. 23:47

Tessenek már mondani a Seres féle szabadcsaptok mitől civilek? Mert annak mondják magukat?

2009. 12. 25. 9:21

Azért, azt megtehetnéd, hogy megírod levélben, kire gondolsz az országos rendezvényről, érdekelne...A pénz nélküli munkáról tudnék mesélni, bármennyire is hihetetlen.

2009. 12. 25. 9:16

Attól, hogy megjelentek ezeken a rendezvényeken mindenféle emberek( többek közt Miavecz "úr" is...) nem biztos, hogy támogató.Az Istvános tüntetés nem Jobbikos volt, csak mi szerveztük.Mindenféle ember volt ott is. De bár neked lenne igazad, nem kéne saját zsebből intéznem a szállításokat, könyörögni ingyenes helyiségért, kölcsön székekért a kocsmárosoknál, nem lenne hitelünk a reklámanyagosnál, stb...

2009. 12. 24. 14:10

András ne menjünk ebbe bele

A Jobbik holdudvarában megjelenő gazdasági erők  mást sejtetnek ,András .

Kevesebbet kéne fotozni hogy a saját szememnek se higyjek nemgondolod ?"

 

Aláhúznád ebben  a két mindatban hogy mit is állitok konkrétan .Köszi

Amikor a Jobbik naggyűlésén a város főterén régi jó cimborámat parolázni látom Morvaival meg Vonával aki nem mellesleg a város egyik leggazdagabb vállalkozója és szintén nem mellékesen a jelenlegi városvezetés közellensége az még lehet véletlen .

Hogy a bazilikánál egy "Jobbikos "tüntetésen -amit mint érintett Istvános szülő magam is szerveztem -ismét feltűnik több általam jól ismert vállalkozó környezetében talán több mint véletlen .

És amikor egy országos Jobbikos rendezvényen is feltűnik az meg már elgondolkodtató .Miközben kétmillió felvétel készül mindenhol amit valaki fel is pakol a Jobbik honlapjára ahol a mai napig látható .

Én öreg vagyok nem hülye kedves András ,és nem értem miért kell letagadni a támogatókat ,ha csak nem ők kérik hogy ne beszéljenek róluk .A világ így működik mit kell ezen szégyelni pénz nélkül csak tapasztalatot lehet nyeni csatát nem .

Ne aggodj eljön az az idő is amikor majd nyiltan és büszkén felválalják a Jobbikot ,és vélhetően a számlát is benyujtják majd ,de ez már egy másik történet .

Abban igazad lehet hogy talán én vagyok az egyetlen az országban aki ezt így gondolja ,megpróbálok együtt élni evvel a tudattal .

 

Kellemes ünnepeket :logice

2009. 12. 24. 12:30

 

"A Jobbik holdudvarában megjelenő gazdasági erők  mást sejtetnek ,András .

Kevesebbet kéne fotozni hogy a saját szememnek se higyjek nemgondolod ?"

2009. 12. 24. 12:29

Na látod, ez a baj! Az előbb állítottál valamit, most nem adsz konkrét választ! Csaknem a helyi JOBBIK talált valami támogatót, én meg nem tudok róla?  Nem vettem észre sem itt, sem az országos vezetésnél Milliárdos támogatást! Ne állíts olyat, amit nem tudsz, csak gondolsz!

2009. 12. 24. 12:07

Kedves András

hátha te többet tudsz, mint én..

 

Nem tudok én semmit ,egyszerűen túl rég óta lakom ebben a városban ,és bár a szemem romlik azért látom amit látok .

A JOBBIK más nem tud lenni!

 

Dehogynem András dehogynem .Tisztelem az optimizmusodat ,nagy szükség is lesz rá ,de erre majd úgy két év mulva visszatérünk .