Testületi ülés dec. 10.

Testületi ülés dec. 10.

2009. 12. 05. 14:25

Idén az utolsó rendes ülésre kerül sor. Last minute akció, hogy még szebbé és jobbá tegyék képviselőink a gyorsulva gyarapodó várost. Terítéken a 2010-es munkaterv, a parkolási rend, közszolgáltatási szerződések, helyi adók. Ezek mellett egy nagy kérdés: hova tűnt Bakos Erika?

 

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. december 10-én testületi ülést tart.
1. A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom, intézménnyel kapcsolatos döntések (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

2. A Strigonium Zrt. beszámolója a holding működéséről (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

3. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

4. Javaslat „Az Esztergomi Közösségért" kitüntetés adományozására (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

5. Javaslat a Babits Mihály-díj „Esztergom Kultúrájáért" kitüntetés adományozására (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Szalma László, a Kisebbségi Bizottság elnöke

6. Javaslat a Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért" kitüntetés adományozására (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

7. Javaslat a Majer István-díj az „Esztergomi Nevelésért" kitüntetés adományozására (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Eck Alajos, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

8. A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadása (430. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

9. Az Esztergomi Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, valamint a Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény alapító okiratának módosítása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

10. Döntés az Önkormányzat, valamint a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft-vel megkötésre kerülő megállapodásról (433. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

11. Javaslat a városi kitüntetések adományozásáról szóló 47/2005.(XI.9.) esztergomi ör. rendeletet módosító 8/2009.(III.26.) ör. rendelet módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

12. Döntés a TIOP - 1.2.3/09/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó Expressz" című pályázat benyújtásáról (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

13. Javaslat Esztergom Város Önkormányzatának a nehéz élethelyzetűek támogatásáról szóló 24/2007. (IV. 26.) ör. rendeletének módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

14. Javaslat a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7/2009.(III.10.) esztergomi ör. rendelet módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

15. Javaslat a helyi adókról szóló 52/2005.(XII.15.) esztergomi ör. rendelet módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

16. Javaslat a 153/2009.(III.19.) esztergomi öh. határozattal elfogadott Esztergom Város 2009. évi közbeszerzési tervének módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

17. Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

18. A Zöld-Út Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntés (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

19. A Mária Valéria mélygarázsra vonatkozó üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

20. Döntés az esztergomi 17351/A/1 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 23. szám alatt található ingatlan értékesítéséről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

21. Döntés az esztergomi 17411/A/7 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 16. szám alatt található helyiség értékesítéséről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

22. Döntés az Esztergom prímás-szigeti 16400 és 16401 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

23. Az Esztergom-Kertváros 979/1 és 979/2 helyrajzi számú, valamint az Esztergom 18688 helyrajzi számú, Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményhirdetése (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

24. Döntés a volt falugazdász iroda bérbeadásáról (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

25. Döntés a volt zsinagóga körüli ingatlanok hasznosításáról (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

26. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek következő évi bérleti díjainak felülvizsgálata (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

27. Döntés garázs ingatlanok versenytárgyalás útján történő értékesítéséről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

28. Az Esztergom Városi Televízió Kft. egyes eszközeinek megvásárlása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

29. Egyesületi kölcsönhöz kezességvállalása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

30. A Képviselő-testület állandó bizottságainak létszámáról, valamint összetételéről szóló 448/2006.(X.10.) esztergomi öh. határozat módosítása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

31. Interpellációk, kérdések

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (429. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

* Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

 


Lehet, hogy csak én nem figyeltem kellő alapossággal az eddig történteket, de az eddigi megbízott kabinetfőnök Bakos Erika helyett már Baloghné Mezei Rita látja el a kabinetfőnöki feladatokat az előterjesztések aláírásai alapján.

2009. 12. 14. 23:51

Kedves Dokibácsi!

Sajnálattal olvastam én is az értesítésedet a lovagiatlan döntésről. Egy dolog vígasztaljon, hatalmas tábor áll mögötted, sokan ismerik habitusodat, sokan csodálkoznak azon, eddigis hogyan tudtad tűrni a pm. betonbadöngölő monológjait Veled szemben. Ez a pasi elsöpör magaelől mindenkit, akiben azt látja, hogy a "székére" hajt.

Benned és Cs. Jánosban van elég erő, kitartás, közösen összefogva rombadönthetitek ezt a jellemgyenge, primitív alakot! Sokan támogatnak Benneteket!

Békességet Esztergomnak hívő emberek! Ébresztő!!!!!!!!!!! Oszlassuk fel a ködöt legalább városunk felett! Az országra úgyis ilyen sosrs vár, mint amit eddig megtapasztaltunk városunkban kicsiben! Hacsak...........................

Dokibácsi! Fel a fejjel, irány tovább előre!!!

2009. 12. 14. 13:34

Kedves Pipitér! Voltam vagyok, leszekVigyor Köszönöm biztató sorait! Úgy gondoltam néhány nap csendesség nem árt, egy ilyen nemtelen, nem polgármesterhez, nem álítólag hívő emberhez, hanem egy a lovagiasság  alapvető szabályait betartó emberhez méltatlan galádság után.  Nem szerettem volna indulatból írni.

Most azonban eljött az idő. A témáról szóló interjú  hamarosan megjelenik a Szeretgom nyitóoldalán.

Üdvözlettel : dr Jónás László orvos, a megye szociális tanácsnok képviselője, eü. bizottságának elnökhelyettese, Esztergomban Közjóléti, Kulturális és Sport bizottsági tagságaiból, kérdései miatt, kirúgott  képviselő 

2009. 12. 14. 11:14

Jónás képviselő úr higgadt, értelmes, őszinte, a városért kiálló, tenni akaró ember. Sokszor szembement Meggyes Tamás akaratával, bírálta diktatórikus városvezetését, amit a polgármester sehogy sem tud elviselni, viszont mentelmi joga mögé bújva durván sérteget, gyaláz, leköcsögöz bárkit. Számomra nem az a meglepő,  hogy kizárta az eü. és kultúrális bizottságból, hanem inkább az, hogy eddig is tagja lehetett. Képviselő úr hozzászólásait néhány napja nem látni a portálon, ami elszomorít, mert szerettem olvasni higgadt, az elkeseredett választópolgároknak erőt adó sorait. Ha olvassa soraimat, arra kérem, gondolja át és térjen vissza közénk annál is inkább, mert a választási kampány elindult. Önnek most itt a helye Képviselő úr!

2009. 12. 13. 21:41

Jónás doktor urat a szeretgom olvasása és az etv videók nézegetése előtt nem ismertem, de amit itt látok, hallok belőle-róla az alapján minden elismerésem. Nem kis teljesítmény ilyen higgadtan úriember módjára tűrni Meggyes Tamás finom, polgári modorát. Meggyes pedig ahelyett hogy örülne, hogy hasznlható értelmes képviselő tölt be egy bizonyos bizottsági posztot, ahelyett inkább büntibe vágja és betesz helyette egy hurkát. Persze most igazságtalan vagyok, mert nem Ő egyedül teszi ki, hanem a testületi többség, szégyen hogy ehhez képviselők aszisztálnak.

Törölt felhasználó

2009. 12. 12. 16:23

Ez az ember mindenáron választást akar veszíteni Esztergomban, csak hogy megmentse a mélygarázsát? Amiről már másfél éve megmondtuk, hogy nem jó helyen épül, és túl drága?

Törölt felhasználó

2009. 12. 12. 16:06

Remélem mindenki odafigyelt a vezér újabb ötletére: át kell gondolni az "ingyenes" 3000 forintos lakossági parkolási jegy létjogosultságát, és be kellene olyat vezetni, hogy ezért a díjért a nép nem a saját háza előtt, hanem a mélygarázsban parkolhat. Egy kis testmozgás senkinek sem árt, ugye???

 

Törölt felhasználó

2009. 12. 11. 0:08

Meggyes:

Lehet azt a látszatot kelteni, hogy én Jónás képviselő urat kizárom valamiből (...) Én soha nem tettem ilyet önökkel, nem is fogok tenni, még akkor is, ha ebben a tönkrement Magyarországon és ebben az erkölcstelen világban az Önök gonosz aljas hazug a családomat szétromboló a családomba beletaposó - ez Miavecz képviselőnek és Jónás képviselőnek szól - abba undorító módon belemászó magatartása bizony megérdemelné a hasonló eszközökkel való küzdelmet. De abban a pillanatban hogyha én hazudnék ahogy Önök ezt napról napra teszik, akkor azt gondolnám, hogy nincs értelme tovább a közösségért dolgoznom, merthogy én ezt nem teszem meg, nem tettem és nem is fogom megtenni.

Na, hát akkor hivatalos, Meggyesnek nincs értelme tovább a "közösségért" "dolgozni". Köszönjük Emese Tamás...

Törölt felhasználó

2009. 12. 10. 23:51

1p:42mp

"Hogyha én hazudnék, ...  akkor nincs értleme tovább a közösségért dolgoznom"

Valaki szóljon már neki, hogy helyzet van!

 

Törölt felhasználó

2009. 12. 10. 23:31

Ekkora segget rég csinált a szájából.

Törölt felhasználó

2009. 12. 10. 23:28

Vessük össze a mai kirúgást az október 15-i testületi ülésen elhangzottakkal.

A téma: Jónás doki és a bizottsági tagságai.

Törölt felhasználó

2009. 12. 10. 21:58

Csak idő kérdése volt, nem vagyok meglepve. Ilyenkor indokol is a tekintetes úr?

Hogy megy ez?

Törölt felhasználó

2009. 12. 10. 21:54

Szépen vagyunk megint csak!  Incitatus mintájára városunk híres Amfetaminját nem akarják valami pozícióba emelni?

Törölt felhasználó

2009. 12. 10. 21:36

Jónás doktor repült az eü és a kulturális bizottságból. Mert beadta a szeretgom kérdéseit a közmeghallgatásra.

Az eü bizottságba a hidegkonyhák királya, Pócsföldi József került. Bizonyára a konyhán szerzett HACCP gyakorlattal...

Nem szólok semmit.

 

2009. 12. 09. 12:49
A 6. napirendhez: Idén sem leszek a Korányi díjra javasolva...:))) Ez a Kálmán Sándor sem egy gerinces ember, Kolumbánról meg nem is beszélve! Egymást jutalmazgatják, miközben még az aláírt támogatást sem adják oda! A 2008-as elsikkasztott pályázatokról is beszélhetnének az urak ... bocsánat... elvtársak!

Törölt felhasználó

2009. 12. 07. 22:01

Túl sok bérletes? Ez ugye vicc? :)

Azt mondják a városházi informátoraim, hogy az első 3/4-ed évben összesen kb 11 éves mélygarázs bérlet került eladásra, és ezt megfejelték 10 db féléves bérlettel (amiből talán ha 2 volt éjszakai)... Ha ez marad a trend, akkor ezen évi combos 8000 forintot nyert a Strigonium. (És havi 1-1,5 milliót bukik a törvénytelenül szétbarmolt Bástya parkoló miatt...)

 

Törölt felhasználó

2009. 12. 07. 21:46

megszűnik a csak esti kedvezményes havi, féléves és éves matrica, csak a teljes napra szólók maradnak a Mária Valéria Mélygarázsban.

 

Miért szűnnek meg a bérletek? Ilyet akkor szoktak tenni, ha a napi(drágább) jegyek eladásának rovására megy a bérletek( olcsóbb, kedvezményes árú) eladása, azaz túl sok a bérletes és e miatt nem lehet napi jegyet értékesíteni.

Törölt felhasználó

2009. 12. 07. 19:47

Ma kikerült a parkolási rendet szabályozó rendelet módosításának tervezete, mely szerint megszűnik a csak esti kedvezményes havi, féléves és éves matrica, csak a teljes napra szólók maradnak a Mária Valéria Mélygarázsban.

Ezzel egyidőben a pótdíj mértéke 2.000-ről 5.000 forintra, öt napon túli befizetés esetén 8.600-ról 15.000 forintra emelkedik. Ez 250 és 170%-os bírságolási tétel emelést jelent!

 

2009. 12. 07. 9:15

Tudja valaki annak az okát, hogy a különböző kitüntetések adományozása miért zárt ülésen zajlik?

gömbicica

2009. 12. 06. 17:55

19. A Mária Valéria mélygarázsra vonatkozó üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

20. Döntés az esztergomi 17351/A/1 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 23. szám alatt található ingatlan értékesítéséről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

21. Döntés az esztergomi 17411/A/7 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 16. szám alatt található helyiség értékesítéséről (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

17. Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

17. Parkolóhely megváltásról szóló rendelet módositása?  Csak nem emelési szándékkal?
19. Eddig ki üzemeltette? Nem a városé?

20-21. Ingatlanértékesités???? Mikor többen érdeklődtek , hogy mikor lesznek már müködő üzletek a téren, mintha elhangzott volna, hogy több helyiségre is van már bérlő. Eddig nem ugy néz ki. Felszivódtak a bérlők?

A 23-as szám a volt Galéria helyére régebben mintha valami étterem félét emlitettek volna? Ha tévedek bocsánat. A bérleti dijakra konkrétan már  nem emlékszem, de arra igen, hogy itthon  összeadtuk a leendő rezsit, bérleti dijat, munkabéreket, valami bődületes szám jött ki, amit nem tudom hogyan lehetne megkeresni becsületesen??Mégha lopnák hozzá a nyersanyagot is nehéz is volna.

Remélhetőleg valami balek megveszi, és felvirágoztatja a teret.