Egyetemisták a Szentatyánál

Egyetemisták a Szentatyánál

2009. 11. 20. 14:40

A hit által megvilágosított tudás fontosságáról beszélt csütörtökön délben a Szentatya a VI. Pál teremben, ahol fogadta a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetségét, a római pápai egyetemek rektoraival, tanáraival és diákjaival együtt.

 

 

A pápa örömmel üdvözölte mindazokat, akik a tanítás, a tanulás és a kutatás nehéz feladatát végzik az egyház és az egész társadalom szolgálatában. "Sciat ut serviat" - tanulni a szolgálatért, ez a mottója a szövetségnek, amely 1924-ben született és 25 évvel később nyert szentszéki jóváhagyást. A pápa rámutatott arra a pótolhatatlan szerepre, amelyet a 400 egyházi fakultás és több, mint 1300 katolikus egyetem játszik minden földrészen. Olyan embereket képeznek, akik készek tanúskodni hitükről a világban, és felelősen vállalják feladatukat a társadalomban.

"Kedves barátaim, nagyon értékes szolgálatot végeztek az egyház küldetése számára" - fordult az egyetemistákhoz és oktatóikhoz a Szentatya. Fel kell számolni a hit és a kultúra közti szakadékot, amelyet már a 30 évvel ezelőtt megjelent "Sapientia Christiana" kezdetű apostoli konstitúció is szorgalmazott. A keresztény kinyilatkoztatás képes átformálni a gondolkodásmódot, az ítélkezés szempontjait, illetve a cselekvési normákat.

A mai társadalomban, amelyben a megismerés egyre inkább szakirányúvá válik, de amelyet mélyen áthat a relativizmus, még nagyobb szükség van arra, hogy megnyíljunk az Evangéliumból érkező bölcsesség előtt. Az ember nem képes Krisztus nélkül teljesen megérteni önmagát és a világot. Nagyon fontos, hogy a diákok és a tanárok sose veszítsék szem elől a célt, vagyis, hogy az Evangélium hirdetésének eszközei legyenek. A teológiai tanulmányokat sose válasszák el az imádságtól, az Istennel való egységtől, nehogy az isteni misztériumokról tett megfontolások üres agytornává alakuljanak. A katolikus egyetemeknek egy új humanisztikus szintézist kell elősegíteniük; olyan tudást, bölcsességet, amely az alapelveknek és ezek végső céljainak fényében el tudja igazítani az embert. (vö. "Caritas in veritate", 30.)

2009. 11. 20. 17:47

Nagyon is jók ezek az egyházi hírek, még többet! Ettől vagyunk ál jobboldaliak, ahogy Hídlap nevez minket. Vagy minden M1sékről szóljon, csak azért mert ők az Esztergom?

2009. 11. 20. 15:41

A 16 db nyitólapi hírből 2 egyházi vonatkozású a bíborosi székhelyű Esztergomban... Meglepett

Eredeti méret

2009. 11. 20. 15:06

Nem akarok senkit sem megbántani, de ezek a Vatikános-pápás-egyházas hírek folyamatosan nyomják le a nyitólapról az esztergomi vonatkozású és valóban fontos anyagokat....