Mindszenty megvalósult álma - A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház
Egyház
2009. nov. 19.

<p>A Szent István Társulat gondozásában jelent meg Németh László Imre legújabb, a római Santo Stefano Rotondo-templom és a Szent István Ház történetét bemutató könyve.</p>
<p>Erdő Péter bíboros, prímás az alábbi szavakkal kezdi ajánló sorait:</p>

 „Boldog emlékű elődömet, Isten szolgája Mindszenty József bíboros, prímás érseket hatvan évvel ezelőtt, 1948. december 26-án tartóztatták le az esztergomi prímási palotában. Ezen a napon Rómában, bíborosi címtemplomában, a Santo Stefano Rotondo-templomban ünnepelték a római magyarok a templom védőszentjének, Szent István diakónusnak az ünnepét. Minden bizonnyal sokan közülük 1946. március 3-án is ott voltak, amikor Mindszenty József bíborossá kreálásakor birtokba vette ezt az ősi templomot, amelyet XII. Piusz pápa jelölt ki számára. Minderről és a bíborosnak a templomhoz fűződő kapcsolatáról, valamint az azzal kapcsolatos terveiről szól ez a könyv, amely a szerző korábbi tanulmányainak felhasználásával és újabb kutatásai nyomán lát napvilágot."

Kétségtelen, hogy a Róma városában található templomok közül hozzánk, magyarokhoz a Celio-dombon lévő Santo Stefano Rotondo áll a legközelebb, sok magyar vonatkozása miatt. Ezen vonatkozások feltárása és a templom történetének részletes bemutatása mellett az olvasó betekintést nyerhet II. világháború előtti, templommal kapcsolatos elképzelésekbe is. Az ezt követő fejezetekben - három részre osztva - minden eddiginél részletesebb történelmi képet alkothatunk Mindszenty bíboros és címtemploma kapcsolatáról.

A munka elsőként az 1945 és 1948 közötti éveket vizsgálja, melyek során a hercegprímás két alkalommal is járt az Örök Városban; ekkor fogalmazódott meg a templommal és a mellette lévő kolostorral kapcsolatos álma. A második időszakban - melyet a szerző az ébrenlét korszakának nevez - a bíboros letartóztatásától az 1964-es részleges megállapodásig terjedő eseményeket követhetjük nyomon. A Rómában élő magyar papok ezekben az esztendőkben számtalan kísérletet tettek Mindszenty elképzeléseinek megvalósítására. Az utolsó rész az 1965-1975 közötti periódust tárgyalja. Ezekben az években valósult meg Mindszenty bíboros vágya, ha nem is ott, és nem is olyan körülmények között, ahogyan azt megálmodta. A részletes függelékben többek között helyt kapott a hercegprímás három római útjának kronológiája, de az 1991 és 2003 között a Rotondóban - elsősorban szentmise keretében - tartott megemlékezésekről is pontos információkat kaphatunk A levéltári eligazodást segítő jegyzékek és fénykép-illusztrációk mellett a könyvben szereplő személyek rövid életrajza segít eligazodni a korszak eseményeiben.

A kötet szerzője Németh László Imre római magyar főlelkész, a Pápai Magyar Intézet rektora, számos tanulmány szerzője és szerkesztője. A könyv 2400 Ft-ért megvásárolható a Szent István Társulat könyvesboltjaiban és internetes könyváruházában: www.stephanus.hu.

 (forrás)