Egy esztergomi polgár véleménye

Egy esztergomi polgár véleménye

2007. 08. 13. 22:46

Végignéztem a televízióban a Szenttamáshegyi lakossági fórumot. Őszintén örültem, mert valódi párbeszédnek tetszett a város lakossága és az önkormányzat között annak ellenére, hogy a lakosság kérdéseire nem minden esetben érkezett egyértelmű válasz. De az esemény jólesően emlékeztetett a valódi demokráciára – már ami külső formáját illeti.

Igen, őszinte tisztelet a Szenttamás hegyi lakosoknak, hogy életre hívták ezt az alkalmat, köszönet a Hivatal képviselőinek, akik jelen voltak, és őszinte tisztelet Koditek Pál képviselő Úrnak, hogy kiállt választói elé ebben a „krizishelyzetben”, vállalva a dolog személyét érintő negatív következményeit. Persze, mondhatnánk, ez a dolga. Csakhogy ez lenne a dolga a többi tizenhárom lakossági körzet képviselőjének is, és Koditek Pál Úron kívül egyikük sem tette mindezidáig. Ám az is az igazsághoz tartozik, hogy, tudomásom szerint egyedül a Szenttamás hegy kitűnő, összeszokott lakóközössége volt az egyetlen a városban, amely kezdeményezett egy ilyen összejövetelt. Mi, többiek tanulhatnánk tőlük.

Elgondolkodtam. Sarkalatos és nagyon fájó pontnak éreztem az „önös érdek” és a „városérdek” ellentmondását. Mért vannak így felzúdulva az esztergomi polgárok? Miért érte váratlanul őket a forgalmi rend változás? Ha jól értettem, a változás már több mint két éve megfogalmazódott. Miért nem tudtak róla az emberek? Valószínűleg azért, mert a kommunikáció a vezetés és a polgárok között nem a legmegfelelőbb. Elképzelhető, hogy ebben maguk a lakosok is ludasak. Nem vonom kétségbe. De most nem feltétlenül ez a lényeg. A lényeg számomra a két alapvető érdeknek az ütközése. Vagyok olyan idealista, hogy azt higgyem, egy város vezetésének elsősorban polgárai érdekeit kell néznie. Nem tudom, mennyire érdeke Esztergom város lakosságának a forgalmi rend változása. Persze, vannak önös érdekek, de ha az önös érdekek összeadódnak, és, teszem azt, a város lakosságának több mint ötven százalékát érintik, az már nem önös, hanem városérdek. Lehet, hogy valaki kitűnően el tudná magyarázni, lehetőleg pontról pontra, miért volt szükség a forgalom ilyen mértékű megbolygatására. De nézzünk egy kicsit széjjel. Az is lehet, hogy valaki kitűnően el tudná magyarázni azt is, miért van szükség a Szent István Gimnázium kálváriájára, mikor, az, hogy menniük kell régi helyükről, évek óta tudott. Lehet, hogy még azt is el tudná valaki kitűnően magyarázni, miért volt szükség a könyvtár ideiglenes elköltöztetésére, mikor évek óta tudott, hogy menniük kell. Nyilván arra is van magyarázat, miért történik a Zöldházzal az, ami történik. Valószínűleg az is kitűnően indokolható, miért kellett az Esztergom és Vidékének (legrégibb helyi lapunk!) csendesen kimúlnia, és a Hídlap miért szünetel, illetve ritkul. Nem folytatom, nem panasznapot akarok tartani. Valóban szeretném, ha a fentiekre komoly, őszinte, szakmailag alátámasztott magyarázatokat kaphatnánk.

Tisztában vagyok a kormányzat önkormányzatokat sújtó intézkedéseivel. Persze lehet, hogy nem eléggé. Tisztában vagyok a nyomasztó gazdasági helyzettel, mind az országéval, mind a városéval. Persze lehet, hogy nem eléggé. De mindent azért nem lehet ezekre a kétségtelenül igaz, és lehangoló tényekre fogni. A lényeg, amiért most megszólaltam, ismétlem: meg kéne találni a harmóniát az úgynevezett önös érdek és városérdek között – és ez nem feltétlenül anyagiak kérdése. Talán jobb kapcsolatra lenne szükség a város lakossága és a vezetés között, s ebben, kétségtelen, a polgároknak is akad felelőssége. Sokan azt sem tudják, ki a területi képviselőjük. Ez az alkalom, a forgalmi rend megváltoztatása, talán felrázza a lakosságot, talán jobban odafigyelnek, talán most nyitottabbak az ún. városérdekekre, ez talán most megfelelő lélektani pillanat lenne a pontos magyarázatokra és hiteles tájékoztatásra.

Gondolom én. De lehet, hogy tévedek. Amiben nem tévedek, az az a szomorú igazság, hogy, bár született esztergomi vagyok, és büszke is voltam rá, mostanában ez már nem felhőtlenül így van.

A legszomorúbb az egészben pedig, hogy ezzel nem vagyok egyedül.

Egy esztergomi polgár

gömbicica

2007. 08. 14. 7:56

Minden tiszteletem azoké az embereké, akik igy össze tudtak fogni, bár az

Esztergom Önkormányzatának sajtóközleménye a forgalmi rend változásai okán tartott demonstrációval kapcsolatban

nem sok jóval kecsegtet. Ezek után talán többen hangot mernek majd adni véleményüknek nem csak csendben maguk között morgolódva, hanem az illetékesek felé is. A baj ott gyökerezik, hogy a hivatal keze nagyon hosszu, és félő, hogy ilyen-olyan formában megtalálja a módját annak, hogy az ilyen aktiv embereknek elvegye a kedvét attól, hogy tegyen a lakókörnyezetéért.