Biztos a kórházban

Biztos a kórházban

2007. 07. 06. 16:30

A hét elején érkezett meg a Vaszary Kolos Kórházba az önkormányzati biztos, dr. Kollár Zoltán. Jelenlétét előírások teszik szükségessé: az intézmény adósságállománya úgy alakul, hogy külső beavatkozásra van szükség.

Stróbl József gazdasági igazgató szerint nincsen ebben semmi rendkívüli: - Amikor csak úgy tudunk gazdálkodni, hogy az elvonások egyre jobban sújtanak bennünket, akkor érthető, hogy adósságaink nőnek, ezek kezelése pedig sokszor nagyon problematikus. Az önkormányzati biztos segíteni fog; hiányunk költségvetésünk három százaléka körül jár, havonta ötven millióval kevesebbet kapunk. Dr. Sólyom Olimpia főorvos, főigazgató:


- Az önkormányzat, teljesen jogosan, ragaszkodik ahhoz, hogy egy biztos világítson át bennünket, és annak érdekében munkálkodjon, hogy rendben menjenek a dolgok. Ha metszőollóval vágunk bele az intézménybe, az már mindenhol fáj. Már nincs honnan, mit elvenni.

A kieső OEP-finanszírozásra múlt heti ülésükön 22 millió forintot szavaztak meg a képviselők. Korábban már úgy döntöttek, hogy polgári jogi úton érvényesítik a városnak azt az igényét, hogy a biztosító fizesse ki a márciusi finanszírozási szerződésben vállalt kötelezettségeit, amelyet eddig nem utalt át.

Forrás: R.B - 24 óra

Eredeti méret

2007. 07. 15. 16:21

Petró írta: A kórházi bevétel növelése szempontjából a fizetős kórházi részleg szerintem nem rossz ötlet. Kialakítása és felszerelése sem kevés pénz. Kérdés, hogy mekkora fizetőképes kereslet mutatkozik ilyenre a régióban? Ha más nem, talán a szlovákiai "többiztosítók" a nagy "versenyükben" ezzel a szolgáltatással is kűzdhtenek majd egymással Párkányban az emeberkért… :)) Kiváncsi lennék azért, hogy ez vajon csak az eü. reform által leépített 40 ágyra, vagy esetleg többre is vonatkozhat?

„2001 január 1-tõl 563 ágyas a kórház, az aktív ágyak száma 445, emellett 98 rehabilitációs (ideg- és elmegyógyászati, mozgásszervi) és 20 belgyógyászati krónikus ágya van.” (vaszary.hu)

Amennyiben új ágyakat hoz létre a kórház, elfogadható, hogy azokat fizetősként működteti. Ha viszont a már meglévőkből alakít át ágyakat úgy, hogy a „normál” betegnek emiatt kell esetleg várnia egy műtétre, azzal kialakul az a helyzet, amely ellen a Fidesz tiltakozik: lesznek a kiváltságos, pénzes betegek, akik mindent és azonnal megkapnak, és lesznek a szegény, másodrendű betegek, akik csak várjanak a sorukra…

Más. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § k) pontja szerint „intézményi várólista: az adott intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely - a központi várólista alapján igénybe vehető ellátások kivételével - műtétek, beavatkozások, vizsgálatok meghatározott sorrend szerinti elvégzése, illetve nagy értékű eszközök igénybevétele érdekében kerül kialakításra”

A 20/A. § (3) pontja szerint „A várólista adatai - kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon - intézményi várólista esetében az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató honlapján (…) megtekinthetőek, (…)”

Ezt most kötelező feltenni a honlapra, vagy csak lehetőség? Én nem találtam meg a Vaszary honlapján. És a fizetős ágyak mennyiben befolyásolják a várólistát?

Eredeti méret

2007. 07. 13. 18:49

412/2007. (VI. 14.) esztergomi öh.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom – a határozat mellékletét képező – tájékoztatóját a Kórház aktuális gazdasági helyzetének alakulásáról elfogadja.

2.A Képviselő-testület a 2007. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 15/2007. (II.22.) ör. rendelet 36. § (2) bekezdése alapján 2007. július 1-től önkormányzati biztost rendel ki a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény élére.

3.A Képviselő-testület elfogadja a Medical Invest Hungary Kft. árajánlatát a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény önkormányzati biztosi feladatainak ellátásra vonatkozóan.

4.A Képviselő-testület Esztergom Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata – hatáskörének a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottságtól esetileg való visszavonásával – V.2.g) pontja alapján a 3. pontban szereplő munka vonatkozásában eltekint a további két árajánlat beszerzésétől.

5.A Képviselő-testület a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény önkormányzati biztosi feladatainak ellátására a Medical Invest Hungary Kft-t (4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 5. 1/4.) bízza meg – ezen belül felelős Dr. Kollár Zoltán önkormányzati biztos – 3 hónap időtartamra, 50 munkanapra, 3.500.000. Ft+ÁFA összegért. A fenti összeg fedezete a 15/2007. (II.22.) esztergomi ör. rendelet 6. számú mellékletének általános tartalék sora.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester

Határidő: a megbízási szerződés megkötésére a Medical Invest Hungary Kft-vel, és az önkormányzati biztos kijelölésére: 2007. július 1.

(Forrás: ekor-lap.hu)

Interjú dr. Kollár Zoltánnal, a kórház önkormányzati biztosával:

www.ekor-lap.hu thread&order=0&thold=0

413/2007. (VI. l4.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom főigazgatóját, hogy mérje fel - az ágyszámkapacitás figyelembevételével – az egyes férőhelyek fizetőssé tételének lehetőségét, következményeit, a gazdaságosság szempontjából elvárható térítési díjak mértékét, valamint az ebből származtatható bevétel-növekedés lehetőségét, és a felmérés eredményéről számoljon be a Képviselő-testület 2007. augusztusi rendes ülésén.

Felelős: Dr. Sólyom Olimpia főigazgató

Határidő: 2007. augusztus 23.

(Forrás: ekor-lap.hu)