Vendég „nem”szeretet

Vendég „nem”szeretet

2008. 07. 31. 22:38

Voltam már kiűzetve egy iskolából a sajtófelelős által – akkor sem tetszett a dolog. Most egy lakossági fórumra látogattam el, hogy a Szeretgom olvasóit tudósíthassam a Bánomi áttörés II. szakaszának építéséről. Nem volt túl szívélyes a fogadtatás.

1986. évi II. törvény
a sajtóról
A Magyar Köztársaság Alkotmánya biztosítja a sajtószabadságot. Mindenkinek joga van a sajtó útján közölni nézeteit, alkotásait, amennyiben azok nem sértik a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét.
A sajtó feladata
2. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon szűkebb környezetét, hazáját, a világot érintő kérdésekben. A sajtó feladata - a hírközlés más eszközeivel összhangban - a hiteles, pontos és gyors tájékoztatásról való gondoskodás.
(3) A sajtó segítse elő a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértését.
3. § (1) A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.
Felvilágosítási kötelezettség
4. § (1) A hiteles, pontos és gyors tájékoztatást az állami szervek, a társadalmi szervezetek és az egyesületek a saját kezdeményezéseikkel, továbbá a szükséges felvilágosításoknak és adatoknak a sajtó rendelkezésére bocsátásával kötelesek elősegíteni. Meg kell tagadni a felvilágosítást, ha az a 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmakba ütközik, illetőleg ha az állami, szolgálati, üzemi (üzleti) vagy magántitkot sért, és a titoktartási kötelezettség alól az arra jogosult szerv vagy személy nem adott felmentést.
(2) A sajtó részére felvilágosítást adó személy a valóságnak megfelelő felvilágosítást köteles adni.
(3) A felvilágosítást adó személyt a közérdekű bejelentést, illetőleg javaslatot tevő védelmére vonatkozó jogszabályokban meghatározott védelem illeti meg.
5. § A sajtó - az érdekeltek hozzájárulása nélkül is - tájékoztatást adhat az állami szervek, a gazdálkodó szervezetek, a társadalmi szervezetek és az egyesületek, valamint ezek bizottságai nyilvános üléséről, továbbá a bíróságok nyilvános tárgyalásairól.
A fórum egyik házigazdája, dr. Kolumbán György képviselő, amint meglátott, a helyszín elhagyására szólított fel: „Ez a fórum esztergomiaknak szól, nem bajkeverőknek.” Ezer szerencse, hogy Sipos Sándor építéshatósági irodavezető segítségemre sietett és nyugalomra intette Kolumbán urat, mondván neki, hogy hagyjon engem, hiszen azért vagyok ott, hogy provokáljam.

Köszönöm!

A fórumról néhány szóban

  • A megjelent körülbelül 30 ember szembesülhetett azzal, hogy kész tervek vannak, tehát a fórum maximum a tájékoztatást szolgálja, érdemi beleszólás semmibe nem lehet már.
    Ezt az is megerősíti, hogy a kész tervekre kapta a város az állami támogatást.
    Az egyik hozzászóló nehezményezte az előzetes egyeztetés elmaradását.
  • A projekt költsége megközelítően 1 milliárd forint lesz. Várható kezdés 2008. októbere, befejezése 2009. szeptember vége. A kivitelezésre három pályázó van, a pályázat nyertese építheti meg az utat.
  • Az építés alatt a Honvéd utca időlegesen újra kétirányúsítva lesz.
  • A Siszler úton lakók közlekedésének megkönnyítése érdekében az út becsatlakozó szakasza két sávos lesz, a templom kert rovására. Az 1896-ban ültetett nagy tölgyfa megóvására ígéretet tettek.
  • A parkolóhelyek száma csökkenni fog az érintett útszakaszon.
  • Petrovics János felhívta a figyelmet arra, hogy az ott lakók az esetleges káraikat maguk lesznek kötelesek bizonyítani, tehát készítsenek fényképeket a házaikról.

Törölt felhasználó #43

2008. 08. 05. 12:31

"Mer a sajtónak az a dolga, hogy lelkesítsen, fűnyírásra" :)

Törölt felhasználó #43

2008. 08. 05. 12:30

Ebben a városban nem az a hibás, aki valami faragatlan dolgot tesz, hanem aki beszámol róla.

2008. 08. 05. 12:12

Már tapasztalhattuk. KGY ahol megjelenik, amit mond, amit tesz, csak balhé van körülötte. Miért kell ilyen embereket eltűrni??? Ki választotta oda, ahol van??? Honnan veszi a bátorságot mind ehhez??? Inkább ő köszönhetné meg, hogy a város befogadta és esetleg engedélyt kérhetne, hogy nyírhassa a füvet.

2008. 08. 05. 8:11

Csak annyit hadd reagáljak erre, hogy Petró levelében a következő volt olvasható:

Néhány kiegészítés a lakossági fórummal kapcsolatban (ami biztosan kimaradt Bejó beszámolójából a Szeretgomon):

Majd ezután jött a másik kikerült cikk tartalma.

Én ezt úgy értelmeztem - biztosan az én hibám -, hogy Petró azért ír ilyen hosszan erről a fórumról nekem, mert szeretné, ha a Bejó beszámolójából kimaradt részek is megjelennének az oldalon. Ezek szerint félreértettem.

2008. 08. 05. 7:30

Petrovics László írta:

Cserép János, akit nemrég kizárólag a Szeretgom nyomtatott változatában megjelent cikkére reagáló olvasói levél kapcsán kerestem meg e-mailben, portálján utóbb két magánlevelezésnek szánt tájékoztatást jelentetett meg tolem, ezáltal azt a látszatot keltve, mintha én szerettem volna ott megjelenni. Mindezt úgy, hogy arról csak utólag, a "Köszi, ha nem gond kitettem ide:" szöveggel és egy-egy szeretgomos linkkel tájékoztatott engem. Ezt eddig nem nehezményeztem, de percjelzo személyeskedo hozzászólásait olvasva utóbb megjegyeztem Jánosnak, hogy egy topic bevezetojében, ami alá odaírta a nevemet, nem használt idézojelet, így nem derülhet ki, hogy abból mit írtam én és mit tett hozzá o. Ahogy Jánosnak is írtam; nehezményezem, hogy ezt ott még mindig nem tudatosította senkivel.

Percjelzo (az aktív fórumozói idoszakomból tole már megszokott személyeskedoen hitelteleníto próbálkoásai folytatásaként) utóbb leírt vádjai ellenére én sem Bejó Gáborral, sem az o lejáratásával, ezáltal mások felmagasztalásával a Szertgomra más által feltett két írásom egyikében sem foglalkoztam. A második alkalommal csupán János kérésére írtam le neki mindazt egy magánlevélben, amit Bejó tevékenységével kapcsolatban személyes tapasztalatként éltem meg a lakossági fórmunon. Nem gondoltam, hogy utólag az is felkerül a fórumra.

Sajnálatosnak tartom, ami a lakossági fórumon történt és csodálkozom is egyben, hogy arról a Szeretgomon egyesek még mindig csupán "kolumbánmozsdatás" szinten képesek értekezni. A portált olvasva azt már megtudhattam, hogy bennem "nem lehet bízni", de az eddig nem derült ki számomra, hogy a hozzászólásomat ilymódon kifogásoló (ha tetszik bejómozsdató) percjelzo vajon jelen volt-e az eseményen, s ha netán hozzám hasonlóan saját szemével látta az eseményt, de nem o Bejó Gábor, akkor honnan ismerheti pontosan és nyilatkozhat tényszeruen Bejó tetteinek minden valódi (mögöttes) szándékáról és milyen alapon vonhat kérdore, illetve oktathat ki ezzel kapcsolatban másokat?

Ettol függetlenül a lakossági fórum lényegét mégsem Bejó és dr Kolumbán ottani rövid társalgása jelentette. Azt a közel ülokön kívül szinte senki sem észlelte a teremben. Magam pedig nem szeretnék már egyikükkel sem foglalkozni és sem pro- sem kontra véleményt mondani senkirol, de külso szemléloként Bejó fellépését helyben én is inkább provokációnak véltem, mint egyszeru tudósítói magatartásnak, arról nem is beszélve, hogy pontosan akkor ment elore, amikor már kifejezetten leültetni próbálták az embereket. Ahogy emlékszem, közvetlenül Kolumbán képviselo úr elott állt meg, fényképezogéppel a kezében, amit akkor ugyan nem használt, de annak objektíve nem a kifüggesztett térképek, hanem Kolumbán úr felé irányult. Mivel a képviselo úr ezt ott külön szóvá is tette, ezért írtam Jánosnak magánlevélben, hogy Bejó "talán fényképezni akarta dr Kolumbánt".

Valódi szándékát viszont csak o ismerheti, ami számomra (a pálmafához hasonlóan) ismét eltörpül a lakossági fórum eredeti céljához és lényegi lefolyásához képest...

Köszönettel:

Petrovics László

Törölt felhasználó #43

2008. 08. 04. 18:30

Ez az egész kommunikációs színjáték nem más, mint „kolumbánmosdatás” ...

2008. 08. 04. 18:24

Már Petróban sem lehet bízni? :-)))) "s talán fényképezni akarta dr Kolumbánt," Csak pontosan, forrásmegjelöléssel, TALÁN? Túl azon, hogy igazolta Bejót, azért egy kicsit bele is rúg. TALÁN FÉNYKÉPEZNI AKARTA A KIRAKOTT KÉPEKET! Na mindegy , nem folytatom! :-))

2008. 08. 04. 16:53

Megkérdeztem Petrót:

Azt nem tudom, hogy Bejó mikor érkezett oda, de a fórum hivatalos része kezdetekor (amikor Petrovics képviselő úr megnyitotta azt), már biztosan a helyén ült.

A fóum lényegében úgy kezdődött, hogy a "népek" jó része megnézte a kifüggesztett térképeket. Bejó dr Kolumbánal történt afférja pedig akkor történt, amikor az a térképek előtt állt és egy-két érdeklődővel beszélt. Amikor Bejó (fényképezőgéppel a kezében) előrement s talán fényképezni akarta dr Kolumbánt, már megkérték az embereket, hogy szíveskedjenek helyet foglalni. Én egy kicsit távolabb ültem, de hallottam, hogy Kolumbán azt mondta Bejónak, hogy őt egy bajkeverő itt ne fényképezze és ilyen jelenlétére a fórumon amúgy sincs szükség. Ekkor lépett oda Bejóhoz hátulról Sipos úr, aki aztán visszakísérte őt a helyére.

Sipost én jóval előtte láttam már leülni (befele jövet ugyanis én is kérdeztem tőle valamit) s azt hiszem ő, látva Bejót és tartva attól, hogy esetleg összetűzésbe keveredik Kolumbánnal, felállt és követte őt a helyéről. Kolumbán urat aztán P.Janó csítitotta le, aki aztán kb. 1 percen belül hivatalosan meg is nyitotta a fórumot.

Eredeti méret

2008. 08. 04. 15:50

Világos, hogy Te, meg az ismerősöd...

2008. 08. 04. 15:09

Akkor most ki provokál? Világos, hogy Bejó Gábor!

2008. 08. 03. 0:01

Ez lenne életem első lakossági fóruma, ahol lakcímkártyával kellene igazolni, hogy részt e vehet rajta valaki! Így gondolod? Egyébként meg ha jól olvastam, ez nem Cserép János cikke volt! Ő rakott fel egy levelet, amit Petrovics László írt alá! Azt meg végképp nem tudom értelmezni, hogy: "úgy vélem, hogy egy a választóinak szóló fórumon joga van megválogatni azt, hogy kit kíván ott látni." Ez nem rokoni, vagy baráti vendéglátás volt, hanem a polgármesteri hivatal,két képviselője által tájékoztatást adott a lakosságnak, az építkezésről! Úgy érzem, megint nem a lényegről megy a szó! Nem az ott elhangzottakat tárgyaljuk meg, hanem a Szeretgomot, meg a Bejót ócsároljuk! Még azt is el tudom gondolni miért! Kellene még egy-két idézet is.

Törölt felhasználó #43

2008. 08. 02. 22:47

Csabi, olvasd el még egyszer mit írtam. Köszi!

Törölt felhasználó #43

2008. 08. 02. 21:43

Cserép János cikke informatív, tájékoztató jellegű volt. Mégis a te írásod mellett látható a sajtó törvény bemásolva. Pedig ezek szerint magánemberként mentél oda, nem mint sajtómunkás.

Annak ellenére, hogy Kolumbán úr megnyilvánulásait magam is elítélem úgy vélem, hogy egy a választóinak szóló fórumon joga van megválogatni azt, hogy kit kíván ott látni.

A sértődöttséged megértem. Senki nem szereti, ha elzavarják. Csak azt nem értem, hogy a sajtótörvény mit keres az írásban...

Törölt felhasználó #43

2008. 08. 02. 21:09

Még valami a sajtó feladatáról: elmentem, ott voltam, de hogy miről írok az ott tapasztaltakból az már tökéletesen az én döntésem. Senki keze nincs megkötve, hogy írjon, ahogy Petró is megtette... megteheti bárki!

2008. 08. 02. 20:42

Más: az első képen Kolumbándoki mellett látható pár tervrajz és felülnézeti látványterv. Ezeket szívesen megbámulnám, tud valaki (lehetőleg internetes) elérhetőséget mondani? Megköszönném.

2008. 08. 02. 20:39

Te drága ember!
Olvastál már Hídlapot? Számon kérted valaha a főszerkesztőn, helyettesén. vagy neadjisten a közvetett kiadón, a polgármesteren a kiemelt "törvényi előírást"? Ha nem, akkor hatalmas igazságérzeted kiterjedhetne abba az irányba is. Kíváncsi lennék az eredményére.

Törölt felhasználó #43

2008. 08. 02. 20:27

Csabi! Nem, nem vagyok újságíró, soha nem állítottam ezt. Csak épp újságot írok és azon a fórumon – személyes érintettség mellett: az áttörést használom rendszeresen – ezen szerepemben vettem részt és ezt közöltem is a kedves házigazdával.

Látom, most ez az "újságíró igazolvány" szál lett felkapva, egy buszsofőr is erre a témára kapott rá. Hátha bejön :)

Az a tény, hogy írok van akinek tetszik, van akinek nem. De! Nem vagyok hajlandó eltűrni azt, hogy szimpátia alapon döntse el akár dr. Kolumbán is, hogy egy nyilvános fórumot látogathatok-e vagy sem. Azok az idők már elmúltak... szerencsére.

2008. 08. 02. 19:52

Istenem!De jó hogy nekemjó apám volt.Mert ez a lény csak szégyent hoz a családjára.

2008. 08. 01. 16:56

Gábor Te újságíró vagy?

Szerinted miben nyilvánult meg ebben a cikkben a következő törvényi előírás: A sajtó feladata - a hírközlés más eszközeivel összhangban - a hiteles, pontos és gyors tájékoztatásról való gondoskodás.

Megértem, hogy nem csíped Kolumbánt, utálod a képviselőket, de ennél sokkal összeszedettebb írásokat szoktál produkálni.

2008. 08. 01. 10:28

Rá se ránts Bejó ! Ők szeretnek provokálni. Egyébként "szép a pár"! Az meg, hogy ki-mit fényképez, még nem jelent semmit. Ha érintett volnék a metró vonalon, biztosan saját érdekemben én is elkészíteném a fotókat . Amekkora kupleráj van mindenhol, mire elkészül, már lehet, hogy meg se találják !