Szakma vagy politika, avagy demokrácia a’ la Esztergom

Szakma vagy politika, avagy demokrácia a’ la Esztergom

2008. 05. 01. 21:21

Bizonyos nyilatkozatok megtiltására már volt példa a városban.

A blogolást nem lehet rendeletekkel megtiltani. Még Esztergomban sem. Zara Melinda blogjának egy bejegyzése mindenképpen megérdemli, hogy kiemeljük a többi közül.
Ismerjük meg a Szent István Gimnázium igazgatóválasztásának történetét az ő szemszögéből. Első kézből.

Április 21.

A humán, a reál, az idegen nyelvi és az osztályfőnöki munkaközösség 100%-os szavazati aránnyal biztosít a támogatásáról. A másik jelölt támogatottsága 0 %. Egyiken sem vagyok jelen. Az osztályfőnöki értekezletről hiányzik egy valaki – távolmaradásra engedélyt az igazgatótól nem kért.

Jó pár nappal korábbi hír: az egyik alpolgármester szerint a másik jelölt pályázata színvonalas.

Április 22.

Egy valaki a szavazást megelőző két napban többeket igyekezett meggyőzni arról, hogy a másik jelöltet támogassák.

Ma két és félórás testületi értekezlet után 96%-os (tantestületi) és 97%-os (alkalmazotti) támogatást kaptam - egy valaki szavazott ellenem. Vagyis az „egy valaki” próbálkozása kudarcba fulladt. De „egy valakinek” kétféle véleménye van. Már nem is csodálkozom: januárban is így volt.
A szülői közösség, az iskolaszék - beleértve a fenntartó delegáltját - és a DÖK is 100%-ban engem támogat.

A két szavazás közti szünetben szájról olvasás: a másik jelölt és az irodavezető az esti frakcióülésről vált szót. Egyikük sem a frakció tagja.
Az irodavezető saját „kíváncsiságából” megkérdez engem, hogy ha úgy alakulna, vállalnám-e a megbízást egy évre is. Válaszom: a kérdés majd a testületi ülésen hangozhat el, ott és akkor fogok válaszolni rá.
Este telefon: az értekezlet után a másik pályázó megbízása esetére felajánlotta az igazgatóhelyettesi posztot egy kolléganőnek.

Április 23.

Újabb hírek: tegnap az értekezlet, vagyis a szavazás után egy kollégától a másik jelölt támogatást kért, s megbízatása esetére felajánlotta neki a humán munkaközösség vezetését. Ennek a munkaközösségnek a vezetője én vagyok. SzMSz-ünk szerint a munkaközösség-vezetőt a munkaközösség választja, és a megbízást az igazgató adja.

Április 24.

Mai hírek:

- A kedd esti frakcióülésen a másik jelölt bemutatkozott a frakciónak, a frakciótagoknak nagyon tetszett pályázata. Vajon hányan olvasták mindkét pályázatot? Vagy elég az, hogy XY mit mond róluk vagy csak róla: az egyikről? (A régi anekdota jut eszembe: beszéltem azzal az emberrel, aki találkozott azzal az emberrel, aki látta Lenin sapkáját.) S mi tetszik: amit a fenntartóra vonatkozóan ki lehet belőle olvasni vagy az iskolával kapcsolatos „helyzetértékelése” és elképzelései?
Egyébként a képviselő-testület többi tagja milyen alapon nem ismerheti már most a pályázatokat? Nekik be kell érniük majd a polgármester előterjesztésével?

- A Béke téren együtt sétálgatott a másik jelölt és az „egy valaki”.

Április 25.

A gyerekek aláírásgyűjtésbe kezdenek – maguktól. Persze nyilván azt mondják majd rá, hogy a tanárok ösztönzésére. Hétfőre rendkívüli szülői értekezletet hívunk össze.

Hír: egy fideszes frakciótag őszinte véleménye szerint semmi esélyünk. (Tisztában vagyunk vele.) Egyébként ő még nem olvasta a pályázatom, de el fogja olvasni. És a többiek? Ne feledjük: a frakció már kedden (22-én) állást foglalt. Nagy luxus ez a „demokrácia”: egy valaki megmondja, hogy a többieknek mit kell gondolniuk. De miért fizetjük a többieket? Ugye milyen demagóg? Kiírják a pályázatot, mert előírja a törvény – pedig elég lenne beadni a jelöltek nevét is. Erről álmodtunk az első szabad választásokon?

Beküldöm a hivatalba, hogy nyílt bizottsági és testületi ülést kérek. Ha a másik jelölt zártat kér, akkor zárt lesz – az ő érdeke ez. Csodálkoznék, ha másképp döntene/döntenének.

Április 26.

Újabb hírek: a másik pályázó úgy szerzett tudomást az igazgatói állás meghirdetéséről, hogy az önkormányzattól valaki egy az ő iskolájában tanító fideszes informatikatanárt kért fel, hogy pályázzon. Az illető nem akart, a ”másik jelölt”-nek viszont kapóra jött: elment az önkormányzathoz és felajánlotta szolgálatait. Nincs (?) ezzel semmi baj, csak egy kolléganőnknek mást (nem az önkormányzatot) nevezett meg információforrásnak. Ok? Úgy kell csinálni, mintha… Kíváncsian várom, hogy a képviselő-testületi ülésen mi hangzik el, elhangzik-e ezzel kapcsolatban valami. (A januári fordulóban is azt állította a polgármester, hogy ők nem kapacitáltak senki – mi két kapacitáltról is tudunk.)

Fél 12-kor felhívott az irodavezető, hogy küldene nekem egy nyilatkozatot:

NYILATKOZAT

Alulírott …………………… (szül. hely.: ……………, szül. idő: …………….., anyja neve: …………….., lakcím: ……………………………….) aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szent István Gimnázium, Esztergom intézményvezetői pályázatára beadott pályázatomba a véleményezők és döntéshozók (döntés előkészítői) részére betekintést biztosítok. (sic!)

Esztergom, 2008. április.

Ezt hétfőn, 28-án tudom beküldeni. Kézzel rá fogom írni, hogy egyértelmű legyen: nemcsak a döntés előkészítőinek, hanem a képviselő-testület minden tagjának lehetővé teszem a betekintést. A bizottságiig akkor már csak egy, a döntésig két nap lesz. 22-én miről is beszélt, döntött a frakció?

Egyébként, ha a döntéshozók e nyilatkozat nélkül nem tekinthetnek bele a pályázatba, akkor

- ezt a nyilatkozatot sokkal előbb kellett volna kérni (a pályázatot ápr. 4-én beadtam);

- x olyan pályázatot láttam, amelyben a kiírásban benne van, hogy ilyen nyilatkozatot kérnek – ebben nem volt benne.

Április 27.

Ki sem teszem a lábam a lakásból, béke, nyugalom.

Április 28.

Délelőtt heves szócsata: az „egy valaki” nem érti, mi a probléma vele. Újbeszélül és magyarul beszélők között lehetetlen a kommunikáció.

14.36-kor telefonálnak a hivatalból: holnap fél 4-kor OB-ülés a Gadányi teremben.
34. § (3) A bizottsági ülés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a polgármestert, az alpolgármestereket valamint a jegyzőt három munkanappal korábban értesíteni kell. A bizottság ülésének időpontját, helyét a hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni. (Az Esztergomi Önkormányzat 18/2004. (IV.29.) ör. rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról )
A meghívottat ezek szerint elég 25 órával az ülés előtt telefonon értesíteni.

A képviselő-testületi ülés időpontjáról még mindig nem tudok, pedig: 11.§(4) A meghívóhoz – mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a zárt ülés jelölését, a javasolt napirendi pontokat, az előterjesztők megjelölését - mellékelni kell a napirendi pontok írásos előterjesztéseit (…), meghívottak számára kizárólag annak a napirendi pontnak az előterjesztését kell megküldeni,amelyben a meghívott érintett.
(5) A meghívót és az írásos előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők és tanácskozási joggal meghívottak a rendes ülést megelőző öt naptári nappal, a rendkívüli ülést megelőző második napon megkapják. Ez a meghívottra nem vonatkozik? Én még semmit nem tudok.

Este szülői értekezlet: felolvassák az iskola minden véleményezésre jogosult szervezetének a pályázatokról adott jellemzését. Tapsok. Purparlé az irodavezető és a felszólaló szülők között. Aláírások mellettem. Az irodavezető megkérdezi a két és fél hónapra megbízott igazgatót, hogy vállalja-e aug. 15-ig a hosszabbítást. Csak nem billeg a döntés? S aug. 15-én mi lesz? Keresnek egy potensebb pártkatonát? Mindegy, csak belülről ne legyen senki? Féléven belül 3-szor is ki lehet írni a pályázatot, nem baj, ha volt alkalmasnak tartott, támogatott pályázó. A törvényalkotó sem gondolhat mindenre. Pl. arra, hogy kötelezővé tegye, hogy a pályázatot szakértő bírálja el, vagy arra, hogy a fenntartó ne mondhassa: a pályázat eredménytelen, csak, mert neki így tetszik. Az OKM-nek nincs rá jogköre. S ez rendben van így?

Alig érek haza, telefon. Az irodavezető azt mondta a szülők egy csoportjának, hogy az én pályázatomban is van jó néhány helyesírási hiba. Felmegy a vérnyomásom. Előveszem a pályázatom, ellenőrzöm – én sem vagyok tévedhetetlen. A jó néhány: egy hiányzó –n az édesanyám nevéből és egy összeírás. Szervilizmus, aljasság, relativizálási kényszer? Szerintem hitelrontás.

Újabb telefon: úgy hírlik, hogy lesz újabb frakcióülés, néhányan elbizonytalanodtak. Csak nem? Akadt egy-két ember, aki elolvasta a pályázatot? (Az irodavezető a szülőin olvasta. Ideje volt.) Az aug. 15-i ötlet ezek szerint már ezzel kapcsolatos. Belső pályázó alkalmas lehet, de igazgató nem. Zara Melinda pláne nem. Rafael Balázs felesége meg aztán igazán ki van zárva. Ezt persze nem fogják kimondani.

Április 29.

Az oktatási bizottság döntése: 3 szavazat mellettem, 3 szavazat ellenem, egy tartózkodás. A másik jelölt szavazati aránya pontosan ugyanilyen. Ekkora nyomás alatt tulajdonképpen elégtételnek érzem. Három embertől négy kérdést kapok, az egyik kérdező meglehetősen vehemensen és ellenségesen monologizál, mielőtt kérdez. A „politikai komisszár” kifejezést idézem, nem hallja, de ugrik rá. Egyébként meg miért is tiltakozik?

A másik jelölttel váltjuk egymást a meghallgatáson. „Jó napot” – így köszön egy udvarias magyartanár egy nála 20 évvel idősebb nőnek. Ha ezt gyerekektől hallom, mindig hozzáteszem: kívánok. A kolléganőt, akinek felajánlotta a helyettesi posztot, letegezte – köztük 19 év a korkülönbség.

A végén az elnök közli: holnap 6-kor zárt ülés. Mitől fél a másik pályázó? Takargatni való dolga van? Vagy nem is neki?

Április 30.

Tragikomédia

Shakespeare, Moliere darabjai öt felvonásból állnak, Csehovéi négyből.

S hány felvonás az életben egy tragikomédia?
Expozíció: az igazgatóhelyettesi státusz finanszírozásának megszüntetése
Bonyodalom: felmentik az igazgatót
Kibontakozás:

- szakmai-törvényességi vizsgálat

- hatszemközti beszélgetések

- igazgatóválasztási komédia

- exlex

- 2 és fél hónapra megbízott igazgató
Tetőpont: újabb igazgatóválasztási komédia (szakma és politika ütközése)
Megoldás: politikai komisszár az intézmény élén

Hölgyeim és Uraim, kezdődik az 5. felvonás. Indulok. Egy-két órán belül kiderül, hogy a „megoldás” következik-e, vagy még beiktat az író-rendező egy késleltető mozzanatot is.

Ülés után

Mátyás király és az okos lány története jut eszembe: az okos lány hozott is ajándékot meg nem is – a galambot elengedte. A másik jelölt meggondolta magát, a közjátékból nyilvánvaló, hogy előre meg volt beszélve: vállalja a nyílt ülést. És vállalta, hogy meghallgatja a polgármester szavait. Nagy bátorság. 2008-ban Esztergomban demokratikusan megszavazza a fideszes többség, hogy vita nélkül döntenek a nyílt ülésen. Gratulálok. Ahhoz is, hogy milyen megoldást találtak az ötéves, de egyéves megbízáshoz. A hivatal hány jogászának hány munkaórájába került? Iustitia istennő átkozódik, könnyei a mérlegbe potyognak. Uraim, elveszítették a mértéktartás utolsó morzsáit is. Nem ég a szégyentől a képük?

Eredeti méret

2008. 05. 01. 22:58

A másik oldalon ott vannak még a Meggyesnek megszavazott több milliós jutalmak is...

2008. 05. 01. 21:54

Remélem, most már a háttérbe húzódott esztergomi pedagógus társadalom is rájön, hogy ez a városvezetés oktatásügyben finoman szólva "bármit megcsinálhat". Remélem ez összefogásra ösztönzi őket is, és arra hogy zavarjuk el a fenébe ezt az inkompetens társaságot. A Meggyeshez kapcsolható döntések: Balassa bezárása, Hell bezárása, az István tönkretétele ,közalkalmazottaknál étkezési hozzájárulás elvonása, pénzjutalom helyett masszázsjegyek a saját fürdőnkben, ruhapénz az nem lehet, év végi esetleges pénzmaradvány elvonása. Két éve ahol két igazgató ehhez hozzányúlt (betervezett költségvetés!!) majdnem fegyelmit kaptak. A felsorolás gondolom nem teljes. A másik oldalon megaberuházások mert arra persze van pénz. Vajon hova folyik az a sok pénz képviselő urak??

2008. 05. 01. 21:42

Kedves Tanárnő! Csak nyert, sokat. Tanulók, kollégák, szülők, szimpatizáns ISTVÁNOSOK szeretetének, megbecsülésének magasabb hatványú értékét! Fontos, amit leírt, bár tudjuk, hogy a Szt. István gimi idei évének történetében még sok bekezdés szedésre vár. Öntöl is. Üdv: gimista