Percről percre: szöveges közvetítés a testületiről

Percről percre: szöveges közvetítés a testületiről

2015. 03. 19. 6:24

9 órától szöveges közvetítésben számolunk be a testületi ülésről.

Előljáróban:

Napirendi pontok

Komposztáló telep 

Esztergomi gát tervei

Piac a Széchenyi téren

Tari-Prod Kft - Kifarol az önkormányzat a Labor-Mim gyártelepi ingatlanvásárlásból

 

10:58- Iparkamara 5 milliós felajánlása az árvízvédelemre. Elfogadják. Köszönjük a figyelmet!

 

10:56- Esztergomi Históriás Napok elnevezésű rendezvényt akar tető alá hozni a város, ezért indulna pályázaton (Nemzeti Kulturális Alap). Elfogadják, pályáznak a támogatásra.

 

10:52- Piac! Csökkennek a folyóméterárak. Romanek: új piacfelügyelő van, nőtt az önkormányzat bevétele. Ezt a bevételt a piac fejlesztésére szánjuk teljes mértékben. Nyíri: 6%-os árcsökkenést jelent. Piac helyzetét meg kellene tárgyalni. Jövőre már nem tud itt működni a piac a csatornázás miatt, megoldást kellene tárgyalni. Ne jussunk a szerencsételn Szent István Gimnázium sorsára, hogy utolsó pillanatban döntünk nyáron az elhelyezéséről. Mihamarabb döntsünk, hogy hova kerül a piac. Fel kell fejleszteni a piacot, előretekintően nézzük meg, mit akarunk kezdeni a piaccal.  Piacosokkal is tárgyaljunk. Romanek: méltó helyen akarjuk majd elhelyezni. Elfogadják.

 

Piac a Széchenyi téren?

 

10:41- Tari-Prod Kft kérelme. Nem támogatják, visszavonják a korábbi határozatokat. Nyíri: nem egy mostani történet, egy nagyívű elképzelés részlete, lakóparkot akartak a volt Labor-Mim épületében, megvalósíthatósági tanulmány sem készült. Sajnos nem tudjuk már kártalanítani. Elfogadják.

 

Kifarol az önkormányzat az ingatlanvásárlásból

 

10:36- Kertvárosban Temesvári utcában ingatlan értékesítés (nehéz körülmények között élő család kezdeményezte). Szerencsés: jó üzenete van, támogatást meg kell adnunk. Elfogadják.

 

10:34- Eurohíd Alapítvány területbérlési kérelme (Kaleidoszkóp Ház mellett). Nyíri: az önkormányzat állagmegóvást végez csupán (beázik az épület), de odaadja ingyenes használatra, a belső teret használhatóvá teszi a művészeti csoport, ezt vállalták. Eck: max. 100 ezer forint erejéig végzünk állagmegóvást. Romanek befogadja a módosítót. Elfogadják.

 

10:30- I-Pro Hungary Kft területvásárlási kérelme (kertvárosi körforgalomból a kesztölci út felé). Nyíri: a bizottság nem tárgyalta, útfejlesztés van kilátásban a területen, alaposabban nézzük meg a dolgokat. Csepű Mónika: nem érintené az útbővítést, javasoljuk az értékesítést. Romanek: bevételt és munkahelyeket jelent, szavazzunk a határozatról. Elfogadják.

 

10:25- Gyorsétterem a Széchenyi tér 13. szám alatt. Gondjai akadtak a bérlőnek, 3 hónapig ne fizessen bérletet, amíg a szükséges engedélyeket nem szerzi meg a bérlő. Nyíri: a történet a következő, az ingatlanok elég mostoha állapotban vannak, áramszolgáltatást több önkormányzati ingatlanban megszüntették, ezeket vissza kell kapcsolni, ez pedig idő. Előzzük meg ezeket, ha lehet, a gondokat mihamarabb orvosoljuk. Szerencsés: folyamatban van, dolgozunk rajta. Elfogadják. 

 

10:20- Komposztáló telep létesítése, tervezés kezdődne meg. Juhász István: a lakossági zöldhulladékot is le lehet itt adni, északi várorészben és Búbánatban is kellene egy kis telepet létrehozni. Romanek: közelebb kerülünk a környezettudatossághoz, Fizel Józseffel körbejártuk Kertváros illegális lerakóit, elkezdődött a munka a megoldás érdekében. Elfogadják.

 

Komposztálni fog az egész város

 

10:15- Hulladékudvar létesítés a speciális és háztartásban keletkező veszélyes hulladékok számára. Kiss János altábornagy úton, a MOL töltőállomás mögött lenne. Juhász: Kertvárosban is legyen egy ilyen, több helyszínen, megkönnyítve a lakosok mindennapjait. Befogadják Juhász módosítóját. 

 

10:11- Hulladékdíj összege változhat. Összehasonlítás készült más városokkal az ügyben, magasan miénk a legnagyobb, de ez nem meglepetés. Új központi jogszabály készül a hulladékdíjakra (egységesíteni fogják a díjazást), de ennek még nem ismerjük a pontos tartalmát. A határozati javaslat most szándéknyilatkozat a változtatásra. Kisebb edények (35 l) használóinak kompenzációt nyújtana az önkormányzat, illetve közszolgáltatóváltást helyeznek kilátásban az olcsóbb szemétszállítás érdekében. 20%-os csökkenés jön.  Áprilisban jöhet a megoldás. Nyíri: látszik, hogy egy lakossági beszélgetés mennyire hozzá tud járulni a megoldáshoz. Szerencsés: megnézzük kik nem rendelkeznek érvényes sezrződéssel a szemát elszállítására, talán a csökkentés révén belépnek ők is. Elfogadják.

 

Csökkenhet a szemétszállítás díja

 

9:59- Szilárdhulladék rendelet módosítása. Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtésnél a Vertikál Kft a zsákokat biztosítsa, ezt szeretnék belefoglalni. A cég korábban a közmeghallgatáson úgy nyilatkozott, hogy a törvény ezt nem írja elő számukra. Juhász István és Alberti: dolgozzuk még ezt át egy kicsit, majd később döntsünk. 

 

9:54- Kertvárosi óvodában férőhelybővítést tervez az önkormányzat, erre nyújt be pályázatot.

 

9:51- Vasútépítéssel kapcsolatos döntés következik, előrendezői pályaudvar kerül Kertvárosba. Új vontatási állomás épül Kertvárosban a vasúti villamosításhoz kapcsolódva, területeket kért a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Nyíri: Kertvárosi részönkormányzat ezt megtárgyalta? Tóth Tamás: készült egy 5 éves előremutató terv Kertvárosban, megtárgyaltuk, támogatjuk ezt is. Ezt hagyják jóvá.

 

9:47- Árvízvédelem, egészen Esztergom-Kertvárosig érne a gát iszonyatosan nagy területet bevédve. Nyíri kap szót: rengeteg intézményünket érinti a bevédés (sportcsarnok, zeneiskola). Húsz ingatlant vág keresztbe a tervezett nyomvonal, lakosságot tájékoztatni kellene. Ingatlanokat nem kellene kettévágni, ki kellene egy kicsit igazitani a terveket, illetve a lakosságot jobban bevonni. Eck: nem egy kész nyomvonal, csak a koncepciót fogadjuk el, finomítani még lehet majd. Romanek: a tervezés elején vagyunk még nagyon, lakossági forúmokat fogunk tartani később. Ez csak az irány meghatározása egyelőre. Elfogadják.

 

Egészen Esztergom-Kertvárosig vezetnék a gátat

 

9:41- Olvasókör státuszbővítésről döntenek. Egy plusz főt vesznek fel az adminisztrátori feladatok ellátására.

 

9:39- Könyvtár igazgatói pályázatáról döntenek a képviselők. A benyújtási határidőig egy pályázat érkezett, Kovátsné Várady Eszter pályázati anyaga. Egyhangúlag elfogadják.

 

9:37- Közművelődési rendelet módosítása. Hat pontban változás:

 

- Esztergom Város Önkormányzata az Esztergom-Pilisszentléleki Közösségi Házban közösségi színteret biztosít a szlovák nemzetiségi kultúra, művelődés, közösségi élet ápolásához,

- Országos Pasztellbiennálé helyett az Esztergomi Művészetek Céhe szövegrész lesz,

- Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság a különböző szervek, szervezetek közművelődési programjait koordinálja, egységes városi rendezvényprogramot (programnaptárat) állít össze és tesz közzé,

- a felsorolt civil szervezetek a) tárgyévi támogatási igényüket (kérelmeiket) április 15-éig, ezt követően szeptember 30-áig b) a jövő évi programjukat és támogatási igényüket november 30-áig juttathatják el az Bizottsághoz.

- a támogatásokról a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben közművelődési feladatokra meghatározott összeg erejéig a Bizottság dönt,

- felhasználó köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani a Bizottsághoz

 

9:33- SzMSz módosítása következik. Bizottsági elnökhelyetteseket rosszul választottuk, a bizottság nem válaszhatja meg az elnökhelyetteseket, azt csak a képviselő-testület teheti. Romanek Etelka:

 

a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnökhelyettesének Nyíri Attila képviselőt,

a Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének Juhász István képviselőt,

az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnökhelyettesének Tóth Tamás képviselőt,

a Közjóléti és Egészségügyi Bizottság elnökhelyettesének Tóth Tamás képviselőt,

a Nemzetiségi Bizottság elnökhelyettesének Stámusz Andrea képviselőt,

a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság elnökhelyettesének Vígh László képviselőt,

a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesének Dr. Szerencsés Gergely képviselőt,

a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökhelyettesének Sasvári Viktor képviselőt

és a Közbeszerzési Bizottság elnökhelyettesének Erős Gábor képviselőt javasolja.

 

Megszavazzák.

 

9:30- Két ülés közötti események ismertetése: 8 új magyar állampolgár tett esküt, egyeztettek a KLIK-el az intézmények átadás-átvételéről. Orbán Viktor megállapodást ír alá a várossal az év első felében (szóval valószínűleg júniusban) a város hosszú távú fejlődésének érdekében. Megvalósul összeköttetésün az M1-essel.

 

Esztergomot az M1-el összekötő gyorsforgalmi út 2018-ra elkészül

 

9:24- 3 sürgősségi érkezett. Nemzeti Kulturális Alap pályázatán való indulásról szól az első, majd a második a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felajánlása, amelyben 5 millió forinntal támogatnák az árvízvédelmi beruházást. A harmadik egy Szent Tamás utcai ingatlan értékesítésével kapcsolatos.

 

9:17- Első és második napirendi pontokat együttesen tárgyalják, működési és szervezeti szabályzat módosítása. Harmadik pontot ma nem tárgyalják: június 15-re módosította tegnap a parlament a határidőt, amelyben arról kell nyilatkozni, hogy akarja-e az önkormányzat visszakapott köznevelési intézményeit üzemeltetni. Eddig március 31. volt a határidő.

 

9:12- Kezdünk! Egy fő hiányzik, Sasvári Viktor. Ülés előtti beszámolók: Erős Miklós (Esztergomi Kertbarát Kör elnöke) és Zrínyi Miklós kapott állami kitüntetést. Romanek: mindenkinek gratulálunk, további eredményteljes munkát kívánunk továbbra is (taps). Csoórinak adományoztak díszpolgári címet. ING-vel megállapodás - 143 milliót kifizeti a város, hogy elkerüljék az újabb adósságrendezést. Komáromi kikötő megvalósításával kapcsolatban is megállapodás született.

2015. 03. 23. 13:20

A parkolás ügye bizony kényes téma, mert egy-két ember egészen jól megél belőle, ezért van szükség mindenféle ZRT-re meg alvállalatra, nomeg ügyvezetőre.

Nem  egyszerű üzlet ez a parkolás.

2015. 03. 22. 17:12

Úgy emlékszem,hogy a parkolással kapscolatos problémák is napirendre voltak véve az előzetes napirendek felsórólásban.Ha nem igy volt,akkor mielöbb
napirendre kellene venni" ezt a témát is " / Bástya parkoló jogtalan müködtetése / Ez a téma az önk.- reszére a NAGY MUMUS , vagy a Strigonium a nagy 
varázsló a Gran-parkolóval közössen.Volna egy " TÖRP ÖTLET " az önk.- részére! ! ! Mivel a Gran-parkolónak új vezetője van,igy adott a feladat, hogy a 
vízsgálat elkezdődjőn ezen" ZAVAROS ügyben is " - de ha lehetne "ne a ciklus végére "