Napirenden az árvízvédelem, a hulladékdíj csökkentése
Közélet
2015. márc. 13.

<p>Március 19-én 9 órától tarja következő ülését a képviselő-testület. Többek között szó lesz az elodázhatatlan árvízvédelemről, a húsbavágó szemétszállítási díjak esetleges csökkentéséről, de terítékre kerül a városi piac és az esztergomi vasútállomás is.</p>

"1. Javaslat Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.XI.19.) ör. rendelet módosítására 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

2.        Döntés a Képviselő-testület állandó bizottságai elnökhelyetteseinek megválasztásáról 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

3.        Intézmények működtetésével kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

4.        Javaslat Esztergom Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól szóló 6/2000. (IV.17.) KT. számú rendeletének módosítására 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

5.        Döntés a Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázatról 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

6.        A Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom intézmény státuszbővítése 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

7.        Esztergom árvízvédelmi koncepciójával kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

8.        Esztergom vasútállomás kiegészítő építési munkái II, vágányépítési munkák tervezése és megvalósításához kapcsolódó településrendezési eszközök módosítása 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

9.        Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása – Kertvárosi óvoda férőhelybővítése tárgyú pályázat benyújtásáról döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

10.        Javaslat a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV.1.) ör. rendelet módosítására 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

11.        Lakossági hulladékdíjak gazdasági és törvényességi vizsgálata Esztergomban 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

12.        Hulladékudvar létesítése a jelenleg, illetve a későbbiekben sem rendszeresen gyűjtött, háztartásokban keletkező veszélyes és speciális hulladékok átvételére 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

13.        Városi komposztáló telep létesítése elsősorban önkormányzati, másodsorban magánterületeken keletkező zöldhulladék kezelésére, elhelyezésére, hasznosítására 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

14.        Az Esztergom, Park Center bevásárlóközpont melletti területátvétellel kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

15.        A Tóth & Tóth & Tóth Kft. határidő módosításával kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

16.        Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat használati kérelmével kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

17.        I-Pro Hungary Kft. területvásárlási szándékával kapcsolatos elvi döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

18.        Az Eurohíd Alapítvány kérelmével kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

19.        Esztergom-Kertváros, Temesvári utcában található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

20.        Árok utca 44. szám alatti ingatlan (volt Labor MIM) 993/10000 tulajdoni hányadú részével kapcsolatos döntés - Tari Prod Kft. 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

21.        Javaslat a piaccal kapcsolatos döntésre 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

22.        Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések 
        ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

23.        Kovács Géza kérelmével kapcsolatos döntés 
        ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

24.        A Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések 
        ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

25.        Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, illetve az általa alapított gazdasági társaságok egyes kötelezettségvállalásának és egyéb jognyilatkozatának kötelező ellenjegyzéshez kötése 
        ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 26.        Regia Civitas szindikátusi szerződés jövőbeni jogi rendezése 
        ZÁRT ÜLÉS! 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

27.        Gran Parkoló - Esztergom Város Önkormányzata felszíni parkolók üzemeltetési szerződése 
        ZÁRT ÜLÉS! 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

28.        Az 515/2014.(XI.27.); 516/2014.(XI.27.); 517/2014.(XI.27.); 518/2014.(XI.27.); 519/2014.(XI.27.) és 520/2014.(XI.27.) öh. újratárgyalása 
        ZÁRT ÜLÉS! 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

29.        Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések 
zárt ülés! 
        Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 


Tájékoztatók: 

*        Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

*        Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester 

*        Tájékoztató - polgármester, képviselők és külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége és a köztartozás adózói adatbázisban történő regisztrációs kötelezettsége teljesítéséről 
        Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke 


Esztergom, 2015. március 12."

(forrás)