Jön! Jön! JÖN! A képviselő-testületi ülés!
Közélet
2013. aug. 23.

<p>Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2013. augusztus 29-én (csütörtökön) 17 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:</p>

Napirend előtt:

az Esztergom-kertvárosi Településrészi Önkormányzat megválasztott tagjának eskütétele

 

1. A Magvető szoborral kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Zoltai Dániel képviselő

 

2. A parkolással kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

3. Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

4. Döntés a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom intézmény igazgatójának és a Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom intézmény igazgatójának megbízásáról

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

5. Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Búbánatvölgy, Ákospalota városrészek településrendezési eszközeivel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

6. Az Életút Egyesület kérelmével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

7. Esztergom Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

8. A Strigonium Zrt-vel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

9. Esztergomi intermodális csomópont kialakítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

10. Az Esztergom, Szenttamás hegy helyi építési szabályzat és szabályozási terv törvényességi észrevétel

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

11. Települési Értéktár létrehozásával, valamint Települési Értéktár Bizottság felállításával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

12. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Esztergom Város Önkormányzata és a Hungast Esztergom Kft. közötti közétkeztetéssel kapcsolatos háromoldalú megállapodás megkötése

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

13. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Kőrösy László Középiskolai Kollégium közétkeztetésének biztosítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

14. Döntés az Önkormányzat, valamint a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft-vel megkötésre kerülő megállapodásról

Előterjesztő: Kálmán Sándor, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

 

15. Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 32/2001. (XI. 22.) KT. számú rendelet módosítására

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

16. Esztergom Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2012. évi átfogó értékelés

Előterjesztő: Németh József, a Közjóléti Bizottság elnöke

 

17. Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) ör. rendeletének módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

18. Magyar Közút Kht. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságával megkötött megállapodás felmondása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

19. Szelektív hulladékgyűjtő sziget visszahelyezése Búbánatvölgybe

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

20. A Vis Maior támogatás igénylésével kapcsolatos döntés tárgyú határozat módosítása

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

21. Ipari parki ingatlanok versenytárgyalásának eredményhirdetése

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

22. Ipari parki ingatlanok értékesítése tárgyában az INVESTOR’ 2005 Kft-vel kötendő megállapodás elfogadása

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

23. A 0559/10. helyrajzi számú ingatlan értékesítése (versenytárgyalás kiírása)

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

24. A 300043 helyrajzi számú ingatlan egy részének értékesítése

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

25. Az Esztergom 19761/A/1. helyrajzi számú ingatlan elővásárlásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

26. Ingatlanok őrzésével kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

27. Helyiségekkel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

28. Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

29. Interpellációk, kérdések

 

 

Tájékoztatók:

 

* Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

* Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Tétényi Éva polgármester

 

 

Esztergom, 2013. augusztus 23.

 

 

Tétényi Éva s.k.

polgármester


 

(forrás)