Új kanonokok beiktatása
2010. 11. 27. 0:00

Esztergom

Nem csak evilági szolgálatra szegődtek

 


Beiktatási szertartást tartottak november 27-én délelőtt az esztergomi bazilikában. Gaál Endre, a Főszékesegyházi Káptalan nagyprépostja ünnepi szentmise keretén belül fogadta be a káptalan tagjai közé a testület új kanonokjait. A szertartáson részt vett Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek is.

Erdő Péter bíboros az esztergomi Főszékesegyházi Káptalan kérésére, amelyet a nagyprépost terjesztett a főpásztor elé, nemrégiben megújította a káptalant. A korábban megüresedett Kollányi Ferenc stallumra Futó Károly nyugalmazott lelkészt, a Simor János stallumra pedig Zimonyi János nagymarosi plébánost nevezte ki.
 
Futó Károly kanonok sok évtizedes hitoktatói, lelkivezetői, hivatásgondozói munkájával, a Csanádi Egyházmegyébe áthelyezve pedig a tanyai lelkipásztori munka nagylelkű végzésével általános tiszteletet váltott ki papok és világiak körében egyaránt.
 
Zimonyi János kanonok, aki 1979-óta a Főszékesegyházi Káptalan tiszteletbeli kanonokja – az egyházmegyei határrendezés során a váci egyházmegyéhez került –, az esztergomi szeminárium prefektusaként és nagymarosi plébánosként tett sokat a fiatalok lelki gondozásáért.
 
A szertartás során Gaál Endre nagyprépost kiemelte: új kanonoktársaink nemcsak e világi, hanem földön túli szolgálatra is szegődtek; tevékenységükért, Egyházunk erősítéséért hála és köszönet illeti őket.