100 éves utcanévtáblák Esztergomban

100 éves utcanévtáblák Esztergomban

2015. 04. 29. 17:19

Ha már megint utcákat neveznek át Esztergomban, kicsit körbenéztünk, milyen változásokon ment át a város utcanév lajstroma az elmúlt évszázadban. Furcsa, de ami a hivatalos papírokon nyomot hagy, a valóságban néha nem működik. Találtunk Malinovszkij utcatáblát, de az 1902-ben Kossuthra keresztelt Buda utca egyik névtábláját is megleltük.

Esztergom kaméleonutcája -  most éppen Bajcsy-Zsilinszky Endre út, felvétel a '70-es évekből

Fotó: esztergomi-kepeslapok.hu

 

Esztergomban az 1820-as évektől jelennek meg a hivatalos utcanevek. Visszatért az érsekség, elkezdődött a szervezőmunka.

 

A viharos 20. század előtt az átnevezések általában „pozitív” éllel történtek, élharcosai országos és konszenzuális trendeket követtek városunkban is. Évfordulók, illetve a nagy városegyesítés alkalmával kereszteltek át utcákat. Aztán később már a politika is közbeszólt, az 1930-as évek végén nagyszüleink, dédapáink-dédanyáink akár a Mussolini téren is találkozhattak egymással. A háború után aztán fordult a kocka, következett minden idők legradikálisabb átnevezési hulláma. Leszedték a szenteket, uralkodókat, kommunista-idegen és fasiszta áthallásos neveket. A száműzöttek és kitaszítottak helyébe retrospektív módon múltunk „haladó hagyományaink” képviselői, illetve a kommunista mozgalom pionírjai léptek.

 

Törmelék a múltból, kintfelejtett utcatábla. A mai Kossuth Lajos utca 1902-ig Buda utca néven futott

Fotó: Márkus Péter

 

A következő nagyobb dózis 1990-ben érkezett, ekkor sebtiben kellett intézkedni, az összeülő bizottság célja volt, hogy a régi, történelmi elnevezéseket hozza vissza a megtépázott köztudatba. Esztergomban később csak 2006-ban került sor az „esztergomi identitástudat erősítésére” az utcanevek frontján.

 

A Ságvári utat 1990-ben nevezték vissza Táti útra, egy tábla még mindig árulkodik a nem is olyan távoli múltról

Fotó: Márkus Péter

 

Az egységes koncepció jegyében egyrészt a jellegtelen nevű utcák kaptak új neveket, másrészt a településhatár bővülése miatt keletkezett új közterületek, harmadrészt pedig figyelmet fordítottak helyesírásbeli korrekciókra is.

 

Legutóbb előző héten módosult Esztergom utcanév lajstroma. Most összeszedtük a legkarakteresebb átnevezéseket, amelyeket a politika indukált. Néhol azonban annyira beleégtek a köztudatba, hogy később sem változtatták meg őket, személyükről ugyanis megegyezés született, így a hagyományos elnevezés esett áldozatul a rezsimváltozásoknak, és nem fordítva.

 

Az összeállításhoz Pifkó Péter Esztergomi utcák 1700-1990 c. könyvét használtuk forrásul.

 

Ady Endre utca

 

A mai Ady Endre utcán terültek el a város kenderföldjei, a 19. század végén ezekről kapta első hivatalos nevét is. 1926-ban a Horthy-korszak legendás kultuszminisztere, a magyar kultúrfölény kiötlője Esztergom díszpolgára lett, 1933-ban halála után a Kenderföld utcát nevezték el róla. 1945-ben a „progresszív” Ady váltja a minisztert az utcalajstromban.

18. sz.- Mező utca

1878- Kenderföld utca

1933- Gróf Klébelsberg Kúnó utca

1945- Ady Endre utca

 

Melyik Ady verset  idézi az utca?

 

Bajcsy-Zsilinszky Endre út

 

A Bajcsy-Zsilinszky Endre út a város egyik legöregebb útja, a 17. századtól Víziváros és Szenttamás főútja. Központi elhelyezkedése miatt szívesen építkeztek (és épp ezért közkedvelt volt átnevezni is)  a szakaszon a vármegye tisztségviselői, és itt nyitották meg üzleteiket a módosabb kereskedők is. Innen ered az Úri utca elnevezés. Érdekesség, hogy manapság is találni olyan utcatáblát, amelyen még mindig Ferenc József neve köszön vissza. Ha jól számolom, ennek idén van a 70. évfordulója.

1790- Öreg út

1830- Fő út

1838- Úri utca

1891- Fő út

1897- Ferenc József út

1945- Bajcsy-Zsilinszky Endre út

 

A régi Ferenc József utca

Fotó: esztergomi-kepeslapok.hu

 

Fotó: Márkus Péter

 

A Bartók Béla utca, a volt 26-os utca

 

A Bartók Béla utca 1950-ben kapta jelenlegi nevét, előtte 26-os utca volt, és nem az amerikai névadás szokásokat vettük át hirtelen, hanem az 1896-ban Esztergomba telepedett 26-os gyalogezred emlékét örökítették meg a névadásban, épp’ 1926-ban. Az ezred végigharcolta az első világháborút, az olasz és az orosz fronton is vérét áldozta a hazáért. Már régóta napirenden van, hogy emléket állítanak a katonáknak, ez idáig azonban nem történt előrelépés az ügyben. Mindegy is, ráérünk 2026-ig.

1926- 26-os utca

1950- Bartók Béla utca

 

Táncsics Mihály utca

 

A mai Táncsics Mihály utca nyomvonalát 1853-ban jelölték ki, ezáltal a mai Bottyán híd elődjét, egy fahidat összekötötték a Nagy-Duna parttal.

1895- Mária Valéria út

1940- Pázmány Péter út

1944- Szent Margit út

1948- Táncsics Mihály út

 

A Simor János utca, néhol még mindig Zalka Máté

 

A mai Simor János utca, az idősebbek sokszor még ma is Zalka Máté utcának hívják. De nem csak a köztudatban él a régebbi megnevezés, az egykori kommunista mozgalmi vezető névtáblája még fel-fel tűnik az utcán is. Az utca kezdeti elnevezését a közepén húzódó vizesárokról kapta, hiszen a középkorban itt díszelgett a városfal.

1760- Árokhát (később Árok) utca és Hosszú sor

1820- Hosszú Sor és Árok Sor

1853- Hosszú Sor

1878- Simor János utca

1950- Zalka Máté utca

1990- újra Simor János utca

 

Fotó: Márkus Péter

 

Kun Bélából közkívánatra IV. Béla Király utca

 

A IV. Béla király utca Esztergom egyik legrégebbi utcája. A mai Jókai és Pór Antal tér közötti szakaszát nevezték Kis utcának, a Jókai és a Kossuth utcák közti részét pedig Szent Anna utcának, mivel nyomvonala a ferencesek Szent Anna templomával futott párhuzamosan. Később folyamatosan változott az elnevezése, 1950 után kétszer is átnevezték, míg végül 1990-ben közkívánatra újra felvehette a IV. Béla nevet. Névadását magyarázza, hogy ezen a helyen, a ferencesek egykori templomában temették el a királyt.

18. sz.- Kis utca és Szent Anna utca

19. sz.- Klastrom utca és Ferencesek utcája, majd Klastrom utca és Plébánia utca

1905- Plébánia utca és IV. Béla király utca

1937- Szent Gellért utca ás IV. Béla király utca

1950- Tolbuhin utca

1962- Kun Béla utca

1985- újra IV. Béla király utca

 

A nép száján ívbélaként

 

Kis-Duna sétány, volt Lenin sétány

 

A Kis-Duna sétány kialakítása 1913-ban kezdődött Hajagos mérnök tervei alapján. Az idők folyamán rengeteg névvel illették, 1962-től cirka harminc éven keresztül a Lenin sétányon élhettük át a nyár apró örömeit, és tanulhattuk meg a legfőbb forradalmár nevét. 1990-től Kis-Duna sétány. Érdekesség, hogy Vorosilov marsall átélhette azt, hogy Esztergomban utcát neveznek el róla, majd ugyanilyen lendülettel még életében át is keresztelik. A szovjet győző 1969-ben halt meg. 

1777- Molnár sor

1838- Duna sor

1905- Alsó Kis-Duna sor és Felső Kis-Duna sor

1914- Csernoch János út

1948- Csernoch János út és Török Ignác út

1950- Vorosilov út

1962- Lenin sétány

1990- Kis-Duna sétány

 

Fotó: esztergomi-kepeslapok.hu

 

József Attila tér, a Dunánál

 

A később József Attiláról elkeresztelt tér kezdetben névtelenül állt, majd 1937-ben Mussoliniról keresztelték el. Egészen 1946-ig viselte az olasz fasizmus atyjának a nevét.

1937- Mussolini tér

1946- József Attila tér

 

Kevesen tudják, hogy neve is van a térnek

 

Imaház utca

 

Az esztergomi zsinagóga utcája az elmúlt kétszáz évben hatszor váltott nevet. Kezdetben a közelében álló Téglagyár, és a területen dolgozók miatt Téglavető utcának hívták. Csupán 1890-ben épült fel a zsidó templom.

1790- Téglavető utca

1886- Kórház utca

1891- Zsidótemplom utca

1905- Ispita utca, majd Imaház utca

1950- Ifjúmunkás utca

1990- újra Imaház utca

 

Fotó: esztergomi-kepeslapok.hu

 

Gesztenye fasor

 

A Gesztenye fasor is elvesztette korábbi nevét, az 1950-es évektől 1990-ig Szabad május 1. sétánynak hívták. Előtte sokáig a fákat ültető kanonokról (Forgách Ádám – 1813-1888) Forgách sétánynak nevezték.

1886- Forgách út

1891- Forgách út és István bácsi sétány (Majer Istvánról elnevezve)

1905- Forgách út, Vígadó út, Gesztenye fasor, Majláth György út

1950- Szabad május 1. út

1990- egységesen Gesztenye fasor

 

Gömbös Gyula tér

 

A szentgyörgymezői Dózsa György tér (első hivatalos nevén: Major tér) 1938 és 1946 között Gömbös Gyula miniszterelnök nevét viselte, aki a harmincas években díszpolgári címet kapott a várostól, halála akadályozta meg, hogy átvegye kitüntetését. No, nem ezért nevezték át a teret később.

1883- Major tér

1938- Gömbös Gyula tér

1946- Dózsa György tér

 

A volt Gömbös tér

 

Dobogókői út, kicsit örökké Malinovszkij út

 

A Dobogókői út is néhol identitászavarban szenved, néhányan még mindig azt hiszik, hogy a Malinovszkij utcában laknak. A szovjet marsallról 1948-ban nevezték el az utcát, ő volt a világháborúban a második ukrán front parancsnoka, Vorosilovhoz hasonlóan utcát neveztek el róla, majd politikai okokból még életében megfosztották az elismeréstől. 1967-ben halt meg Malinovszkij. Kisebb településeken még 2006-ban is találtak róla elnevezett utcát a politikusok.

1872- Szentléleki út

1948- Malinovszkij út

1962- Dobogókői út

 

 

Fotó: Márkus Péter

 

+Dessewffy utca, harminc évig téves néven

 

A Dessewffy utca némi adminisztratív hiba miatt viselte a kivégzett aradi tábornok Arisztid helyett a vérmesen konzervatív és 1842-ben elhuny Aurél nevet. Végül 1979-ben jöttek rá a hibára, ekkor helyesbítették az utca nevét. Ez a baki nem esztergomi unikum, Győrben is elkövették korábban.

1904- Árvaház utca

1948- Dessewffy Aurél utca

1979- Dessewffy Arisztid utca

Még nincsenek kommentek :(