Percről-percre: testületi ülés szöveges közvetítés 9 órától

Percről-percre: testületi ülés szöveges közvetítés 9 órától

2015. 01. 22. 8:26

Ma 9 órától közvetítjük a testületi ülést, szöveges tudósításban percről-percre. Új játszótér épülne a Prímás-sziget csúcsán, napirenden az intézmények átvételének ügye és a Mária Valéria híd – Lőrinc utca forgalmi rendjének módosítása is.

Napirendi pontok elérhetők.

 

Ajánljuk magunkat az Aqua Palace Hotel, a szigetcsúcsi tervek ügyében, illetve a kisposta tervezetének kérdésében.

 

10:24 - Köszönjük a figyelmet. Következzék a zárt ülés! 

10:19 - Kultúrmozgó támogatásaát megemelik 38-ról 50 millióra.

10:16 - Balatonszepezdi volt úttörőtábor hasznosításáról szóló döntés. 6 millió forintos összeget szavaztak meg a felújításra.

A tábor története röviden:

"Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képezi a balatonszepezdi 1369 helyrajzi számú, kivett úttörőtábor megnevezésű ingatlan (továbbiakban: tábor).

Esztergom Város Önkormányzata 1992. november 6-án kötött megállapodás alapján 1992. január 1. napjától az ingatlant térítésmentesen használatba adta a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részére ifjúsági tábor működtetése céljából a tábor működtetése idejére. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az ifjúsági tábort a Hell J. K. Műszaki Szakközépiskolával üzemeltette, működtetését az iskola költségvetésén keresztül biztosította. 2008. április 25-én kelt megállapodás értelmében a megyei önkormányzat lemondott a használati jogáról.

A továbbiakban szóbeli megállapodás alapján a tábort a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola jogutódjaként a Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola illetve a Hell Alapítvány üzemeltette, birtokban volt, és ezzel együtt beszedte az üzemeltetésből származó bevételt.  

Az önkormányzat a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal egyeztetve írásos megállapodás hiányában 2014. július 2-án a tábort birtokba visszavette. Jelenleg megbízási szerződés alapján a tábor gondnoki feladatait Trexler Péter látja el.

A tábor felújításra szorul, működtetése megoldatlan.

Januári helyszíni szemle és felmérés alapján a felújításra kb. 6.000.000 Ft szükséges ahhoz, hogy a nyári időszakban üzemeltetni lehessen".

Felújítási munkák:

 • teljes zárcsere,
 • nyílászárók javítása,
 • 5 db poroltó beszerzése,
 • kapcsolók, kapcsolószekrények, dugaljak, vezetékek ellenőrzése, szükség szerinti cseréje,
 • vizes blokkok felújítása, félbehagyott zuhanyzók kialakítása,
 • étkező teljes felújítása,
 • belső hidegburkolatok javítása, felújítása,
 • felső faházsor teraszának megerősítése,
 • lépcsők javítása,
 • épületek mennyezetének javítása,
 • tisztasági festés,
 • csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása, javítása,
 • bútorok javítása, újak beszerzése,
 • kapuk, kerítés felújítása,
 • fertőtlenítés,
 • lomtalanítás,

10:12 - Magyar Posata Zrt. Baross Gábor úti helyiségbérlésének meghosszabbítása további egy évre ("kisposta"). Aztán majd az ígéretek szerint a Tescoban lesz majd. Új: Kui Rózsa a Széchenyi téri 5. számú ingatlanbérlésére vonatkozó kérelem:

...a Széchenyi tér 5. sz. alatt található, 53 m2 alapterületű helyiséget 5 év határozott időtartamra bérbe vehesse ruházati termék készítő,- átalakító és értékesítő üzlet létesítése céljára...

 

Új: Ferences Gimnázium helyiségbérlését fogadják el ezután.

 

...a Hajdu Antal Ferences  Diáksport Egyesülettel (2500 Esztergom, Bottyán u. 10., képviseli: Rátkai Péter), a szakosztály keretein belül működő ökölvívó sporttevékenység céljára, 2017. december 31-ig szóló határozott időtartamra, illetve feltétel bekövetkeztéig, mely feltétel az ingatlanok más célra történő hasznosítása...

 

10:08- Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyiségbérlési szerződésének meghosszabbítása. Elfogadják. Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány helyiségbérlésének meghosszabbítása. Elfogadják.

10:10 - Lőrinc utca - Mária Valéria híd ügye következik. Meszes Balázs: korlátozás szükséges, nagygépjárműveket ne engedjünk be a városba. Nyíri: buszokra és tehergépjárművekre korlátozás szükséges. Mindjárt tegyünk be egy korlátozást. A tervező képviselője: forgalomszámolás lesz, lámpákat át kell programozni majd, a növekvő forgalomhoz igazítani. Elfogadják.

9:56 - döntés településrendezési eszközökről. Eck: Komplex építési szabályzat és területrendezési terv az egész városra kerül majd megvalósításra - ezzel párhuzamosan a fejlesztés is komplexen valósulna meg. Nyíri: az elmúlt testületnek hiányosságai voltak e tekintetben. A költsége mennyi lenne az egésznek? Eck:  megvalósítható-e ebben az évben egyáltalán, 2015. december 31-ig kell megcsinálni, sürget az idő. Az elfogadott terv:

 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elkészítteti Esztergom Város új Településszerkezeti Tervét és ezzel egy időben kidolgoztatja Esztergom Város Településfejlesztési Koncepcióját.
 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján az aljegyzőt, hogy Esztergom Város új Településszerkezeti Tervének, valamint Esztergom Város Településfejlesztési Koncepciójának költségét a 2015. évi költségvetésbe tervezze be.

9:51 - pályázat kiírása a városi könyvtár igazgatói tisztjére. Meszes Balázst, Tóth Tamást és Horányi Lászlót ajálják a bírálói bizottságba. Elfogadják. Települési értéktár létrehozás és bizottság létrehozása hozzá (elnöke Bánhidy László lenne), hogy mi ez?

"Az Értéktár létrehozása olyan gyűjtő- és szakmai munkával jár, mellyel az Esztergomban található, fellelhető, településünkön jellemző helyi és országos jelentőségű értékek nemzeti közkinccsé tehetők"

9:46 - gyermekek étkeztetési díjának jóváhagyása a következő évre (1,5 százalékkal emelkedik). Nyíri Attila: rezsicsökkentés és a benzinár csökkentése miatt, 1,5 százalékos áremelkedést igazán elengedhetné a cég. Aljegyző úr: szerződéses kötelezettségünk van, hogy elfogadjuk. Szerződésszegés lenne. Végül elfogadják a határozatot.

9:44 - tartozásátvállalási szerződés módosításának jóváhagyása (elszámolási kötelezettség határidejének módosítása). Elfogadják.

9:43 - az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás.

„Esztergom Város Önkormányzat által irányított intézmények gazdasági egységgel nem rendelkeznek, ezért fentiekre való tekintettel, valamint az alapító okirataikban foglaltak alapján, a gazdálkodással összefüggő feladatokat az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal látja el”.

 

„A Hivatal és az intézmény együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg”. Elfogadják.

9:41 - nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodás megkötése a következő (helyiség biztosítása, működéshez szükséges eszközös, költségvetési beszámolási kötelezettség)... Elfogadják.

9:36 - SZMSZ módosítása - Jogi irodákat is feltüntették a szervezeti működési egységrajzban. Dömös is elfogadta. Elfogadják.

9:35 - Városi tévhitrombolás: nem szűnik meg a szentgyörgymezői kisposta, ebadó! nem lesz ebrendészeti hozzájárulás a városban - csak jogszabályi kötelesség az ebösszeírás, már meg kellett volna történnie. Két pozitív dolog még: a kerékpárútról szándéknyilatkozatot írtak alá, egyszer kész lesz Esztergom összekötése az M1-essel, kiemelt beruházás lett.

9:28 - új külsős tag megválasztása (Szentkirályi Ádám lemondott tisztéről), Dr. Szántó Tamást javasolják a helyére. Nyíri Attila szól hozzá: Szántó bemutatkozna, az üdvözítő lenne. Szántó úr mikrofon előtt rögtön: dióhéjban, 15 év a közgázon a gazdaságtörténeti tanszéken, Phd. fokozat, önálló tanácsadó céget vezetett, utóbbi években több önkormányzatnál végzett tanácsadói munkát. Utóbbi 10 évben szemmel követte az esztergomi pénzügyi helyzetet. Ígérem, hogy legjobb tudásom szerint segítem a pénzügyi bizottság munkáját. Közben találtam egy cikket tőle - Eladósodás és elitcsportok a késői Kádár-korszaktól a rendszerváltásig. Megválasztják.

9:22 - 1, 6,16, 25, 28 (Árpádházi kérelme) és ING követeléséről szóló pontot kivették.

9:16 - Stámusz Andrea és Dr. Szerencsés Gergely István hiányzik, 12 fő jelen. Előző zárt ülésről beszámoló: Investor' 2005 Kft 2015. december 31-ei határidőmódosulásához hozzájárul az önkormányzat az Aqua Palace Hotel felépítésével kapcsolatban. Használatbavételi engedéllyel nem rendelkezik eddigre, akkor 210 millió forint kötbért köteles fizetni a Kft. Az utóbbi évek élményfürdő üzemeltető költségeire fizetett pénzekről nyújtsa be a számlát a Kft. Bruttó 35 millió forintot az előző évről megkapják az állagmegóvásra az önkormányzattól. ÚJ: Korrekt Kft-t választották meg a Strigonium könyvvizsgálójának.

2015. 01. 29. 17:43

 "Szerintem sokkal jobb portál lenne ez a szeretgom, ha a fogalmatlan kóklerek nem irogathatnának összevissza badarságokat kontrollálatlanul."

 Bevallom egyáltalán nem szeretnék megfelelni az elvárásaidnak !

Abban viszont egyetértek veled,hogy számodra, nélkülem, biztos   tetszetősebb lenne ez a portál !

Csak ez nem egy demokrata álláspontja és nem is liberális , inkább csak autokrata ! Finoman szólva.

 

 "A városban éppenhogy azt csiripelik a madarak, hogy megindult a nyergesi Fidesz vonal kiszorítása a városi lebensraumból, mivel országgyűlési képviselőnk kimutatta a foga fehérjét"

 

Azt nem tudom mennyire kellene szerinted, figyelnem a verebek csiripelésére, meg a kutyák ugatására , de nálam, ezeknek nincs politikai jelentősége ! A nyergesi vonal szereplésében, szándékában pedig én nem látok semmi változást, csak azt teszi, amit kezdettől fogva csinált !

 "és a várost kifosztani akaró szereplők oldalára állt."

 

Szerintem a képviselő úr, sohasem volt más oldalon mint ahol most áll ! Ennek eklatáns bizonyitéke a  holding vezérigazgatójának legutóbbi " beszámolója" is

 "Úgyhogy a Strigonium önállósága éppen megszünőben van,"

 

Ezt nem tudom értelmezni ! /mert ki, mástol függhetne egy holding, ha nem a tulajdonostól ?/ De, ha mégis lenne ilyen változás, azt csak üdvözölni tudnám ! Feltéve, ha nem másik kecske csordát engednének a káposztáskertbe !

 

"miközben Romanek stábja végre elkezdte eltakarítani azt a trágyahalmot amibe Meggyes még a családi ezüstöt is beledobta és amihez a Nemzet Évája hozzá se tudott szagolni akadályoztatása okán."

 

Romanek Etelkának meg nincs semilyen stábja ! Hanem a város polgárainak van egy általuk választott képviselő testülete, akiknek a döntéseit és utasitásait hivatott, végre hajtani  Romanek Etelka polgármester, a meghatározott törvényes keretek között, ami fölött őrködik a jegyző !

Ezen cél végrehajtatására, tartja fenn a város a polgármesteri hivatalt, akiket a polgármester irányit ! A testület akarata szerint, gyakorolja a munkáltatói jogokat ! A nép akarata szerint !Nem várom tőled,hogy megértsd , csak , azért irtam le ,hogy legalább valahol olvass, a népképviseleti demokráciáról!

A külömbség meg csak annyi, hogy nem a farok csoválja a kutyát, mint a Strigónium esetében is történik , hanem a kutya csoválja a farkát !

2015. 01. 29. 11:45

"A városban éppenhogy azt csiripelik a madarak, hogy megindult a nyergesi Fidesz vonal kiszorítása a városi lebensraumból, mivel országgyűlési képviselőnk kimutatta a foga fehérjét és a várost kifosztani akaró szereplők oldalára állt. "

Két kecske találkozott egy pallón

 Egyszer volt, hol nem volt, valahol egy folyó mellett volt egy kecskecsorda. A kecskék elszéledtek, a víznek az innenso felén is ették a fuzfabokrokat s a víznek a túlsó felén is. Azok a kecskék, amelyek ezen az oldalon legeltek, azt gondolták, hogy a túlsó oldalon jobb étel van, a túlsó oldalbeliek meg azt, hogy itt van a jobb füvecske...              

2015. 01. 29. 11:11

során=okán

2015. 01. 29. 11:10

"akadályoztatása során"(ebben egyetértek)

köszönhető a volt Fidesz frakciónak.

2015. 01. 29. 10:37

"Semmi vita semme hozzászólás tökéletesen működik az egypárti diktatúra ! A fidesz diktál ők meg szavaznak, mint a jó mamelukok !"

 

Szerintem sokkal jobb portál lenne ez a szeretgom, ha a fogalmatlan kóklerek nem irogathatnának összevissza badarságokat kontrollálatlanul. A városban éppenhogy azt csiripelik a madarak, hogy megindult a nyergesi Fidesz vonal kiszorítása a városi lebensraumból, mivel országgyűlési képviselőnk kimutatta a foga fehérjét és a várost kifosztani akaró szereplők oldalára állt. Úgyhogy a Strigonium önállósága éppen megszünőben van, miközben Romanek stábja végre elkezdte eltakarítani azt a trágyahalmot amibe Meggyes még a családi ezüstöt is beledobta és amihez a Nemzet Évája hozzá se tudott szagolni akadályoztatása okán.

2015. 01. 29. 8:57

  "Csodálkozom,hogy senki nem alszik el a testületi üléseken."

 Hát! szerintem nemigen van rá idejük ! Épp,hogy leülnek 1-2 re lepörgetnek néhány tucat napirendet !

Miközben állandóan a gombot kell nyomogatni , ez ébren tartja őket ! Semmi vita semme hozzászólás tökéletesen működik az egypárti diktatúra ! A fidesz diktál ők meg szavaznak, mint a jó mamelukok !

Olajozottan megy minden az eredeti szándékok szerint, töretlenül haladunk a biztos katasztrófába amibe teljes lendülettel belecsapódunk sokkal előbb mint azt el tudnánk képzelni !

2015. 01. 28. 20:51

Olvastam a hozzászólásod, ami most valamiért eltűnt.....

 

Azt írtad, hogy unod a multis dumám, és hogy hamis is.

Erre csak annyit tudok javasolni, hogy tégy egy sétát az esztergomi ipari zónában és nézd meg hány magyar cég van! Vagy nézd meg a legnagyobb magyar vállalatok listáját. Elég gyengén állnak a hazai tulajdonú cégek.

2015. 01. 26. 19:58

A Horn kormány pont a liberális párt, az szdsz javaslatára, alig élt a kétharmados erőfölényével. Lehet, hogy sok hülyeséget csináltak, de határozott törekvésük volt a liberális demokrácia megvalósítására. Sok esetben sikerült is nekik. Azt gondolom, hogy nem ábrándozni, hanem tenni kell, hogy olyan kormánya legyen az országnak, amely ezeket az értékeket képviseli. Szóval vissza kell menni Európába. Ez a jelenlegi társasággal lehetetlen.

Marhaság.

A Horn kormány azzal kezdte a kétharmados erőfölényével NEM visszaélést, hogy első lépése az önkormányzati választások lebonyolításának megváltoztatása volt. Kétharmados törvény.

Később azért nem "éltek vissza" [ez persze eufémizmus] mert mindketten mást akartak, és nem tudtak megegyezni. Mármint a maszop, meg a liberálisnak hirdetett szadesz.

Mennyivel jobb a liberális demokrácia mint a "népi demokrácia"? :)  Nekem például herótom van a liberális szótól, köszönhetően a szadesznek...  ha már mindenáron jelzővel akarjátok ellátni a demokrációt, akkor legyen inkább illiberális, ha ez egyértelműen a szadesz liberálisának (liberalizmusának)  ellentéte!

 

2015. 01. 26. 13:22

2015. 01. 26. 11:40

Néhányan nagyon sokra tartjátok a liberális demokráciát. Ami valójában nem liberális és nem demokratikus. 

 

Ebben az európai liberális demokráciában eljutottunk oda, hogy szólászabadsággal visszaélve bárkit lehet gyalázni, kigúnyolni (godolok itt a francia szenny lapra) és ha megtörténik a baj, akkor nem az a válasz, hogy betiltuk a gyalázkodást, hanem terrorisák után kutatunk ezentúl mindenhol. 

Azt a 16 éves lányt aki a szennylapon gúnyolódott azt pedig bilincsben viszik el a rendőrök. Most akkor hol itt a szólászabadság? 

 

De beszélhetünk még a tőke szabad áramlásáról is. Magyarország esetében ez annyit jelentett, hogy a külföldi cégek fillérekért vásárolták be magukat hazánkban, amíg a legyengített magyar cégeknek lehetősége sincs jelentős beruházást idítani. Tele vagyunk multikkal, akiknek nevetséges fizetésért dolgozunk.

 

 

 

 

2015. 01. 25. 11:32

Liberális demokráciában meg a győztes nem játssza el a mindent viszek játékot, valamint nem él vissza a hatalmával

A Holdon meg az egyhatod gravitációban hatszor magasabbra tudsz ugrani, de ha idelent próbálod ki ugyanazt, pofára esel.  Magyarországon élsz, itt sose volt liberális demokrácia, és nem is lesz egy darabig ahogy jelenleg a dolgok állnak, teljesen felesleges arról ábrándozni, hogy egyhatod gravitációban mekkorát tudnál ugrani, ha egyszer nem az van itt, hanem ez.

 

A Horn kormány pont a liberális párt, az szdsz javaslatára, alig élt a kétharmados erőfölényével. Lehet, hogy sok hülyeséget csináltak, de határozott törekvésük volt a liberális demokrácia megvalósítására. Sok esetben sikerült is nekik. Azt gondolom, hogy nem ábrándozni, hanem tenni kell, hogy olyan kormánya legyen az országnak, amely ezeket az értékeket képviseli. Szóval vissza kell menni Európába. Ez a jelenlegi társasággal lehetetlen.

A liberális demokrácia  olyan politikai irányzat, amelynek megértésére a a fidesz-kdnp képtelen.

Beszéljünk emberekről, mert ezzel, hogy "fidesz-kdnp" nem tudok mit kezdeni, most konkrétan lehülyéztél alsó hangon párezer párttagot, köztük nyilván csomó olyat, aki nem képtelen politikai irányzatokat megérteni. 

Ok, pontosítok: A fidesz-kdnp politikusaira, parlamenti és önkormányzati képviselőire gondolok. Tisztelet a kevés kivételnek.

2015. 01. 24. 21:00

Liberális demokráciában meg a győztes nem játssza el a mindent viszek játékot, valamint nem él vissza a hatalmával

A Holdon meg az egyhatod gravitációban hatszor magasabbra tudsz ugrani, de ha idelent próbálod ki ugyanazt, pofára esel.  Magyarországon élsz, itt sose volt liberális demokrácia, és nem is lesz egy darabig ahogy jelenleg a dolgok állnak, teljesen felesleges arról ábrándozni, hogy egyhatod gravitációban mekkorát tudnál ugrani, ha egyszer nem az van itt, hanem ez.

A liberális demokrácia  olyan politikai irányzat, amelynek megértésére a a fidesz-kdnp képtelen.

Beszéljünk emberekről, mert ezzel, hogy "fidesz-kdnp" nem tudok mit kezdeni, most konkrétan lehülyéztél alsó hangon párezer párttagot, köztük nyilván csomó olyat, aki nem képtelen politikai irányzatokat megérteni. 

2015. 01. 24. 19:07

"(akik a 2010 előtti időben a fő tömegét adták a Meggyes elleni fellépésnek, az érdemi tetteknek, a szavakon túl, tetszenek érteni)"

Amíg nem hagy el a humorérzéked, addig nincs baj. :)

2015. 01. 24. 19:03

 Függetlenként néhány megjegyzés.

 

3. A választáson az győz, aki a legtöbb szavazatot kapta, akár egyyel is, nem az aki ellen a legtöbben szavaztak.

Liberális demokráciában meg a győztes nem játssza el a mindent viszek játékot, valamint nem él vissza ahatalmával

 

5. Küldetés tudat nélküli Churchill? El kellen olvasni a munkáit. A pragmatizmusra szükség van, de küldetéstudat és karizma nélkül nem megy. Lásd még Medgyessy Péter.

Vannak hangsúlyok, amelyek lényegesek. Az egyik ilyen, hogy küldetéstudatra nem lehet politikát építeni.

6. Meggyes Tamást a saját jobboldali szavazói buktatták meg, ehhez kevés volt az ellenzék. Az ellenzék annyira "egységes és összetartó" volt, hogy minden egyéni kerületet vitte a Fidesz, még azt is, amiben Meggyes Tamás indult.

Megyes Tamás bukásához hozzájárultak a jobboldali szavazók. Egy jobboldali szavazó önmagában nem képes radikális politikai fordulatot létrehozni.

7. A teve egy olyan ló, amit a liberálisok terveztek.

A liberális demokrácia  olyan politikai irányzat, amelynek megértésére a a fidesz-kdnp képtelen. Aki Európához tartozik, az pedig e szerint politizál.

 

2015. 01. 24. 18:59

   "3. A választáson az győz, aki a legtöbb szavazatot kapta, akár egyyel is, nem az aki ellen a legtöbben szavaztak. "

 

Akkor is ha párt jelöltje és akkor is ha független, vagy akár más társadalmi szervezet jelöltje !

Aztán lehet akár kormányon , vagy ellenzékben ! Legalábbis szerintem ! A parlamentbe is csak a listás helyek biztositottak, de azok sem a pártok hanem a listát állitottak számára ! Tehát a jelenlegi választási törvény szerint is szorulhatna akár az összes párt is együttesen kisebbségbe !

Ugyan igy a helyhatósági választáson is ! Tehát a választási törvény erre is lehetőséget biztosit ! Legalábbis egyenlőre !

Szerintem ez egyáltalán nem sületlenség ! Attól még ha valaki pártoktól független politikus , akár támogathatja, vagy ellenezheti is az előterjesztett javaslatot , attól függően,hogy egyébként milyen értékeket képvisel , beilleszthető e az általa képviselt értékrendbe? Vagy nem !

2015. 01. 24. 18:35

Azért tisztázzuk ! 2010 ben Meggyes T nem azért bukott meg, mert fideszes volt, hanem azért mert "Meggyes " volt, a maga valójában és nem is az ellenzéki pártok érdeme az ,hogy megbukott ! Ők erre sose lettek volna képesek ! Csak szeretnék mint saját eredményüket kisajátitani !

De a fidesz szégyene,hogy őt állitották több alkalommal is, mind a város, polgármesteri ,mind a parlamenti képviselőségre is, egyedüli jelöltként !

Ezért lenne minimumként elvárható, ha másért nem, hát a saját jólfelfogott érdekében a Fidesznek, ha nem is bocsánatot kérni, de legalább elhatárolódni a Meggyes által fémjelzett korszaktól ! Ami romlást hozott a városra ! Már ha tényleg nem azt akarja folytatni !  És akkor még nem beszéltünk az igazságszolgáltatásról és a számonkérésről ,és az elherdált vagyon legalább egy részének visszaszerzéséről, a jog teljes arzanáljának felhasználásával ! Amire remélem még látni fogunk legalább kisérletet ! Mert eddig még az se volt ! Természetesen számitunk Ilosvai ügyvéd úr szakértelmére is mit a jogi bizottság külsős tagja ! Cakúgy mint Alberti  Péterre a jogi bizottság elnökére is ! Munkájukhoz pedig sok sikert kivánok és bizom abban,hogy  fáradozásukat siker koronázza ! Márcsak azért is ,hogy mondhassuk ! Ez a Fidesz ! Már, nem az a Fidesz !

2015. 01. 24. 17:31

  "A fideszes városvezetés,beleértva a képviselőket  remélhetőleg mindent megkap a kormánytól amire Esztergomnak szüksége van és ha így lesz,akkor már nyertünk vele,ha nem akkor befürödtünk,meglátjuk,mit hoz a jövő."

Akkor máris boritékolom,hogy "befürödtünk "!

Mert soha többet nem kaphat Esztergom annyit, se a Fidesztől, se mástól mint az elmúlt 10 évben!  Nemcsak azért mert nem  jár, hanem mert nem is jut, de nem is igérték ! Csak nekünk hazudták a választások előtt ! A kampányban. 

2015. 01. 24. 17:09

Olvassuk ! Csak ezt várnám a Fidesztől semmi többet ! Akkor továbbra is támogatom !

http://static.fidesz-eu.dream.hu/media/1/9/3/4/1934.pdf

2015. 01. 24. 14:05

6. Meggyes Tamást a saját jobboldali szavazói buktatták meg, ehhez kevés volt az ellenzék. Az ellenzék annyira "egységes és összetartó" volt, hogy minden egyéni kerületet vitte a Fidesz, még azt is, amiben Meggyes Tamás indult.

Azért sincs most érdemi ellenzék Esztergomban, mert ezek a jobboldali elemek (akik a 2010 előtti időben a fő tömegét adták a Meggyes elleni fellépésnek, az érdemi tetteknek, a szavakon túl, tetszenek érteni) jelenleg jól látható módon érdekszövetségben állnak az októberben megválasztott új városvezetéssel, effektíve garantálva azt, hogy még egy Meggyes féle BALeset az esztergomi JOBBoldallal talán nem fog történni az elkövetkező évtizedben. Nincs jelenleg olyan helyzet a városvezetés tekintetében, amiben egy normális ellenzéknek bárkivel is harcolni kellene, de jól láthatóan sokaknak nem igazán akaródzik menni a megbékélés. Pedig a város többsége októberben erre szavazott.

 

 

2015. 01. 24. 13:34

Nem függetlenként néhány megjegyzés.

1. A politika mozgatója: kormányon lenni- ellenzékben maradni. Ezért nem lehet más a politika. Ezért értelmezhetetlen a független párt, a civil politikus vagy a szakértői kormány és ilyen további sületlenségek.

2. A hatalmat akarni kell.

3. A választáson az győz, aki a legtöbb szavazatot kapta, akár egyyel is, nem az aki ellen a legtöbben szavaztak.

4. A helyi önkormányzatok egyfordulós választási eljárási rendjét még az MSZP-SZDSZ többségű Országgyűlés fogadta el. 20 éve így mennek a választások. Húsz év alatt nem sikerült megtanulni?

5. Küldetés tudat nélküli Churchill? El kellen olvasni a munkáit. A pragmatizmusra szükség van, de küldetéstudat és karizma nélkül nem megy. Lásd még Medgyessy Péter.

6. Meggyes Tamást a saját jobboldali szavazói buktatták meg, ehhez kevés volt az ellenzék. Az ellenzék annyira "egységes és összetartó" volt, hogy minden egyéni kerületet vitte a Fidesz, még azt is, amiben Meggyes Tamás indult.

7. A teve egy olyan ló, amit a liberálisok terveztek.