Esztergom útja a szakadékba

Esztergom útja a szakadékba

2011. 05. 25. 1:21

A napokban Kósa Lajos megdöbbentő kijelentéseket tett: azt állította a debreceni, a Playboy hasábjait is megjárt politikus, hogy Esztergomot 2010 novemberében az újonnan megválasztott, és minden jogkörétől megfosztott polgármester vitte csődbe. Nem kívánok vitatkozni Kósával, mert bizonyos helyzeteket az ember minden idegszálával igyekszik elkerülni, így úgy gondoltam vita helyett inkább bemutatnék neki néhány nagyon érdekes számot Esztergom 2009-es és 2010-es költségvetéséből. Vigyázat, a cikk sokkoló tényeket tartalmaz, olvasása gyenge idegrendszerű személyeknek nem ajánlott. Kósa úrnak kérem nyomtassák ki és tegyék le az asztalára. Köszönöm.

2009 márciusában a tőle megszokott stílusban Muzslai Ágnes, Meggyes vélhetően kedvenc "városépítős" portréfestője lelkendezve adott hírt a Hídlap hasábjain arról, hogy elkészült a város 2009-es költségvetése. Megtudhattuk, hogy az esztergomi önkormányzat képviselő-testülete március 5-én megtartott rendkívüli ülésén vita nélkül fogadta el a város pénzügyeinek sarokszámait. A mérleg szerint 2009-ben huszonegymilliárd négyszáztizenkilencmillió négyszázkilencvenezer forintból gazdálkodhatott Esztergom.

Ebből a 21 milliárdból nagyjából 4 miliárd forint volt az intézményenek fenntartására elkülönített forrás, a maradék 17 milliárd pedig az önkormányzat saját kiadásainak költségvetését jelentette.

Sajnos a Hídlap egyetlen újságírója sem vette a fáradtságot, hogy az év végén arról is tudósítson, hogy hogyan teljesült a 2009-es költségvetés. Pedig a számok alapján kijelenthető: botrányosan.

Kezdjünk egy nagyon szemléletes tényszámmal. 2009 januárjának első napján Esztergom Önkormányzata mintegy 4,3 milliárd forint készpénzzel rendelkezett a bankszámláin és egyéb, azonnal hozzáférhető helyeken. 2009 utolsó napján ebből maradt összesen 387 millió forint:

 

A 2009-es év pénzkészleti jelentése:

Év eleji pénzkészlet: 4,3 milliárd forint
Bevétel: 8,8 milliárd forint
Kiadás: 12,7 milliárd forint
Év végi pénzkészlet: 387 millió forint.

 

4 milliárd forint huss, volt-nincs, ez volt 2009 valódi mérlege Esztergom számára. Pedig erre az évre 21 milliárd forint bevételt tervezett Meggyes önkormányzata összeszedni az esztergomi adófizetőktől és egyéb költségvetési forrásokból. Ehhez képest alig több, mint 12 milliárd forintnyi bevételt sikerült realizálni.

A mérleg másik oldalán ugyancsak 21 milliárd forint elköltését irányozta elő Meggyes csapata Esztergomnak. Nem sikerült azonban 21 milliárdot elkölteniük, 16 milliárdnál elfogyott a pénz. De így is majdnem 4 milliárd forinttal - minden tartalékot erre fordítva - többet költött Esztergom, mint amennyi bevétele abban az évben volt.

Hol csúszhatott ennyire félre a 2009-es költségvetés? Milyen bevételek nem teljesültek? Talán nem fizettek az emberek adót?

Nos, a helyzet az, hogy a helyi adók tekintetében csupán 200 millió forint eltérés volt a tervezett és a teljesült számok között. Nem az esztergomiak adófizetési moráljának, vagy képességének csökkenése okozta a költségvetés vészes, 4 milliárdos megbillenését. A csődhelyzetet, mely Kósa úr állításával ellentétben sajnos már 2009-ben előállt a rossz (emlékezzünk: vita nélkül elfogadott!) költségvetés botrányosan gyenge minősége és minősíthetetlenül gyenge végrehajtása okozta.

Nézzünk körbe először a bevételi oldalon:

2009-ben Meggyesék 2,5 milliárd forintnyi bevételt irányoztak elő főleg ipari parki ingatlanértékesítésekből. Emlékezzünk: működött a vásárlói jutalékrendszer, Meggyes minden közepesen fontos léhűtője százalékokat kapott a vásárolt és eladott ingatlanokból is. Node vásárolni könnyebb, ha van pénzünk, mint eladni: nem is csoda, hogy az előirányzott 2,5 milliárdos bevételből mindössze 50 millió forint teljesült. Vagyis nagyságrendileg szinte semmi. Igaz egy kis előrelátással tudni lehetett volna, hogy a 2008-ban kezdődött világgazdasági válság hatására vissza fog esni a kereslet általában az ingatlanok iránt.

Érdemes megemlíteni, hogy központi támogatásként 2 milliárdot vártunk a központi költségvetésből 2009-ben. Ehelyett 2,5 milliárdot kaptunk a "balliberális, önkormányzatokat ellehetetlenítő, elmúltnyócév  kormánytól". Fél milliárddal többet, mint év elején terveztük.

170 milliót terveztünk pótlékokból és bírságokból beszedni - 49-et sikerült. 300 millióval sikerült felültervezni a normatív támogatások összegét is. Ráadásul a 12 milliárdos összes bevételben van már egy közel 1 milliárdos rövid lejáratú hitelfelvétel is, melyet eleve nem tervezett be a város költségvetésébe. Ennek a hitelnek volt a fedezete a Szent Miklós Alap - 4 év megtakarításai tűntek el emiatt 2010 végén, amikor a fedezetet elvonta a hitelnyújtó bank.

25 milliót tervezett Esztergom a piac működéséből realizálni, melynek töredéke sem lett behajtva. A Szentgyörgymezői lakóparkra betervezett kötbér és az Onyx kártérítés eleve kétséges 100-100 milliós bevétele sem realizálódott, közterülethasználati díjakból a betervezett 20 millió negyede folyt csak be. Az intézményi bevételek is túl lettek tervezve, 500 milliós hiányt ütve a bevételi oldal egyensúlyába.

A kiadási oldal sem volt túl rózsás:

Először is 1,3 milliárd forint elment hiteltörlesztésre. Ez már 2009-ben a fele volt a teljes iparűzési adóbevételnek. A költségvetésben szereplő eredeti előirányzat 21 milliárdjából 9,3-at szándékozott Esztergom felhalmozási célra elkölteni, és 10,4 milliárdot fordítottunk (volna) az intézmények és a költségvetési szervek fenntartására (működésre). A teljesülés szerint végül 10,5-öt kellett működésre fordítanunk, 1,3-ból valóban hiteleket törlesztettünk. Ha ezen a ponton megállt volna a költségvetés, és leállított volna a Meggyes vezette önkormányzat minden felhalmozási célú, önként vállalt beruházást, akkor Esztergom nem került volna 2009 végére csődhelyzetbe. Ehelyett azonban 2009-ben Meggyesék további 4,1 milliárd forintot költöttek el - lényegében a teljes tartalékot - nem működésre, hanem "felhalmozási célú" beruházásokra.

Mik is voltak ezek a beruházások? Csak néhány szám és tétel:

Ingatlanvásárlások: 327 millió ft

Mélygarázs: 670 milliós részlet

Strigonium Zrt. törzstőke emelése: 500 millió ft.

Bánomi áttörés II + 3 utca felújítása: kb 1,2 milliárd ft

 

Meggyesék 2009-ben elköltöttek lényegében minden tartalékot, minden korábban felvett hitelt, minden korábban kibocsátott kötvény fedezetét. Csupasz fenékkel, letolt gatyával kezdte el a város a 2010-es esztendőt. Azt is tudták Meggyesék, hogy a 2010-es költségvetésben már jelentősen csökkenő iparűzési adóbevétellel kell számolni: a Suzuki árbevétele nagyot zuhant 2009-ben.

Mit tett ekkor az esztergomi politikai "elit" (a suszter, a lövöldöző sheriff, az ásító inas meg a többiek)? Jól látható, hogy 2009-ben még szinte vidáman ki lehetett fizetni a város csökkenő saját bevételeiből a működési kiadásokat és a hitelek törlesztését: a költségvetést az eszetlen "felhalmozási" fejlesztések borították fel. A számok alapján minden gazdasági szakember azt mondta volna: be kell húzni a kéziféket, nincs több felhalmozási kiadás, nincs több beruházás, nincs újabb hitelfelvétel. Meggyes azonban nem gazdasági és nem szakember. Csak egy politikus. Annak sem túl jó. Ez okozta Esztergom vesztét.

A 2010-es költségvetés

A 2010-es költségvetés mérlegfőösszegét 19,5 milliárdban határozták meg Meggyesék. Tették ezt úgy, hogy tudták: a 2009-es teljesült 16 milliárdos főösszegben is benne volt már egy újabb 1 milliárdos hitelfelvétel.

A 2010-es költségvetésben újabb 5,5 milliárd hitel felvételét irányozták elő, holott tudták, hogy már az eddigi hiteleinket is alig tudja fizetni a város.

 

De választási év volt.

 

Nem lehetett bevallani, hogy baj van.

 

Esztergomnak tovább kellett menni a teljes csőd felé vezető úton, előre.

 

Sőt kicsit még gyorsítani is lehetett, heti tíz testnevelésórával, főzőműsorokkal és újabb és újabb Giró-Szász megrendelésekkel. Neki kellett állni a déli kanonoksor felújításának 2 milliárdért, bár fedezet nem volt rá. Valakinek megígértük még ősszel? Valamit kaptunk cserébe? Vagy valaki kapott cserébe valamit? Sose derül ki?

 

Összehasonlításként nézzük meg a 2009-es teljesült számokat és a 2010-es előirányzott költségvetést:

Sorszám Megnevezés 2009. évi teljesítés 2010. évi eredeti előirányzat
  Bevételek    
1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 5 585 5 000
2 Egyéb saját bevétel 370 365 567 685
3 ÁFA bevételek és visszatérülések 269 653 633 062
4 Hozam- és kamatbevételek 214 063 150 000
5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 80 502 0
6 Intézmények működési bevételei:(1-5 sor) 940 168 1 355 747
7 Helyi adók 3 225 608 2 942 000
8/a Átengedett központi adók: személyi jövedelem adó 61 050 217 785
8/b Átengedett központi adók: gépjárműadó 195 885 195 000
9 Egyéb sajátos működési bevételek 54 124 74 200
10 Önkormányzat sajátos működési bevételei.: (7-9 sor) 3 536 667 3 428 985
11 Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek ért.származó bevétel 25 130 404 400
12 Egyéb vagyon üzem.koncesszióból származó bevétel 0 0
13 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 25 130 404 400
14 Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése 58 259 366 495
15 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
16 Osztalék - és hozambevétel 0 0
17 Értékpapírok, részvények értékesítéséből bevétel 0 0
18 Felhalm. és tőke jell.bevét.: (14-17 sor) 69 052 366 495
19 Normatív állami hozzájárulások lakosságszámhoz kötött 121 881 1 864 057
20 Normatív módon elosztott feladatmutatóhoz kötött 1 573 418 15 000
21 Központosított előirányzatok 374 181 0
22 Színházak pályázati támogatása 28 000 0
23 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátáshoz 24 510 0
24 Egyes jövedelempótló támog. kieg. és közcélú fogl. támog. 145 746 0
25 Helyi önk. Hivatásos Tűzoltóságok támogatása 297 461 0
26 Működésképtelen önkormányzatok támogatása 0 0
27 Céltámogatás 0 0
28 Céljellegű decentralizált támogatás vis maior 0 0
29 Központi támogatások össz.: (19-28) 2 565 197 1 879 057
30 Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.alapoktól 3 066 353 3 225 423
31 Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson belülről 215 932 261 738
32 Támogatásértékű bevételek 0 0
33 Támogatásértékű felhalmozási bevétel államháztartáson belülről 424 604 1 254 172
34 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről 10 793 306 000
35 Kiegészítések, visszatérülések 216 329 0
36 Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen: 3 923 218 5 047 333
37 Működési célú hitel 900 292 1 000 000
38 Kötvénykibocsátás 0 4 500 000
39 Likviditási hitel 79 687  
42 Hitelműveletek bevételei (37-41) 979 979 6 833 192
43 Korábban nyújtott hitelek visszatérülése vállalkozástól 87 100 34 350
44 Korábban nyújtott hitelek visszatérülése lakosságtól 1 641 1 500
45 Korábban nyújtott hitelek visszatérülése dolgozóktól 525 491
46 Pénzmaradvány igénybevétele: pénzforg.bev. 0 0
47 Egyéb bevételek (43-47) 89 266 36 341
48 Pénzforgalmi bevételek összesen [6+10+13+18+29+36+42+47] 12 128 677 19 351 550
49 Előző évi pénzmaradvány 3 985 229 223 090
50 Intézményfinanszírozás 0 0
51 Kiegyenlítő, függő, átfutó, egyéb kieg. visszat. -90 857 0
52 Bevételek mindösszesen (48+49+50+51 sor) 16 023 049 19 574 640
  Kiadások    
53 Költségvetési szervek folyó kiadásai 10 592 368 10 053 881
  Ebből: - személyi juttatások 3 876 576 3 913 888
  - munkaadókat terhelő járulékok 1 195 498 1 090 807
  - Dologi kiadások 4 345 084 4 391 590
  - Támogatásértékű működési kiadások és egyéb támogatások 1 175 210 657 596
  - Ellátottak juttatásai 0 0
54 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 4 148 606 5 727 748
  Ebből: - beruházási kiadások 3 858 056 5 548 757
  - felújítási kiadások 2 048 30 000
  - Támogatásértékű felhalmozási és egyéb kiadások 288 502 148 991
55 Adósságszolgálati kötelezettség 1 302 363 3 069 243
  Ebből: - felhalmozási célú hitel és kamattörlesztés 1 194 474 2 547 702
  - működési célú hitel és kamattörlesztés 107 889 521 541
56 Tartalék előirányzatok 0 723 768
57 Kiadások mindösszesen: (53+54+55+56 sor) 16 020 919 19 574 640

 

Ekkora böszmeséget ember még nem csinált

A költségvetés - és ezzel együtt Meggyes - fő bűne a 38-as sorban látható újabb 4,5 milliárdos kötvénykibocsátás, az ezzel párhuzamosan jelentkező 3 milliárdos adósságszolgálati kötelezettség, és a mindezek mellett előirányzott közel 6 milliárdnyi újabb felhalmozási célú beruházási kiadás.

Ez a költségvetés teljesíthetetlen volt. Ez a költségvetés maga a csőd. Csökkenő bevételek, növekvő adósságszolgálat, újabb és újabb hitelek. Olyan szinten túlnyúlt Esztergom a saját lehetőségein ezzel a költségvetéssel, hogy az szinte borzalmas. És ezeket a számokat így nem láthattuk, nem mutatta meg nekünk senki, miközben számolatlanul költötték a százmilliókat ezekből a pénzekből Hídlapra és Bayerra, ETV-re és Obersovszkyra.

A bank is kiszállt

Hamar kiderült, hogy a várost eddig javarészt finanszírozó Raiffeisen Bank nem ad több hitelt. Nem hülyék ülnek ott, látták, hogy a város a lehetőségeinek határához ért. A város ki is rúgta őket, páros lábbal. És lett bank, amelyik megfinanszírozta a 2010-es költségvetés hitelfelvételi oldalát: tavasszal a K&H Bank beletolta a 4,5 milliárdot, mint felhalmozási célú hitelt a város költségvetésébe. Cserébe jelzálogot tehetett a Bazilikával szemközti volt iskolaépületre, meg jópár egyéb városi ingatlanra (nem mellesleg az ÁSZ szerint törvénytelenül, de ez Meggyeséket ekkor már nem érdekelte, csak a pénz számított). 

Kedves Kósa úr, ebből a 4,5 milliárdból volt még meg 1,5 novemberben. Ön szerint erre tényleg lehetett volna alapozni egy újabb évet? Ebből a felhalmozási célú kötvényből ki lehetett volna fizetni Ön szerint másfél éve lejárt követeléseket, működési kiadásokat?

És arról még nem is beszéltem, hogy a város 17 milliárdos hitelállományának nagy része késleltetett tőketörlesztésű, melyek tőkéjét csak 2012-ben kellett volna elkezdenünk törleszteni...

 

A cikkben szereplő számok az esztergomi önkormányzat webszerverén 2010 augusztásaban publikált költségvetési jelentésekből származnak. A 2010-es év költségvetésének teljesüléséről egyelőre nincsenek információink.

2011. 05. 26. 10:34

Kádár Viktor?

2011. 05. 25. 22:39

Nem rá gondoltam!

2011. 05. 25. 22:32

Ki osztogatja az észt? Cserép Janinak van...:)

2011. 05. 25. 21:53

A miniszterelnök az ország átszervezésének példájaként említette az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, egy "teljesen új nyugdíjrendszer" létrehozását, a tíz százalékos társasági adókulcs bevezetését, valamint az emberek meggyőzését arról, hogy egyhavi fizetésükről, illetve nyugdíjukról mondjanak le
 
Forrás:
Hír24   (2011.05.25.)   " Orbán: át kell szervezni az egész országot." 
 
 

2011. 05. 25. 21:49

Mi lenne, ha nem szapulnánk már  a polgármestert, könnyű az észt osztani! Jól tudjuk, hogy egyedül van egy teljesen ellenséges közegben és az ember teher- és mukabírása véges. Ja és tökéletes emberek nincsenek, bárki is azt hiszi magáról!

2011. 05. 25. 21:42

Nincs Magyarországon jogrend és törvényesség ez eddig világosan kiderült!! A kormánypárt mindent és mindenkit letarolt, letarol, aki nem az ő oldalukon áll és a nép csak hitetlenül és szájtátva nézi, hogy mi történik.

A másik én úgy gondolom, nehogy már Tétényi Éva legyen a hibás, mert megrágalmazták! Szégyellje magát az aki ilyeneket mond és még egy jellemtelen emberek vélemémyét nagy ívben le kell sajnálni és finom voltam!

2011. 05. 25. 21:41

Azért abban van valami, hogy Cserép János állt elő egy alapos elemzéssel, amire Tétényi ÉVA 8 HÓNAP ALATT NEM VOLT KÉPES.......

2011. 05. 25. 19:59

Sötét egy macska vagy az biztos! Legalábbis a képed alapján!

2011. 05. 25. 18:46

Ugye kedves Andrea5, te Meggyes trollja vagy....

2011. 05. 25. 18:29

Félreértések elkerülése végett: a fenti cikk megírására és az ehhez szükséges pár órás kutatás elvégzésére a motivációt nekem is a tegnap megjelent semmitmondó válasznyilatkozat adta...

2011. 05. 25. 18:19

A polgármesternő mindenkit lerázott magáról, akik győzelemre vitték. Ő tudja miért....

2011. 05. 25. 18:15

Nem értem hogy miért nincs a polgármesterünk mellett egy jó jogász aki az ilyen fidesz támadásokra jogi úton tudna válaszolni.Kósa bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Tétényit és ezt nem lenne szabad annyiban hagyni. Erre természetesen pénz kell és én magam módján hajlandó vagyok erre áldozni nyugdijamból. Továbbá nem értem hogy a polgármesterünknek miért kell pitizni a FIDESZ vezérkarnál. Lenni kell az országba tőrvénynek ami alapján szentesiteni lehet az újraválasztást.

2011. 05. 25. 18:11

Éva lepuhult, zavaros a tevékenysége....

2011. 05. 25. 17:56

Teljes mértékben egyet értek a felvetéseddel. A lehető leghamarabb, minimum helyreigazítást kell kérni Kósa nyilatkozatok ügyében. Itt egyértelműen bűncselekmény elkövetésével vádolta meg Polgármester asszonyt.  Ami nem kevésbé felháborítja a több mint nyolcezer választóját is. Elkerülhetetlen az azonnali határozott fellépés!

2011. 05. 25. 16:44

Ha megszűnnek a fékek és az ellensúlyok, akkor működésbe lép a katapult...

2011. 05. 25. 13:31

Továbbra is javaslom: Tétényi Évának helyreigazítást kell kérni a Kósa nyilatkozatot egyoldalúan leadó médiáktól, Kósától, mert egy demokratikus jogállamban a bizonyítási kényszer ott van. Ha nem hajlandók, ügyészség, médiahatóság, feljelentés rágalmazás miatt, a pénzügyi biztost is, nemzetközi média. Precedens és médiavisszhang szükséges!

 

Nem lehet eleget ismételni, demokratikus jogállamban a vádat, bűnösséget kell bizonyítani, Kósa ugyanis csőd bűntettel vádolta Tétényit. Az ártatlanságot nem lehet és nem is szabad bizonygatni, mert az ellentétes a demokratikus jogállam alapelveivel.

 

Kósa politikus, ezért e szakértői anyag csak annyiban érdekli, amennyiben alátámasztja politikai rágalmait, csak arról hajlandó tudomást szerezni. Ezért bizonyítási kényszerhelyzetet kell teremteni, amelyben az elhangzott vádakat, legalább egy ilyen szintű szakértői anyaggal kell neki bizonyítani. Ha nem tudja, helyreigazításra, bocsánatkérésre, az okozott kár megtérítésére kell kötelezni! Ez a HVG vagy Figyelőbe illő szakértői elemzés ehhez nagyon hasznos, mert jelenleg ezzel szemben Kósa vádjai bizonyítására nincs semmi.

 

Ez a demokratikus jogállam próbaköve, mert ha nem lehet kényszeríteni a politikusokat annak megértetésére, hogy még nekik sem szabad minden, akkor megszűnnek a fékek és ellensúlyok. Akkor pedig semmi nem akadályozza a politikai bosszúállást, a kizárólagos hatalomszerzést és az emberi gonoszság legváltozatosabb megnyilvánulásait, lásd Meggyes és bandája.

2011. 05. 25. 12:21

Amúgy az adósságrendezési törvény szerint a pénzügyi biztos egyik legfontosabb feladata éppen az lenne, hogy feltárja leírja mi is vezetett az adósságrendezési eljáráshoz...

2011. 05. 25. 12:17

A smasszerok nevében!! Vállaljuk!!Nyissák meg a börtönt,és visszamegyek dolgozni még akkor is ,ha  pajszertomi fizetésének csak a felét kapom!!!!!!!

2011. 05. 25. 10:05

A következő CIVILHETESBEN leközöljük!

2011. 05. 25. 10:02

Gondoljátok Kósát ez érdekli ? Nem volna fideszes, ha nem ismételgetné a "varázsigéket" : Mindezekért Gyurcsány, illetve Tétényi a felelős !

A valós tények nem érdeklik sem őt, sem Orbánt, sem Budait, és a többit sem ! A lényegről hallgatnak és fideszes módon mellébeszélnek. Állandóan a "varázsigékkel" akarják hazugságukat bizonyítani.

Szerintem nagyon jól tudják, hogy mondandójuk színtiszta hazugság ! Jellemük is ehhez mérhető. "A tolvajbecsületet védeni kell !"  Debrecenben most tízmilliárdos stadion a tét !