Kovács Gábor - Szeretgom


Kovács Gábor rövid életrajza1969-ben született Esztergomban. A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban érettségizett 1987-ben. Nős, öt gyermek édesapja.

Esztergomban a Szent Tamás-hegyen él családjával. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen teológusként, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pedig szociológusként végzett.Egyetemi évei alatt a Szent Ignác Jezsuita Szakkoléggium tagja.

Másoddiplomás képzés keretén belül Szegeden a jogi karon munkaügyi szaktanácsadó képesítést szerzett. Hazai és nemzetközi vállalatoknál trénerként, majd HR igazgatóként dolgozott. 1997 és 2000 között a Relabor Rehabilitációs Célszervezetnél irányította a foglalkozási rehabiltáció és a humánerőforrás fejlesztés szakmai munkáját. Ezt követően egy nemzetközi autóipari vállalatnál dolgozott.   2001-ben a foglalkozási rehabilitációban elért eredményeire tekintettel főosztályvezetői kinevezést kapott.  2004 szeptemberéig a Szociális és Családügyi minisztériumban, illetve a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban a foglalkozási rehabilitáció szakmai irányításával foglalkozott. 2004-ben, miután szakmai irányítása alatt álló területet  vonatkozásában álláspontjával nem egyező döntések születtek, lemondva főtisztviselői pozíciójáról,  a versenyszférában helyezkedett el, illetve 2006. óta saját tanácsadó cégében dolgozik, mely vezetési tanácsadással és szervezetfejlesztéssel foglalkozik, ill. több, Európai Unió által finanszírozott foglalkoztatási projektben tevékenykedik. Jelenleg egy kiemelt uniós   program vezetője, valamint munkaerőpiaci és szervezetfejlesztési projektekben végez szakértői feladatokat.

Több országos civil szervezetben, szakmai szövetségben tölt be társadalmi megbízatásban vezetőségi, illetve elnöki tisztségeket.

Családjával együtt szabadidejüket  Balaton melletti szőlőjükben töltik. A kézműves borászat elkötelezettje; 2007-ben borász képesítést szerzett.

Esztergomi személyek