Borz Lajos - Szeretgom

Borz Lajos kir. s.-tanfelügyelő, tanügyi segédtitkár, Esztergom. 1888-ban Esztergomban szül. Mint tanító Magyarhőgyészen, Érsekújváron működött, majd 1918 óta Esztergomban teljesít szolgálatot. 1923 óta kir. segédtanfelügyelő, 1935 óta tanügyi segédtitkár. Részt vett a világháborúban, mint póttartalékos tizedes szerelt le. Az Actio Catholica Esztergom-főegyházmegyei kult. szakosztályának tanácsosa, az egyházközség képv.-testületének tanácsosa. Ősrégi esztergomi családból ered. Neje Bellus Anna, gyermeke Jolán okl. tanítónő. (O'sváth, 1938)

Esztergomi személyek