Balogh Albin - Szeretgom

galánthai Dr. Balogh Albin bencés tanár, gimnáziumi igazgató 1887-ben Kassán született. Tanulmányait Beregszászon kezdte és Ungvárott, majd Pannonhalmán folytatta. Okleveles latin nyelv és történelem tanár. A bölcsészet doktora. Tanári pályájának egyes állomásai Győr, Pannonhalma és 1915-től Esztergom. Franciaországban és Itáliában járt tanulmányuton.  1919-ben a vármegye közgyűlése felkérte a "megpróbáltatások ideje alatt előforduló történelmi események megörökítésére". 1925-ben lett az esztergomi régészeti múzeum igazgatója. Nagy fáradtsággal a múzeumot a Deák Ferenc utcai Obermayer-házba, majd a Bibliotheca nagytermébe költöztette. Az állomány dr. Lepold Antal és dr. Balogh Albin "ügybuzgósága és áldozatkészsége folytán jelentékenyen meggyarapodott." Az esztergomi közélet aktív tagja volt. A korabeli újságok folyamatosan számolnak be múzeumigazgatói, tanári, történetíó munkásságáról, előadásairól kultúresteken, a szabadegyetemen. Egyik szervezője volt az 1938-as Szent István emlékévnek.


Előadásain kívül cikkei és önálló könyvei jelentek meg.

* Művelődés Magyarország föld­jén a magyar honfoglalás előtt (Budapest, 1925.)
* Ország és nyelv a magyar történelemben (Budapest, 1928.)
* A magyar pénz törté­ nete az Árpádok idején (Budapest, 1912.)
* Történelmi séta Esztergomban (képünkön az 1936-os második kiadás)

Numizmatikai ar­cheologiai, történelmi és esztétikai cikkei főként a pannonhalmi apátság évkönyveiben, az Archeologiai Értesítő, Föld és Ember, História, Magyar Kultura, Katholikus Szemle, Panonnhalmi Szemle, Ifjuság és Élet c. folyóiratokban jelentek meg. Magyar­ország történelme a középiskolák III. és IV. osztálya számára és külön a I I I . osztály számára c. tankönyvet is írt. Stílusára jellemző a könnyed, mégis szigorúan tudományos keretek közt mozgó előadási modor.

 

Esztergomi személyek

A két háború között