EKOKU - Szeretgom

Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 1994-ben alakult meg.

Tevékenységét Esztergom és környékén végzi, célja a terület környezeti problémáiról információk szerzése és azok nyilvánosságra hozatala, a környezettudatosság fejlesztése.

"Az egyesület akciókat és programokat szervez a problémák megszüntetésére, azok megelőzését, csökkentését célzó magatartásformák és technikai megoldások terjesztésére. Ezen célok érdekében együttműködik más társadalmi egyesületekkel, hivatalos környezetvédelmi intézményekkel és szakemberekkel, oktatási intézményekkel és a helyi önkormányzatokkal. Az egyesület létrehoz és fenntart olyan létesítményeket, amelyek biztosítják környezeti nevelési programok megvalósítását, a környezet állapota vizsgálatát, környezetbarát technikai eszközök bemutatását, környezetkímélő eljárások elsajátíttatását. Az egyesület vonzáskörzetében törekszik széleskörű környezettudatos propaganda kifejtésére, erre különböző médiumokat vesz igénybe. Az egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít ki és ápol hasonló célú egyesületekkel és szövetségekkel."

Az alapszabályban megfogalmazott célokért főleg önkéntes munkával dolgozik.

Tevékenységük: fórumok, továbbképzések, kiállítások, figyelemfelhívó akciók, kampányok környezetvédelmi jeles napokon, őrjáratok szervezése. A lakosságot a helyi újságok, rádió, tévé, szórólapok útján tájékoztatja.

Időszaki kiadványa a Környezetkultúra Hírlevél.

Létrehozttak egy ú.n. Ökokertet, amely demonstrációs és környezeti nevelési célokat szolgál. Részt vesznek a Környezeti Tanácsadók Hálózatában, aminek keretében tanácsadó irodájukat működtetik. A Zöld Energia Hálózatban a megújuló energiák használata és az energiahatékonyság terjesztésén dolgoznak.

Elérhetőség: 2501 Esztergom, Pf.: 334

Tel.: 06-33 / 400-150

Mobil: 06-20 / 968-0406

Skype: esztergom.ekoku

ekoku@zpok.hu

(forrás: www.ekoku.hu )