Problémamegoldás - Esztergom

Problémamegoldás - Esztergom

2019. 03. 20. 20:01

A Wikipédia erre vonatkozó cikke szerint a „A problémahelyzet gondolkodási tevékenységet indít el.” Igen, ez általában valóban így lehet, de nem Esztergomban.

Amióta világ a világ, mindig van valaki, aki egy-egy területet problémásnak talál. Mindig vannak olyan területetek, amelyek az emberek többségének tűnik problémásnak. Az oktatási szektor egy ideje ide tartozik. A bajok orvoslására létre lettek hozva a tankerületi központok, tavaly nyár óta pedig már van külön Esztergomi Tankerületi Központ is; a szervezet irányítása alá tartoznak a város 8 intézményén kívül még a környező települések iskolái is. A „helyi klik” létrehozásának a fő indoka az volt, hogy így nagyobb hangsúlyt kaphatnak a helyben működő intézmények, s talán sikerül az állandó alulfinanszírozottságra is gyógyírt lelni.

Az esztergomi zeneiskola vezetése a folyamatos forráshiányra megoldásul kezdeményezte a fenntartó váltását, az eddigi tankerülettől (állami) szeretnének átkerülni egyházi kezelésbe. Az esztergomi képviselő-testületnek ebben a kérdésben véleményezési joga van, ezért a holnapi napon tartandó testületi ülésre a polgármesterünk aláírásával el is készült a határozati javaslat, miszerint támogatjuk a fenntartói jogok átadását.

Na, ennyit arról a bizonyos „gondolkodási tevékenység” megindulásáról.

Ellenzéki képviselőként nincsenek információim, hogy a zeneiskola vezetősége az elmúlt időszakban fordult-e a városhoz segélykéréssel, működésének fenntartásához kért-e bármiféle támogatást – ami más intézmények esetében már szinte automatikusan kerül beépítésre a költségvetésünkbe. Ha nem kért, akkor kíváncsi lennék arra, miért nem történt ez meg.

Azt sem tudhatom, a tankerület miért látja megoldásnak a lemondást a működtetésről – ezzel csak azt ismerik be, hogy azt az egyetlen feladatot sem tudja ellátni, amire létre lett hozva. Sajnos arról sincsenek ismereteim, hogy Esztergom város miért nem próbál mentőövet dobni egyetlen művészeti képzést nyújtó intézményének.

Mert azért azt ne felejtsük el, hogy akárhogyan is hívják a fenntartót, a fenntartási költségeket az adófizetők állják. Esztergom városa 2019-ben ~583MFt-ot fizet be az Önkormányzati Szolidaritási Alapba, mely oktatási intézmények finanszírozását hivatott fedezni (országos alap, nem helyi). Attól, hogy a zeneiskola átkerül az egyházhoz, ez a befizetendő összeg nem fog csökkenni, természetesen.

Még egy érdekességre szeretném felhívni mindenki figyelmét: holnap a 7. napirendi pont lesz a zeneiskola fenntartó váltásának véleményezése, a sürgősségi napirendek között pedig a 2. pontban egy templom felújításához nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról fogunk szavazni. (Nem írok összeget, aki kíváncsi, keresse meg az előterjesztést a város honlapján.)

Bő fél év elteltével a jelenlegi helyi 8 intézményéből egytől máris szabadulna a tankerület. Reméljük ez nem egy folyamat kezdete. Mert ha igen, akkor az oktatási intézmények után felkészülhet a helyi közlekedés, a szemétszállítás, a csatornázás, … Majd az egyház megoldja.

Tettem egy próbát: módosító indítványt juttattam el mind a köznevelési bizottság tagjainak, mind pedig a képviselő testületnek és a jegyzői irodának, melyben kérem a testületet, hogy a működés biztonságossá tételéhez évente 20Mft-tal támogassuk a zeneiskolát – meglátjuk, miként gondolkodnak a kérdésről képviselőtársaim.

 
Vigh László önkormányzati képviselő - Lehet Más a Politika
 
Még nincsenek kommentek :(