A januári rendes testületi ülés meghívója
Közélet
2019. jan. 18.

<p>Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülése <strong>2019. január 24-án (csütörtökön) 9 órakor</strong> a Városháza nagytermében lesz.</p>
<p> </p>

 Napirend előtt:

       Szabó Erna-díj „Esztergom Rászorulóinak Megsegítéséért” kitüntetés átadása

 

  1. Döntés az Esztergom, Dobogókői út - Petőfi utca - Terézia utca csomópontjának kialakításáról

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  2. Az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  3. Költségvetési átcsoportosítások

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  4. Javaslat Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről szóló 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

   Előterjesztő: Meszes Balázs képviselő

  5. Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

   Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

  6. Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének elrendeléséről szóló rendelet megalkotása

   Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

  7. Döntés az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról (mellékletek)

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  8. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2018. II. félévi tevékenységéről

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  9. Döntés a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom intézmény intézményvezetői pályázat elbírálásáról (mellékletek)

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  10. Az Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  11. Döntés az óvodák 2019. évi nyári nyitva tartásáról

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  12. Az Aprófalva Bölcsőde 2019. évi nyári üzemeltetési szünetéről szóló döntés

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  13. A Regionális Szociális Intézményfenntartó Központtal kötendő (házi segítségnyújtás ellátása) feladatellátási szerződésről szóló döntés

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  14. A Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény házirendjének módosítása

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  15. A Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény alapító okiratának módosítása

   Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  16. Esztergom-kertvárosban az egészségügyi feladatellátás biztosítása érdekében védőnői helyiség, és házi gyermekorvosi rendelő kialakításával kapcsolatos döntés

   Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

  17. Döntés a 17357 hrsz-ú, természetben a Bottyán J. u. 3. szám alatt található ingatlanrész bérbeadásáról az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány részére

   Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

  18. Döntés az esztergomi úszóművekkel kapcsolatban

   Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

  19. Döntés a Szent István Strandfürdő, Esztergom intézményével kapcsolatban

   ZÁRT ÜLÉS!

   Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

  20. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

   ZÁRT ÜLÉS!

   Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

  21. Döntés a 17084/A/1 hrsz-ú, természetben 2500 Esztergom, Pór A. tér 1. szám alatt található ingatlan bérbeadásáról

   ZÁRT ÜLÉS!

   Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

  22. Döntés 19516 helyrajzi számú, természetben Einczinger köz 10. szám alatt található, illetve a 19465 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Kaán út 2. szám alatt található ingatlanok cseréjével kapcsolatban

   ZÁRT ÜLÉS!

   Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

  23. Az Esztergom-Kertváros Damjanich utca 303 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

   ZÁRT ÜLÉS!

   Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

  24. Döntés az Esztergom, Berényi Zsigmond utca 4-1. és 4-2. számú ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatban

   ZÁRT ÜLÉS!

   Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

  25. Döntés az Architect 2006 Kft. (jelenleg Sportguru Kft.) tartozásának elengedésével kapcsolatban

   ZÁRT ÜLÉS!

   Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

  26. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

   ZÁRT ÜLÉS!

   Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

    

Tájékoztatók:

 

 • Tájékoztató a két ülés közti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 • Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 • Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzat 2018. 01-12 havi gazdálkodásáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 • Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet 23. § szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 • Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről (melléklet 1) (melléklet2)

       Előterjesztő: Dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

 

Esztergom, 2019. január 18.

(forrás)