Jutalomosztásra is sor kerülhet a testületin

Jutalomosztásra is sor kerülhet a testületin

2016. 12. 12. 9:27

December 14-én, szerdán 9 órától ül össze a képviselő-testület. Napirendi pontok.

Nyílt ülés:

 1. Beszámoló Esztergom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. „SZER-TELEN Esztergom” címmel pályázat készítése és benyújtása a Belügyminisztérium által meghirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” című felhívásra (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Együttműködési megállapodás kötése a Mária Út Közhasznú Egyesülettel (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés Esztergom-Pilisszentlélek településrész átnevezéséről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Az Esztergomi Városi Piac házirendjének módosítása (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. A 8. sz. területi védőnői körzet álláshelyének betöltésére való pályázat kiírása (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés az Egészség Dr. Bt. kérelméről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Tóth & Tóth & Tóth Kft. 17344/A/11 hrsz-ú, Esztergom, Széchenyi tér 13. sz. alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatos döntés (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek következő évi bérleti díjának mértékéről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. NEUZER Kft. 16445/2 hrsz-ú, Esztergom, Eötvös u. 48. sz. alatti ingatlanrész bérbeadásával kapcsolatos döntés (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Helyiség bérlése piacfelügyelő részére (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés a 281/2016.(V.19.) önkormányzati határozat módosításáról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés az alpolgármester 2016. év munkájának elismeréséről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)

Zárt ülés: 

 1. Döntés Korányi József-díj „Esztergom Sportjáért” kitüntetés adományozásáról (Előterjesztő: Erős Gábor, a Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke)
 1. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester) 
 1. Döntés a Kossuth L. u 38/B. szám alatti bérlők elhelyezéséről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Döntés az esztergomi 7943 hrsz. és 7944/1 hrsz. alatti ingatlanokra benyújtott vételi szándéknyilatkozatokról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 1. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása (Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke)
 1. Döntés a Port Danube Kft. ügyvezetői megbízásával kapcsolatban (Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke)
 1. Döntés a Jurop Telekom Kft. és Esztergom Város Önkormányzata közötti szerződéses jogviszony rendezéséről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester) 
 1. Döntés Esztergom Város Önkormányzata és a Strigonium Zrt. között, a Széchenyi térre vonatkozó a közterület használati szerződés jogi helyzetének rendezéséről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester) 

Tájékoztatók:

 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 • Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 • Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)
 • Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről (Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke)
 • Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról (Előterjesztő: Philipp Frigyes főépítész)

 

2016. 12. 13. 21:56

Nem látok semmi utalást arra, hogy megtörtént volna valaha az adásvétel (az előző frakció elég sok döntését elszabotálta az akkori polgármester - nem csodálkoznék arra, ha ez is köztük lett volna). De nincs több információm a témáról és hetek óta a városházát is főszabályként teljesen feleslegesen kérdezzük a triviális apróságoknál bonyolultabb dolgokról, nem nagyon van válasz. 

2016. 12. 13. 20:25

Ezek szerint György Zoltán (azért tudjuk, milyen szerepe volt Esztergomban) birtokolta anno megnevezett ingatlanokat?

Véletlenül ezen az ingatlanon fúrt kutakat az Esztergomi Vízmű Kft? (Sajnálpom, hogy képmetszővel nem lehet ide beilleszteni képeket. De a cég székhelye a Nemzeti Cégtár szerint Esztergom Széchenyi tér 1.  )

"CÉGJEGYZÉSRE JOGOSULTAK

 • Petrovics János (an: Bajzek Margit) ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2500 Esztergom, Irinyi utca 2/b."

Aztán erre a semmi hasznot eddig nem hozó, 10 éves haszonbérleti díjat megkapó György Zoltántól az előző képviselőtestület felelössé tette az előző polgármestert az ingatlan megvásárlására? Űgy tűnik, ez meg is történt, hiszen már városi tulajdon? (AZAZ  A MIÉNK, ADÓZÓ ÁLLAMPOGÁROKÉ?)

Most pedig újra arról van szó, hogy eladjuk? (A MIÉNKET?)

Tisztelt képviselők, ennek ismeretében felelős döntést várok? Megtudhatom, hogyan is történt ez az egész, ki, mikor mennyit fizetett? Önök, mint képviselők kíváncsiak erre? A városi vagyon (A MIÉNK) nő, vagy csökken?

 

2016. 12. 12. 22:56

A hrsz a mepar szerint kb ez a terület:

https://www.google.hu/maps/@47.7998629,18.780882,314m/data=!3m1!1e3?hl=en

Tavaly nyáron már volt egyszer egy ilyen előterjesztés: https://www.szeretgom.hu/content/79841-csutortokon-testuleti-ules

A Google az esztergom.hu-n egy ilyet talált:

Az Esztergom 7943 Hrsz és az Esztergom 7944/1 Hrsz földterület megvásárlására célszerű lenne 10 millió forintot a 2014. évi költségvetésben tervezni, melyeken az Esztergomi Vízmű Kft tulajdonában lévő karsztvízkutak találhatóak. Esztergomi Vízmű Kft 10 éves időtartamra haszonbérleti szerződést kötött György Zoltán úrral, a terület tulajdonosával, mely szerződés 2015. február 4-én lejár.  Annak érdekében, hogy a 60 millió forint könyvszerinti értékű karsztvízkutak sorsa megoldódjon, az Önkormányzatnak első lépésben ingatlan értékbecslővel meg kell vizsgálnia a területek értékét, azután a megállapított értéken ajánlatot kell tennie a területek tulajdonosának a terület megvásárlására, végül meg kellene vásárolni a területet.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását:

 

határozati javaslat:

 

……/2014.(II.20.) esztergomi öh.

 

 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vásárolni Esztergom Város Önkormányzata részére az Esztergom 7943 Hrsz és az Esztergom 7944/1 Hrsz ingatlanokat. Ennek érdekében felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyzőn keresztül utasítsa a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályát, készítesse el az Esztergom 7943 Hrsz és az Esztergom 7944/1 Hrsz ingatlanok értékbecslését.
 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy Esztergom Város Önkormányzatának képviseletében tegyen vásárlási ajánlatot az értékbecslő által megállapított értéken az Esztergom 7943 Hrsz és az Esztergom 7944/1 Hrsz ingatlanok tulajdonosának az ingatlanok megvásárlására.
 3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, terjessze a Képviselő-testület elé az ingatlanok megvásárlásáról szóló egyezség eredményét annak érdekében, hogy az ingatlanok megvásárlásának  feltételeiről a Képviselő-testület újabb határozatával dönthessen.

 

Az ingatlanok értékbecslésének és megvásárlásának fedezete az Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének felhalmozási kiadások, Esztergom 7943 Hrsz és az Esztergom 7944/1 Hrsz földterület értékbecslése és megvásárlása sora.

 

Felelős: Tétényi Éva polgármester

Határidő: azonnal

Esztergom, 2014. február 14.

 

 

2016. 12. 12. 19:11
 1. Döntés az esztergomi 7943 hrsz. és 7944/1 hrsz. alatti ingatlanokra benyújtott vételi szándéknyilatkozatokról (Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester)

Ez az a telek és a szomszédja, ahol Meggyes kutat furatott a város egészséges ívóvíz ellátása érdekében, és valami városi vízmű is alakult? A Bíróréten innen?

Aztán úgy emlékszem melegebb lett a víz, mint ami ivásra is alaklmas? Szerintem itt a szeretgomon ez a téma anno jelen volt, talán az admin még elő tudja bányászni.

Érdekes lesz ez így. A kutat is eladják a vízzel együtt?

Téma indításának ennyi elég is.