A Szent István-díj székháza lehet a Bajcsy 22., 2018 végéig kellene felújítaniuk az épületet

A Szent István-díj székháza lehet a Bajcsy 22., 2018 végéig kellene felújítaniuk az épületet

2016. 10. 24. 15:07

Beszámoló a testületiről.

Az október 20-ai ülésről történő távolmaradását Romanek Etelka polgármester, Tordainé Vida Katalin, Sasvári Viktor és Tóth Tamás képviselők előre jelezték, rajtuk kívül Vigh László és Stámusz Andrea nem jelent meg az ülésen.

A testület első napirendi pontként döntött az Esztergom-Kertvárosban működő Bokk Paper Kft. kérésével kapcsolatban felmerült településrendezési eszköz módosításáról. A Kft. a telephelyét képező ingatlanon így a korábbi 40 százalék helyett 50 százalékos beépítést hajthat végre, a kertvárosi cég ezzel párhuzamosan újabb önkormányzati telek megvételével is fejlesztené telephelyét.

A képviselők döntöttek a Széchenyi- térhez hasonlóan az Aradi térre történő behajtási engedélyek szabályozásáról is. A lakossági (a téri ingatlanokban élők), intézményi (bíróság és rendőrség) engedélyek mellett kereskedelmi engedély is kiadható. Utóbbi a téren található kereskedelmi egységek kiszolgálását biztosítják szigorú szabályozás szerint, korlátozott behajtási idővel. A lakossági és intézményi behajtási engedélyek szabályozása is szigorodott, egyértelművé vált: lakossági engedélyt azok válthatnak ki, akik számára ingatlanuk megközelítése gyalogosan – koruk, vagy betegség miatt – nem, vagy csak jelentősen korlátozottan megoldható.

Szintén a Széchenyi térhez kötődött a testület következő döntése: a tér átépítése óta csak ideiglenes forgalomba helyezési engedéllyel bírt, a képviselők ezt a szükséges közterületek közúttá történő átminősítésével kívánja orvosolni. Ennek megfelelően a Bottyán utca, Deák Ferenc utca, Szent Miklós utca és Lőrinc utca közterület helyett közút besorolást kapott, az átminősítés a tulajdonviszonyokat nem érinti.

Körforgalom az új gyorsforgalmi út esztergomi végpontjában

A képviselő-testület döntött arról, hogy az Esztergomot az M1-es autópályával összekötő gyorsforgalmi út esztergomi végcsomópontjában (117-1117 sz. utak találkozásánál) egy 35 méter külső sugarú körforgalom épül. A csomópont minden irányban biztosítja a kétirányú közlekedést, emellett gyalogos- és kerékpáros kapcsolat is biztosítható. A beruházó NIF Zrt. kérésére hozott határozat tartalmazza továbbá, hogy tanulmányterv szinten kerüljön megvizsgálásra a teherkomp irányába vezető 2x2 sávos, új nyomvonalon vezetett, a Budapest - Esztergom vasútvonalat külön szinten keresztező, a 111-es számú úthoz új csomópontban csatlakozó út kialakításának a lehetősége. A nyomvonalvizsgálatnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy adatai alapján az Önkormányzat a majdani nyomvonalat a rendezési tervbe beemelhesse, és az út céljára a területre beépítési tilalmat jegyeztethessen be.

További pontként bekerült a határozatba, hogy kerüljön megvizsgálásra, hogy az Esztergom városába vezető útvonalak, a végcsomópont és Esztergom Hősök tere közötti szakaszai, valamint a teherkomp megközelítése tekintetében az utak geometriai kialakítása, állapota alkalmasak-e a megnövekvő forgalom levezetésére. Amennyiben nem, akkor a szükséges beavatkozások a R11 építésével egy időben valósuljanak meg, állami költségen. A döntés alapján a testület kéri annak megvizsgálását is, hogy milyen útvonalon történik majd a Visegrád felé a városon keresztül közlekedés és alkalmasak lesznek-e a megnövekedő forgalom lebonyolítására. Ha nem akkor, a szükséges beavatkozások (Esztergom északi elkerülő) szintén a R11 építésével egy időben valósuljanak meg, állami költségen. Az önkormányzat a döntésében hangsúlyozta, hogy az R11 gyorsút kiépítésével egy időben a szeméttelep megközelítését délről biztosító szerviz utat is ki kell alakítani, valamint hogy a 1117. sz. -1111. sz. utak csomópontjában körforgalmú csomópont kialakítását a tervezett beruházás részeként kéri az önkormányzat megvalósítani.

A képviselők döntöttek arról, hogy 322.500 forinttal támogatják az Esztergomi Városi Zeneiskola alapítványát: az intézet vonószenekara a mariazell-i adventen ad több koncertet.

A testület döntést hozott költségvetési átcsoportosításokról a folyamatban lévő beruházásoknak megfelelően, valamint döntött két szamárhegyi ingatlan esetében egy korábbi téves földhivatali bejegyzésből adódó jogvita területcserével történő orvoslásáról. A testület jóváhagyta az Esztergomi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kérését, így a szervezet térítésmentesen használhatja a pilisszentléleki ingatlant az október végi Idősek napi rendezvény és a december eleji Mikulás napi rendezvény céljára.
A képviselők ugyancsak elfogadták a Széchenyi tér 21-i szám alatti ingatlan bérbeadását a Rejtélyek Háza Kft. számára, egy éves időtartamra havi 32.800 forintért, a Kft. többek között új szabaduló szoba történet céljára hasznosítaná az ingatlant.

Szépülő városközpont: múzeum és közösségi ház lesz a Bajcsy-Zsilinszky utcában, lebontják a Zöldházat

A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat megállapodást köt a Szent István-díj Alapítvánnyal a Bajcsy-Zsilinszky utca 22. szám alatti ingatlan 25 évre történő térítésmentes használatba adásáról, azzal a feltétellel, hogy az alapítványnak 2018. december 31-ig kell a felújítást elvégeznie, a tervezési és kivitelezési folyamatban együttműködik az Önkormányzattal.

Ugyancsak a belváros rehabilitációjának része a testület Zöldházzal kapcsolatos döntése. A képviselők két változat közül dönthettek: az egyik verzió szerint felújítják az épületet, amely Balassa Bálint Kulturális Központ néven éledhet újjá. A másik lehetőség, hogy lebontják az épületet, megtartva azonban a pinceszintet, amely a későbbiekben egy új épületnek adhat alapot. A testület végül az utóbbi megoldás mellett döntött, vagyis az épület – a pinceszint kivételével – bontásra kerül

A belvárosban így a közeljövőben jelentős változások várhatóak: a Bástya-parkoló térkővel borítása folyamatban van, a Bástya áruházat nemrég vásárolta meg az önkormányzat, az épület hasznosításának kidolgozása folyamatban van.

Változik az 1-es 11-es helyi-járatok menetrendje

Az önkormányzat kérésnek megfelelően a helyi-járatokat üzemeltető társaság a vasúti menetrendhez igazította az autóbuszok indulását.

Az 1-es járat menetrendje - szabad - és munkaszüneti napokon - az alábbiak szerint változik:

7:20 órakor a vasútállomásról induló járat 5 perccel később 7:25 órakor indul
9:20 órakor a vasútállomásról induló járat 25 perccel később 9:45 órakor indul
11 :20 órakor a vasútállomásról induló járat 25 perccel később 11:45 órakor indul
13:20 órakor a vasútállomásról induló járat 25 perccel később 13:45 órakor indul
15:20 órakor a vasútállomásról induló járat 5 perccel később 15:25 órakor indul
17:20 órakor a vasútállomásról induló járat 5 perccel később 17:25 órakor indul
19:20 órakor a vasútállomásról induló járat 5 perccel később 19:25 órakor indul

Az 11-es járat menetrendje szabad - és munkaszüneti napokon - az alábbiak szerint változik:

6:20 órakor a vasútállomásról induló járat 5 perccel később 6:25 órakor indul
8:20 órakor a vasútállomásról induló járat 25 perccel később 8:45 órakor indul
10:20 órakor a vasútállomásról induló járat 25 perccel később 10:45 órakor indul
12:20 órakor a vasútállomásról induló járat 25 perccel később 12:45 órakor indul
14:20 órakor a vasútállomásról induló járat 25 perccel később 14:45 órakor indul
16:20 órakor a vasútállomásról induló járat 5 perccel később 16:25 órakor indul
18:20 órakor a vasútállomásról induló járat 5 perccel később 18:25 órakor indul

 

Romanek Etelka/Facebook

2016. 10. 24. 17:20

Szerencsére azt már egy másik polgármester fogja ünnepélyesen átadni. Félreértés ne essék, tőlem lehet ugyanúgy fideszes.