Hasznosítanák a volt ÉDÁSZ székházat, Esztergomot Doroggal összekötő kerékpárút építésére pályáznának

Hasznosítanák a volt ÉDÁSZ székházat, Esztergomot Doroggal összekötő kerékpárút építésére pályáznának

2016. 09. 14. 14:10

Szeptember 7-én az esztergomi városháza nagytermében tartotta soron következő ülését az Ister-Granum EGTC Szenátusa.

Az ülés első napirendi pontjában Nagy Péter igazgató számolt be az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Ezt követte az ülés talán legfajsúlyosabb témája. Az EGTC hónapok óta készíti elő azokat a projektelképzeléseket, amelyeket a Szlovákia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program június végén meghirdetett kiírásaira tervez beadni akár a Csoportosulás, akár egyes települések. Az igazgató ismertette, azokat a projekteket, amelyekkel az elmúlt időszakban megismert, és a pályázatok beadhatósága kapcsán foglalkoztak.

Esztergom és Párkány városok több közös projekt beadását tervezik. Mindkét településen turisztikai szolgáltatóház megvalósítását tűzte ki célul. Esztergomban a volt Korona szálló (ÉDÁSz székház) két szintjének megújítása, és funkcióval való megtöltése, Párkányban pedig a sétálóutcán úgynevezett Régiók háza megnyitásán gondolkodik a városvezetés. Ehhez a projekthez kapcsolódna az Ister-Granum EGTC turisztikai fejlesztése, amely az egész régióra kiterjedő szolgáltatói hálózat, csomagajánlatok kialakítását, egyéb fejlesztéseket tartalmazna.

Kerékpáros vonalon is együtt gondolkodnak a testvértelepülések. Ehhez a projekthez több más érintett település is csatlakozhat majd a felvidéki oldalról, hiszen a cél egyrészt kiépíteni a Párkány és Komárom között még hiányzó kerékpárutat a város és Karva között, illetve Esztergomban megteremteni a kerékpáros eljutás lehetőségét a belváros és a Pala tó között (ezzel gyakorlatilag megépülhetne az Esztergomot Doroggal összekötő kerékpárút).

A harmadik szintén a két régióközponti települést érintő fejlesztés az Esztergomban már működő kerékpáros kölcsönző rendszer továbbfejlesztése, illetve határon átnyúlóvá tétele. Esztergomban további – most még ellátatlan területekre – kerülnének kerékpáros dokkoló, Párkányban pedig öt új állomás kerülne kialakításra. Mindemellett fejlesztenék a rendszert, ami által könnyebb volna a kerékpárok kölcsönzése.

Szintén Párkány a végpontja - vagy kiindulópontja – egy másik kerékpárút fejlesztési elképzelésnek. A Párkány – Garamkövesd – Helemba – Ipolydamásd – Szob nyomvonalon jöhetne létre egy olyan útvonal, amelyen védettebb körülmények között közlekedhetnének a kerékpárosok.

 A szobi Luczenbacher kastély a lazarista rend tulajdonában van. Az ingatlan kezelője kereste meg az EGTC-t egy projekttalálkozónk alkalmával, hogy partnerre volna szüksége a határon átnyúló pályázati lehetőség kapcsán. A tervezés folyamán az ipolydamásdi vár, a szécsénykei (szlovákiai) kastély, és a bozóki vár bevonása került szóba. A projektgazdák az EGTC-t kérték meg, hogy koordinálja a projekttervezést, és a pályázat beadásában működjön közre.

Karva, Dunamocs, Lábatlan is közös turisztikai projekt beadását tervezi. Karva -Dunamocs között kialakításra kerülne a „Duna gyöngye üdülőövezet” (kúria felújítása, madártanösvény kialakítása, egyéb turisztikai attrakciók kialakítása). Lábatlanon a Gerenday kert revitalizációját tervezik (tanösvény, helyi termék piac, kommunális szélgép, szabadtéri tanterem, kondieszközök).

A Szenátus tagjai egyhangúan elfogadták az EGTC Esztergom és Párkány által beadásra tervezett projekthez való csatlakozást, és a többi régiós projekt megvalósítását is támogatásukról biztosították.

Ez év májusában alakult meg az Esztergomi Helyi Közösség. Esztergom városa tervezi, hogy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtson be közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítására. A megalakult helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket, amelyek közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják. Az EGTC – és a tíz évvel ezelőtti megalakulását megelőzően – az eurorégiós szervezet számos olyan kezdeményezésben vett részt, amelyek a fenti kezdeményezésben is tervezett célok megvalósítását segítették elő. Ennek kapcsán merült fel, hogy a határon átnyúló szervezet aktív tagként csatlakozzon a kezdeményezéshez, és kamatoztathassa több mint egy évtizedes tapasztalatát, evvel segítve a régió „fővárosát”.

Csata polgármestere évek óta tagja volt az EGTC Szenátusának. Márciusban lemondott polgármesteri megbízatásáról, aminek következtében szenátusi tagsága is megszűnt. Az EGTC döntéshozó szerve Nagy Péter igazgatót bízta meg, hogy a soron következő közgyűlésre készítse elő az új tag megválasztását.

 Az ülést követően Neuzer Andrással egyeztetett a két város vezetése, és városi munkatársak, a kerékpárkölcsönző rendszerhez kapcsolódó projekt megvalósításához szükséges lépésekről.

 

Ister-Granum EGTC

Még nincsenek kommentek :(