Forró ősz vár Esztergom népére?

Forró ősz vár Esztergom népére?

2016. 09. 02. 12:30

Egyre jobban felszínre buknak a képviselők közötti nézetkülönbségek. Az alábbiakban az ősz első testületi ülésének összefoglalóját olvashatják. Városházi sajtóközlemény.

Bástya-parkoló, piac - képviselőtestületi ülés beszámoló (2016.09.01.)

Erős Gábor és Vigh László jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt nem tud részt venni, rajtuk kívül Stámusz Andrea hiányzott az ülésről. Az előzetesen meghirdetett napirendi pontok mellé további hét sürgősségi javaslat érkezett.

Polgármesteri előterjesztésre alapítványi támogatás, a Bástya-parkoló aszfaltozását követően a díjfizetési övezetből történő kivételéről, az Investor 2005. Kft. érintő ügyekről, egy Széchenyi téri ingatlan elővásárlási jogáról, továbbá egy filmforgatási kérelemről szóló előterjesztést fogadott el a testület.

Képviselői – dr. Alberti Péter, Sasvári Viktor, dr. Szerencsés Gergely – javaslatra a piac került ismét napirendre, annak ellenére, hogy az előző ülésen – ahogy az a polgármesteri beszámolóból az ülésen kiderült - a testület már döntött, hogy a Simor János utcában, ingatlan vásárlással alakítanák ki a piac végleges helyét, úgynevezett tömbösített formában. Utóbbi két napirendi pont elfogadását kisebb vita előzte meg, hogy zárt vagy nyílt ülésen tárgyalják-e, végül az előterjesztők visszavonták a korábban zárt ülésre tett javaslatukat.

 

Ipari park fejlesztés, beszámolók elfogadása, szoborrestaurációs program

Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy „Esztergom, 1117. számú út melletti iparterület fejlesztése" címmel pályázatot készít és nyújt be a TOP-1.1.1 „ ipari parkok, iparterületek fejlesztése” címmel kiírt felhívásra, a maximum 740 millió forint összegű, vissza nem térítendő pályázati támogatás elnyerése érdekében. Az előterjesztést azzal a módosítással fogadták el, hogy előzetesen egyeztetnek az ipari park szereplőivel, és figyelembe veszik a tervezett gyorsforgalmi út nyomvonalát.

A testület elfogadta az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2015. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a piac ideiglenes áthelyezése miatt módosították a forgalmi rendet szabályozó rendeletét. A piac ideiglenes áthelyezése miatt módosul a forgalmi rend annak érdekében, hogy a munkálatokat a lehető legkisebb mértékben zavarja csak a forgalom. Ennek érdekében a Simor János utcában lakhellyel, üzlettel rendelkezők részére behajtási engedély kiadása szükséges, melynek jelenleg nincs meg a rendeletben a jogalapja. A mostani módosítás szerint a Simor János utca a Malonyai utcától az Arany János utcáig közforgalom elől elzárt terület, ide behajtani csak engedéllyel lehetséges.

A képviselők elfogadták az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 21/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot, továbbá döntöttek az Aradi Vértanúk terén lévő,  „Játszó Gyerekek” elnevezésű, négy gyermeket megmintázó szoborcsoport helyreállításáról. Az alkotást évekkel ezelőtt rongálták meg, ezért a testület most árajánlatot kér az alkotó, Kligl Sándortól a helyreállítás költségeire. A felújítás egy átfogó program kezdete: az elmúlt időszakban megtörtént a köztéri alkotások felmérése, és megkezdődik a köztéri szobrok felújítása.

Önkormányzati területek bérlése, alapítványi támogatás A képviselők döntése értelmében nem változnak az önkormányzati tulajdonban lévő kivett, beépítetlen területek, valamint a mezőgazdasági célú hasznosítású ingatlanok bérleti díjai. Külterületi ingatlanok esetében 5000 m2-ig 10 Ft/m2/év, 5000 m2 felett 5 Ft/m2/év. Zártkerti ingatlanok esetében 10 Ft/m2/év, belterületi ingatlanok és nem mezőgazdasági célú hasznosítás esetében 20 Ft/m2/év. A feltüntetett összegek bruttó árak.     

A képviselők jóváhagyták a kamionparkoló használatát élményautózás és versenyautó kiállítás céljából. Az egész napos rendezvény az Esztergomi Gyermekkórházért programon keretében valósul meg, 2016. szeptember 10-én. A testület döntött továbbá újabb két, egykor a Széchenyi téren álló faház értékesítéséről.

A sürgősséggel a testület elé került javaslatok esetében a képviselők döntöttek „Fokról-Fokra” a Fogyatékos Gyermekek Neveléséért és Oktatásáért Alapítvány 206.000 forintos támogatásáról.

 

Fizetős lesz a Bástya parkoló

A polgármesteri javaslatra napirendre tűzött Bástya-parkolót tárgyalós előterjesztés lényege, hogy szilárd burkolatot kapjon a terület, ezzel egy időben pedig kerüljön ki a díjfizetési övezet hatálya alól, azaz maradjon ingyenes. Az aszfaltozás költsége 43 millió forint+Áfa. Az indoklás szerint a jelenlegi jogszabályok alapján hivatalosan nem minősíthető parkolónak a terület – ehhez az aszfaltozás mellett vízelvezetést is meg kell oldani, terveztetni kell, ami jelentős plusz költséget jelentene. Kiegészítő javaslatként – dr. Szerencsés Gergely képviselő részéről – elhangzott, hogy ezzel párhuzamosan történjen meg a területen lévő szelektív gyűjtősziget rendezése, esztétikus megoldása.

Sasvári Viktor elnök a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismertetve elmondta, a bizottság az aszfaltburkolat kialakítását támogatta, azonban az ingyenességet nem, így külön szavazást kért a két javaslatról. A képviselők 11 igen és 1 nem szavazattal döntöttek arról, hogy szilárd burkolatot kapjon a terület. A testület tagjai közül a Bástya-parkoló ingyenes területhasználatát Romanek Etelka polgármester mellett csak Bánhidy László, Meszes Balázs, Tordainé Vida Katalin és Tóth Tamás támogatták, a képviselők többsége viszont nem, így az aszfaltozást követően fizetős lesz a Bástya-parkoló.

 

Egyelőre még sincs helye a piacnak

A képviselői javaslatra ismét napirendre tűzött piac-kérdésben a testület hatályon kívül helyezte a legutóbbi ülésen hozott döntését, azaz továbbra sem tudható, hol lesz a végleges helye a piacnak. A hivatal munkatársai a polgármesteri érvelést alátámasztva hangsúlyozták, hogy ez a döntés veszélyezteti azt a pályázati szereplést, amely 260 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítana a piac kialakítására. A pályázat beadási határideje: 2016. szeptember 15.

Philip Frigyes főépítész szintén aggályosnak nevezte a korábbi döntés hatályon kívül helyezését, valamint azt, hogy a pályázati benyújtásához szükséges szakmai anyagok a halasztást követően időben elkészíthetőek-e. A hivatal munkatársai megerősítették, hogy az ideiglenes piacra árusító pavilonokba költözők szinte kivétel nélkül a tömbösített végleges piactér kialakítását támogatják. A mostani döntés szerint a Simor János utca több helyszínéről is látványterv és költségbecslés készül, és a kérdés ismét a testület elé kerül, még a pályázati határidő, szeptember 15. előtt, azaz a hivatalnak két hete van a tervek és a pályázat elkészítésére.

A testület ezt követően döntött arról, hogy az önkormányzat nem él elővásárlási jogával a Széchenyi tér 24-26. szám alatt található ingatlan esetében, valamint arról, hogy bérleti szerződést köt a Mi kis falunk című televízió-sorozatot forgató céggel. A vállalkozás telephelyet létesít Pilisszentléleken, a településrész iskoláját 55, a kultúrházat 10 napig használják a stáb, amely több helyszínen is forgat Esztergomban a következő két hónapban.

 

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

-sajtóközlemény-

Sárik Andi

2016. 09. 04. 21:18

Mind az, ami a piac és a Bástya parkoló kapcsán történt a testületi ülésen szomorú, érthetetlen, megmagyarázhatatlan és főleg dühítő.Mindegyik hozzászólással egyetértek.
Nem lesz a parkolóban vízelvezetés és így nem is fog megfelelni a parkoló kritériumainak. Vagyis ismét nem lesz joguk pénzt szedni érte. 
Erről miért nem tájékoztatják a testület tagjait szavazás előtt? Ennyire nincs szakember a városházán? Nem hiszem. 

A város költségvetése évi 15 milliárd forint!  A város teljes területéről - az önkormányzathoz - befolyó parkolási pénz 30 millió forint/év. A többi a parkolási társaságé. 
Magam is jó ideje azt javaslom, hogy csináljanak egy próbát az ingyenes parkolással.  Hátha. De nem és nem. Én is kiváncsi leszek, kiderül-e egyszer mi ennek az ádáz pénz-szedésnek az igazi oka. 

A piac pedig úgy "vicc", ahogy van. Csak már nevetni nincs kedvem. Családok megélhetése, egzisztenciája forog kockán. Úgy tűnik ez kevés képviselőt érdekel igazán. 
A terület képviselője, Meszes Balázs - a több, mint fél órás vitához - egyetlen szót sem szólt hozzá! Mondom, egyetlen szót sem! Biztos nincs véleménye. Mondjuk Tatabányáról elég nehéz naprakésznek lenni. De legalább a látszatot megőrizhetné. Vagy már azt sem kell? Neki sem?

 

 

2016. 09. 03. 20:46

Hát igen! Ezt én, laikus tudom, Te, laikus tudod. A döntéshozók akik egyébként MINDENHEZ ÉRTENEK, nem tudják. Ők még nem látták a Bástya rampájánál, a vizen úszkáló konténereket. És különben is. Csak halkan mesélem el, hogy ez a bizonyos "ingyenesség", nem teljesen önkéntes volt a város részéről. Ugyanis volt, aki nem volt hajlandó parkolódíjat fizetni, ezért feljelentették őt. Volt helyszíni bírósági tárgyalás, és az ítélet szerint, a "parkoló" nem felelt meg, a parkoló kritériumainak, és az illetékesek elveszítették a pert. Fizették a perköltséget, stb. Ezen előzmények ismeretében, nem csodálkoznék, ha ismét perre menne valaki majdan.

Eredeti méret

2016. 09. 03. 19:26

"Az aszfaltozás költsége 43 millió forint+Áfa. Az indoklás szerint a jelenlegi jogszabályok alapján hivatalosan nem minősíthető parkolónak a terület – ehhez az aszfaltozás mellett vízelvezetést is meg kell oldani, terveztetni kell, ami jelentős plusz költséget jelentene."

Jól értem, hogy akkor nem lesz helyreállítva a csapadékvízelvezető csatornarendszer? Ez csak valami vicc, ugye? Egy ekkora leaszfaltozott területről mégis hová fog elfolyni a víz? 

És ha nem minősíthető majd parkolónak a terület, akkor mi alapján akarnak parkolási díjat szedni? Akinek van egy kis sütnivalója, nem fog fizetni, és próbálja bárki is behajtani. :)

 

2016. 09. 03. 3:55

Kedves percjelző

A jelenlegi magyar állami berendezkedés teljesen mindegy minek nevezed, de maffia szervezet mintájára működő szervezkedés. Esztergom esetében a parkolási bevétel, de mondjuk az egész Strigonium tulajdonképpen a maffia világban védelmi pénznek megfelelő kiadás. Vannak érinthetetlenek akiknek jár. Ennyi. A politikai felállás és rendszer pedig ezt támogatja, mert annak tagjai is része a társulatnak.

Szeretnélek emlékeztetni a lassan feledésbe merülő slogan-ra " a múltat végképp eltöröljük"  a kommunistáknak, meg a globalistáknak ugyanez a jelszavuk, ugyanaz a szellemiség. Egy pillanatra se gondold, hogy ez az eszmeiség a múltté. Még akkor se, ha ezt nem harsogják énekekben. Itt jön Esztergom. A probléma Esztergommal, hogy túl nagy múlttal rendelkezik, ezt pedig nem megy egyik napról a másikra eltörölni, pedig dolgoznak rajta. Ezért hagyják a régi épületeket összeomlani. Garantálom, hogy a zöldházat előbb fogják rehabilitálni, mint a fürdő szállót. Ez egy program. Mint a mátrix. Hogyan is nevezik? Európai falu? Európai szinvonal? Modernizálás? Sok néven fut. Széchenyi tér, élményfürdő stb.Ilyenekre vannak támogatások ami megszédíti az embereket. Amikor a végletekig hagyják már le romosodni a régi épületeket, az ott lakók szinte könyörögni fognak hogy dózeroljátok már el. Természetesen a Vár és a Bazilika az kivétel, az egy ikon. A város lelkületét kell eltörölni és megváltoztatni.

2016. 09. 02. 23:16

Akkor megint nekifutok a dolognak.

El nem tudom képzelni, kinek és miért jó, hogy az emberek anyázzák a "kedves" képviselőket, és a város vezetését, úgy anblokk. Nem fogom nevesíteni a várost, hozzánk viszonylag közel van, évi 5- azaz ÖTMILLIÁRD forint körüli költségvetése van, és ki vagyon írva „ A képviselő testület határozata értelmében, ….városa egész területén, a parkolás ingyenes”. Gyönyörű belvárosa, gondozott Dunapartja, stb-stb. Ezzel szemben Esztergom városa vagy kilencmilliárd körüli költségvetése mellé, kell az a tizenegynéhány milliós bevétel, ami a százmillió feletti parkolási bevételből a városnak jut. Csak kérdezem, mert nem igazán jutunk valós információhoz: valami gazdasági érdekeltsége vagyon a parkolási díj alkalmazását erőltető képviselőknek, a parkolási díjból? Nincs igazából értelmes magyarázata a parkolási díjnak. Persze ki lehet játszani még egy kártyát, „forgalomtechnikai okok”. Ez a legnagyobb mellébeszélés, amit parkolás ügyben ki lehet találni. Semmivel nem támasztották alá ezt az érvet, csak szajkózzák. Már sokszor kértük, legalább próbálják ki! Még akkor is mellébeszélhetnek, a statisztikát lehet csűrni-csavarni, de így, hogy meg sem próbálják a parkolásidíj mentességet, teljesen érthetetlen. Olvasom a közleményt. Nem igazán értem. Tudom, „demokrácia van” a képviselőtestület megszavazta, a polgármesterasszony ellenében. De könyörgöm, legalább mondják meg, miért is jó a városnak, hogy beszednek az emberektől százmillió feletti pénzt, és a város ebből kap tizenvalahány milliót. Mi az érvük, ezeknek a képviselőknek, a „forgalomtechnikai” okon kívül?  

Persze tudom, mindez pusztába kiáltott felesleges jajgatás.